TTK:N UUSI SEMINAARIEN SARJA – NEW SEMINAR SERIES OF RRC

12.2. KLO 18-21 / AVOIN KAIKILLE / OPEN FOR ALL

Miten tutkin todellisuutta?

How do I study reality?

Todellisuuden tutkiminen yhdistää kaikkia TTK:n jäseniä. Seminaarien sarja avaa sitä, mitä todellisuuden tutkiminen tarkoittaa käytännössä. Minkälaisia todellisuuksia olemme tutkineet TTK:ssa, mistä näkökulmasta ja miten? Entä millaisia todellisuuksia on vielä tutkimatta? Seminaareissa pohditaan myös, miten todellisuuden tutkiminen on suhteessa taiteelliseen tutkimiseen ja taiteen tekemiseen.

Exploring reality is what unites all members of RRC. The series of seminars will be opening up what it means to explore reality in practice. What kind of realities have we explored in RRC, from what perspective and how? And which realities have yet to be explored? The seminars will also reflect on how reality research relates to artistic research and art-making. 

Ensimmäinen osa seminaaria lähtee kartoittamaan sitä, miten todellisuutta on tutkittu TTK:ssa vuosikymmenten varrella. Millaisia todellisuuksia on tutkittu ja mistä tarve todellisuuden tutkimiselle on herännyt? Omia näkökulmia todellisuuden tutkimiseen avaavat Pilvi Porkola, Janne Saarakkala ja Eero-Tapio Vuori. Tilaisuuden fasilitoivat Julius Elo ja Olga Spyropoulou.

The first part of the seminar will examine how reality has been explored at RRC over the decades. What kinds of realities have been explored and where has the need to explore reality arisen from? Pilvi Porkola, Janne Saarakkala and Eero-Tapio Vuori will open up their own perspectives on reality studies. The event will be moderated by Julius Elo and Olga Spyropoulou.

Kielinä englanti ja suomi
Ma 12.2. klo 18-21
Eskus, Sali 3
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä

In English and Finnish
Mon 12.2. at 18-21
Eskus, STUDIO 3
It is also possible to participate remotely

Seminaari-ilta juhlistaa Juliuksen taiteellisen johtajan kautta ja toivottaa tervetulleeksi uuden taiteellisen johtajan Olga Spyropoulon!

The seminar evening celebrates Julius’ tenure as Artistic Director and welcomes the new Artistic Director Olga Spyropoulou!

Toivomme, että seminaari toimii paikkana, jossa voimme tukea ja inspiroida toisiamme todellisuuden tutkimisessa! Kerro tuletko paikalle vai osallistutko etänä laittamalla viestiä: katja@todellisuus.fi

We hope that the seminar will serve as a place where we can support and inspire each other in our exploration of reality! Let us know if you are coming or participating remotely by sending a message to: katja@todellisuus.fi