17.2. CRUSH[ING] – KOHTAAMISPAIKKA – MEETING PLACE

17.2. CRUSH[ING] – MEETING PLACE

LA 17.2. klo 13 – 15:00 @ KONTTORI, KAAPELITEHDAS

Crush[ing] - Kohtaamispaikka on sukupolvien välinen tila, jossa queer ja transihmiset voivat kohdata. Kohtaamisia järjestetään joka toinen kuukausi. Tapahtumat ovat maksuttomia.

Kohtaamispaikka kutsuu vapaaseen oleiluun, kohtaamiseen ja keskusteluun. Tapahtumassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Tilaan mahtuu 50 henkilöä. RSVP. Ilmoittaudu tapahtumaan Google Form:lla tai spostilla eevi@todellisuus.fi.

TAIDETTA SATEENKAARISENIOREILLE-hanke on vuoden kestävä taidehanke, jossa tehdään yhteistyötä Sateenkaariseniorit ry:n kanssa. Hanke pyrkii luomaan yhteisöä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta queer ja transsenioreille taidetyöpajojen, kotikäyntien, sukupolvien välisten kohtaamisten sekä esitystoiminnan kautta. Crush[ing] -ulostulo tapahtuu huhtikuussa 2024. Projektin ovat suunnitelleen ja sitä toteuttavat queer taiteilijat yhdessä osallistujien kanssa.

Hanketta koordinoi Todellisuuden tutkimuskeskus ja sitä rahoittaa Helsingin kaupunki.

SAT 17.2. 13 – 15:00 @KONTTORI, KAAPELITEHDAS

The Crush[ing] - meeting place is an inter generational space for queer and trans people to meet. Encounters take place every other month. These events are free.

The meeting place invites one to leisure, encounter and discussion. The event follows the principles of safer spaces.

The place has a capacity of 50 people. RSVP. Sign up to the event via Google Form or email eevi@todellisuus.fi.

ART FOR QUEER SENIORS-project is a one year long art project that collaborates with Sateenkaariseniorit ry. The project aims to create a sense of community and belonging for queer and trans seniors through art workshops, home visits, inter generational meetups and performing activities. The outcome of the project, Crush[ing], happens in April 2024. The project has been planned and implemented by queer artists together with the participants.

The project is coordinated by the Reality Research Center and is funded by the City of Helsinki.

Taidetta Sateenkaarisenioreille-hanke on Eevi Tolvasen aloittaman Queer Dance Groupin jatkumo, jonka alustana Todellisuuden tutkimuskeskus toimii. Tolvanen johtaa projektia yhdessä ohjaaja Minna Lundin ja äänitaiteilija Ava Graysonin kanssa.

Art for Queer Seniors-project is a continuation of the Queer Dance Group initiated by Eevi Tolvanen[they|them], with the Reality Research Centre as its platform. The project is led by Tolvanen in close dialog with director Minna Lund[she|they] and sound artist Ava Grayson[they|them].

TILA, TURVALLISUUS, ESTEETTÖMYYS

SPACE, SAFETY, ACCESSIBILITY

Ovella ollaan vastassa toivottamassa tervetulleeksi, ohjeistamaan turvallisemman tilan periaatteista ja kertomassa mitä tapahtumassa on luvassa. Tapahtumassa osoitetaan henkilöt, joilta voi missä kohtaa tapahtumaa tahansa kysyä, pyytää apua tai muuten keskustella mieleen heräävistä asioista.

You’ll be met at the door to welcome you, brief you on the principles of safer spaces and tell you what’s going on. At the event, people will be assigned to whom you can ask questions, request help or otherwise discuss any issues that come to mind at any point of the event.

Kohtaamispaikkaan ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat itsensä osaksi queer ja/tai transyhteisöä. Tapahtuman periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita mukaan tulemisesta, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin!

Eevi Tolvanen

eevi@todellisuus.fi

+358 41 314 6861

Everyone who feels part of the queer and/or trans community is welcome to join the Meeting Place. The event’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect. If you have any questions or concerns about joining, please don’t hesitate to contact us!

Eevi Tolvanen [they|them]

eevi@todellisuus.fi

+358 41 314 6861

Tapahtumassa ei hyväksytä minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, cis-seksismiä, transfobiaa, transmisogyniaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Ymmärrämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan kohtaamisille. 

