Hankkeet

Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2022 mukana IKO – kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa, sekä Helsingin malli -hankkeessa.

Hankkeet ovat meille tutkimusmatkoja uusiin ympäristöihin. IKO -hanke tapahtuu Seinäjoella, ja Helsingin mallissa toimimme Kontulan alueella. Pyrimme pääsemään osaksi Kontulan paikallistapahtumia, kulttuuritarjontaa ja yhteisöjä, myös hankkeen jälkeen.

Hankkeiden ja yhteisöllisen työn avulla pääsemme myös tutkimaan sitä, kuinka taiteemme voi kohdata ihmisiä uusilla tavoilla, ja löytää lisää sellaisia muotoja, jotka antavat merkitystä sen kokijalle, ympäristölle ja taiteilijoille.

Vanhojen tanssit – IKO

Lue lisää Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja IKO:n Vanhojen tanssit -hankkeesta täältä!

Helsingin malli

Lue lisää Helsingin malli hankkeesta täältä!

Reality research Center is taking part in two communal projects in 2022; IKO – culture for all ages, and the Helsinki model, regional culture project.

These projects are our adventures to new environments. IKO -project takes place in Seinäjoki, and our regional area in the Helsinki model project is Kontula. We are aiming to be a part of the local events, culture and communities in Kontula, not only during the project, but also after the project.

With these projects and the communial work that they include, we get to research how our art can interact people in new ways, and find more ways to give value to it’s spectators, environments and artists.

The Ball – IKO

Read more about the IKO project from here!

The Helsinki Model project

Read more about the Helsinki model project from here!