TODELLISUUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN JA MAD HOUSE HELSINGIN AVOIN TEOSHAKU KEVÄÄLLE 2025!

FI

EN

AVOIN HAKU YHDELLE ESITYSTAITEEN TEOKSELLE KEVÄÄLLE 2025

OPEN CALL FOR ONE LIVE ART WORK FOR SPRING 2025 BY REALITY RESEARCH CENTER AND MAD HOUSE HELSINKI

Työskenteletkö taiteilijana saavutettavuuden ja moninaisuuden parissa?

Is accessibility and/or diversity at the core of your artistic work?

Todellisuuden tutkimuskeskus ja Mad House Helsinki järjestävät avoimen haun yhteisohjelmistoon keväälle 2025, jonka teemana on saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymykset esitystaiteen kentällä. Teoshaku on auki kaikille eri taustoista tuleville taiteilijoille.

Reality Research Center and Mad House Helsinki are collaborating in an effort to address the accessibility challenges and lack of diversity within the Live Art field. With this open call, we invite artists from all backgrounds and abilities, for whom accessibility and/or diversity are crucial aspects of their artistic work, to apply and be part of our program for Spring 2025.

Teoshaun tavoitteena on synnyttää vuoropuhelua saavutettavuuden ja moninaisuuden vahvistamiseksi esitystaiteen kentällä. Etsimme teosta, jonka kautta voimme lisätä keskustelua tai jonka avulla voimme tutkia kuinka kehittää saavutettavuutta/moninaisuutta esitystaiteen kentällä.  Kaikenlaiset teosmuodot, kuten prosessipohjaiset kokonaisuudet, performanssit ja pienimuotoiset näyttämöteokset, ovat tervetulleita. Taiteilija tai ryhmä voi ehdottaa yhtä (1) teosta osaksi TTK:n ja Mad Housen yhteisohjelmistoa keväälle 2025. Se voi olla joko uusi esitys tai jo käynnissä oleva prosessi, jota on mahdollista kehittää yhdessä saavutettavuusasiantuntijan tuella. Toivomme, että tämän projektin myötä voimme yhdessä taiteilijoiden, saavutettavuusasiantuntijoiden ja yleisöjen kanssa kehittää työtapojamme yhdenvertaisemmiksi, saavutettavammiksi ja monimuotoisemmiksi.

If you are interested in taking part in our program, please apply with one Live Art work which promotes the dialogue on how to increase or develop accessibility and/or diversity within the Live Art field. We welcome proposals for all Live Art formats from processes and performance gestures to all kinds of small-scale stage performances. You can suggest a new work or an already existing work that you wish to develop further with the help of an accessibility/diversity expert. Our aim is to reflect together with artists, accessibility and diversity experts as well as diverse audiences on how to develop the accessibility and equality of our working structures.

Mitä on esitystaide?

What is Live Art?

Suomessa 2000-luvulla esitystaiteeksi nimetty uusi taiteenala sijoittuu perinteisen esittävän taiteen eri traditioiden risteyskohtaan. Sen juuret  ovat kuitenkin lujasti teatterin, performanssitaiteen ja muiden kokeilevien taiteiden parissa. Esitystaiteen ytimessä on esityksen muodon, ilmaisun ja yleisösuhteen uudelleenmäärittely ja ajattelu.

Live Art is a term that emerged in the 2000s to describe a new field of art at the crossroads of different performing arts traditions. Its roots are in contemporary theatre, performance art and other experimental art processes. Live Art is about rethinking the performance forms, expression and audience-performer relations. 

Mitä haemme?

Avoimessa haussa kukin taiteilija/yhteisö voi ehdottaa yhtä (1) esitystaideteosta, joka keskittyy saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksiin, olipa kyseessä sitten tekijät, yleisö, tuotantotavat, taiteellinen työskentely ja/tai taiteen tilat.

What are we looking for?

We hope to receive proposals for Live Art works that center on questions of accessibility and/or diversity regarding the artists/makers, audiences, production methods, artistic working processes, and/or art spaces.

Avoimen haun avulla valitaan teos, joka on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa ja Mad House Helsingin kevätohjelmistoa vuonna 2025. Valitun teoksen esityksiä on kaikkiaan kolmesta viiteen ja ne toteutetaan Mad House Helsingin black box-näyttämöllä Tekstin talolla toukokuussa 2025.

