SOHVA – keskusteluja utopioista

Pilvi Porkola & Salla Salin (FI)

FI

EN

SOHVA – Keskusteluja utopioista

SOFA – Conversations on Utopias

Sohvalla voi istua tai lojua, syödä kakkua tai ihmetellä, mutta ennen kaikkea keskustella. Sohva ilmestyy eri puolille Helsinkiä. Tule kuuntelemaan tai keskustelemaan siitä, miten haluaisit muuttaa maailmaa.

You can sit or lie on the couch, eat cake or wonder, but above all, talk. The sofa appears in different parts of Helsinki. Come listen or discuss how you would like to change the world.

SOHVA – Keskusteluja utopioista tuo ajankohtaiset ja poliittiset keskustelut osaksi kaupungin vilinää. Sarjassa kuullaan eri alojen ihmisten ajatuksia yhteiskunnallisesta muutoksesta ja utopioista. Samalla esityksellinen keskustelu kutsuu myös ohikulkijoita istumaan sohvalle ja pohtimaan millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa.

SOFA – Conversations on Utopias brings current and political discussions into the hustle and bustle of the city. In the series, one can hear what artists, activists and academics think on social change and utopias. At the same time, the performance discussion invites everyone to sit down on the sofa and  contemplate what kind of future we want to build.

Sohva – keskusteluja utopioista on osa Pilvi Porkolan taiteellista tutkimusta Taideyliopiston Tutkimusinstituutissa. Tutkimuksessaan Performanssin pedagogiikkaa – taiteen opettamisen poliittisuudesta Porkola tarkastelee mm. taiteen opettamisen poliittisuutta ja julkisia interventioita taiteilijapedagogiikan työkaluina. LUE LISÄÄ!

Sofa – Conversation on utopias is part of Pilvi Porkola’s artistic research in The Research Institute at Uniarts, Helsinki. In her study Performance Pedagogy – Politics of Art Pedagogy Porkola explores poltical aspects of art teaching and public interventions as artist pedagogical tools. READ MORE!

TYÖRYHMÄ:

Pilvi Porkola ja Salla Salin

Äänitekniikka: Markus Heino

Video: Sanni Priha

Tuotanto: Todellisuuden Tutkimuskeskus

WORKING GROUP:

Pilvi Porkola ja Salla Salin

Sound tech: Markus Heino

Video: Sanni Priha

Production: Reality Research Center

ESITYKSET:

  • Ke 22.5. Kansalaistori
  • Pe 24.5. Esplanadi
  • La 25.5. Maunulan aukio
  • Su 26.5. Keskuspuisto

Sohvan tarkempi sijainti ilmoitetaan lähempänä esityksiä!

Esityksen kesto: klo 13-17, 4 h

PERFORMANCES:

  • Wed 22.5. Kansalaistori
  • Fri 24.5. Esplanadi
  • Sat 25.5. Maunulan aukio
  • Sun 26.5. Keskuspuisto

More specific location of the Sofa will be announced closer to the performances!

Length of the performance: from 1pm to 5 pm, 4 hours

ESTEETTÖMYYS:

Esitys tapahtuu ulkona, joten pukeuduthan sään mukaan. Esityksen aikana pääasiassa seistään.

ACCESSIBILITY:

The performance takes place outdoors so dress according to the weather. During the performance the audience mainly stands. 

Pilvi Porkola on helsinkiläinen esitystaiteilija, tutkija ja kirjoittaja. Häntä kiinnostavat arjen esitykset ja utopiat. 

Tämän hetkisessä tutkimuksessaan Taideyliopistossa hän tarkastelee performanssia ja taiteen opettamisen poliittisuutta. 

Pilvi Porkola is Helsinki based performance artist, writer and researcher. She is interested in everyday life performances and utopia. 

In her current research at Uniarts Helsinki she explores performance and politics of art pedagogy. 

Salla Salin on helsinkiläinen taiteilija, joka työskentelee taiteen vapaalla kentällä kuva- ja esitys/näyttämötaiteen parissa toimien sekä itsenäisenä tekijänä, että osana vaihtuvia työryhmiä. Hänen teoksensa tarkastelevat todellisuuden rakenteellisia ja käsitteellisiä ulottuvuuksia pohjaten ajatukseen tilasta kompleksisena suhteiden verkostona. Työt ovat usein suurikokoisia immersiivisiä installaatioita ja/tai monitaiteisia projekteja, joiden kautta Salin nostaa esiin huomioita inhimillisen huomio- ja havaintokyvyn sekä meitä ympäröivän maailman suhteesta. Salinin työskentelyä leimaa monimediaisuus.

Salin on valmistunut taiteen maisteriksi vuosina 2014 (kuvataide) ja 2005 (esittävä taide). Hänen teoksiaan on ollut laajalti esillä näyttelyissä ja näyttämöillä sekä koti- että ulkomailla.

Salla Salin is an artist based in Helsinki, Finland. Working via several media – both as a solo artist and in various collaborative projects – she situates herself often at the intersection of visual art and performance.  

Her practice is informed by investigations on the structures and concepts of reality, reflecting especially an understanding of space as a complex weft of relations. Manifested mostly in large scale immersive installations and/or interdisciplinary projects her art poses questions about the relationship between perception and existence.

Salin has graduated with an MA degree both in visual art (2014) and performing arts (2005). Her work has been widely exhibited and performed both in Finland and internationally.