Tilassa voi ottaa kuvia. Jos aiot julkaista kuvan, tarvitset suostumuksen jokaiselta kuvassa tunnistettavasti näkyvältä henkilöltä.

Tule mukaan vain silloin, kun olet terve eikä sinulla ole flunssaoireita.

This event does not tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, cis-sexism, transphobia, transmisogyny, ableism, class discrimination or body commentary. We understand that there is no such thing as a completely safe space, we do our best to create the most compassionate space for encounters.

Photos can be taken in the space. If you plan to post a photo, you will need consent from each person identifiably visible in the photo.

Only come if you are healthy and do not have any flu symptoms.

KONTTORI

Osoite: Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki

Kaapelitehtaan pääsisäänkäyntinä toimii katettu Lasipihaksi nimetty aula. Siellä kävijöitä palvelee infopiste. Lasipihan läpi pääsee Konttori-kahvilaan. Ovi löytyy Lasipihan perältä oikealta puolelta.

Metro: Ruoholahti (600 m)
Raitiovaunu: 8 (pysäkki Kaapelitehdas)
Bussit: 15, 21, 21N, 22, 112N, 192T (Salmisaari)

Lähin taksitolppa on Ruoholahden metroasemalla. Kaapelitehtaalta lähtiessä taksi kannattaa tilata Kaapeliaukiolle tai Tallberginkadun puolelle.

Tilaan mahtuu enintään 50 henkilöä.

ESTEETTÖMYYSTIEDOT:

https://www.kaapelitehdas.fi/fi/esteettomyys

Ota yhteyttä (eevi@todellisuus.fi) ja selvitetään yhdessä miten pääset paikalle.

Kaapelitehtaan pääsisäänkäynti Lasipiha on esteetön, ja sen läpi pääsee Kaapelitehtaan sisäpihalle. Talossa ei ole automaattisia ovia, paitsi Lasipihan Kaapeliaukion puolella.

Lasipihan infopisteellä on lainattava pyörätuoli.

Esteetön kulku Kaapelitehtaan sisäpihalle onnistuu myös Tallberginkadun porttikongin kautta. Porttikongissa on kaksi hidastetöyssyä, joiden ohi pääsee kiertämään esim. pyörätuolilla. Invataksit pääsevät ajamaan Kaapelitehtaan sisäpihalle porttikongin kautta.

Porttikongista on luiska Kaapelitehtaan Konttoriin.

Kaapelitehdas ei ole kynnyksetön, sillä rakennusmääräykset vaativat kynnykset. Kaapelitehtaalla on tehty ramppeja helpottamaan kulkua, tai kynnykset ovat parin sentin korkuisia.

Konttorissa on esteetön WC.

Address: Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki

The main entrance to the cable factory is a called Lasipiha. There is an information desk. Through the Lasipiha you can enter the Konttori café. The entrance is at the back of the Lasipiha on the right-hand side.

Metro: Ruoholahti (600 m)
Tram: 8 (stop Kaapelitehdas)
Buses: 15, 21, 21N, 22, 112N, 192T (Salmisaari)

The nearest taxi stand is at Ruoholahti metro station. When leaving the Cable Factory, it is best to order a taxi to Cable Square or Tallberginkatu.

The space can accommodate 50 people.

ACCESSIBILITY INFO:

https://www.kaapelitehdas.fi/en/accessibility

Contact us (eevi@todellisuus.fi) and we’ll work out how to get you there.

The main entrance to the Cable Factory, Lasipiha, is accessible and provides access to the courtyard. There are no automatic doors in the building, except at the main entrance, Lasipiha.

A wheelchair can be borrowed at the information desk in the Lasipiha.

Access to the Cable Factory courtyard is also possible via the Tallberginkatu gate. The gate has two slow speed bumps, which can be passed, for example, by a wheelchair. Taxi can enter the Cable Factory courtyard via Tallberginkatu.

From the gate there is a ramp to Konttori.

The Cable Factory is not without thresholds, as building regulations require thresholds. The Cable Factory has ramps to ease access, or thresholds are a couple of inches high.

Konttori has an accessible toilet.