We will choose one (1) Live Art work and it will be a part of the Reality Research Center’s 2025 Main Program as well as Mad House’s 2025 spring program. The chosen work will be performed three to five times at the Mad House’s venue in Tekstin Talo (black box on 6th floor) during May 2025.

Mitä tarjoamme?

Todellisuuden tutkimuskeskus ja Mad House Helsinki tarjoavat mukaan valittavalle taiteilijalle/työryhmälle seuraavia asioita:

Saavutettavuuden ja/tai moninaisuuden kysymyksiin perehtyneen asiantuntijan mentoriksi kuukaudeksi tuotantoprosessin aikana

Valinnan jälkeen TTK ja Mad House palkkaavat mukaan valitun taiteilijan/työryhmän toiveiden mukaisesti saavutettavuuden/moninaisuuden asiantuntijan, joka tukee taiteilijaa/ryhmää taiteellisessa työssä sekä auttaa kehittämään saavutettavampia kuratointi-, tuotanto- ja viestintätyön toimintatapoja.

What do we offer?

The Reality Research Center together with Mad House Helsinki offer the chosen artist or working group the following: 

An accessibility/diversity expert (1 month of mentoring work during the production process)

After the selection and discussion with the selected artist/working group, the Reality Research Center and the Mad House Helsinki will hire an accessibility or diversity expert to collaborate with the production and communication team, the curator as well as mentoring the chosen artists. The expert will consult on matters regarding access and diversity as well as artistic practices and will assist the both organisations towards a more equitable model of operations.

Budjetti ja tuotanto

Budget and assistance

Mad Housen näyttämö ja olemassa oleva tekninen kalusto kahdeksi viikoksi toukokuussa 2025. (Linkki alempana)

TTK:n 20 000€ tuotantobudjetti*

*Voidaan varmistaa alkuvuodesta 2025 toiminta-avustuspäätösten myötä

Kuratoriaalista tukea TTK:n taiteelliselta johtajalta Olga Spyropouloulta

Tuotannollista ja viestinnällistä tukea molemmilta organisaatioilta. Kulttuuria kaikille – palvelu konsultoi viestinnän vastaavia koko projektin ajan.

Kaksi päivää teknikon työtä esitysjakson aikana (ei sisällä suunnittelua).

The Mad House venue for 2 weeks including the Mad House’s technical gear. (see the link below)

Production budget 20 000 € from Reality Research Center.

* Funding can be secured in early 2025 after the operational grant decisions.

Curatorial support from RRC’s artistic director Olga Spyropoulou.

Production and communications’ support from both organisations. Culture for all will consult our communications’ officers throughout the project.

Technical assistance for 2 working days during the performance period.

Kuvia Mad Housen näyttämöstä / Parvisali, Tekstin talo (Lintulahdenkatu 3, Helsinki)

Linkki saatavilla olevaan tekniikkaan

Tila sijaitsee kuudennessa kerroksessa ja on esteetön:

https://tekstintalo.fi/esteettomyystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tilasta tai teknisistä laitteista voit olla yhteydessä emmi@madhousehelsinki.fi

Jos sinulla on kysymyksiä hakemisesta voit olla yhteydessä:

Olga Spyropoulou +358 44 965 8088, vain 15.4. klo 10-13. Tiedustelut vain englanniksi.

Emmi Vainio +358 44 791 5 944, vain 16.4.2024 klo 14-16.

Pictures from the Mad House stage / Parvisali in Tekstin talo (Lintulahdenkatu 3, Helsinki)

Link to the available tech

The space is located on the 6th floor and is accessible:

https://tekstintalo.fi/esteettomyystiedot

If you wish to ask more about the space and technical facilities you can contact emmi@madhousehelsinki.fi

If you have any questions about the open call in general, please contact:

Olga Spyropoulou +358 44 965 8088, only on April 15th between 10 AM to 1 PM. Inquiries only in English.

Emmi Vainio, +358 44 791 5 944, only April 16th between 2 to 4 PM.

Valintaryhmän jäsenet

Selection and criteria

Teoksen valinnasta vastaa ryhmä kuraattoreita, tuottajia sekä saavutettavuuden ja moninaisuuden asiantuntijoita: Monica Gathuo, Maija Karhunen, Orlan Ohtonen, Marianne Savallampi ja Olga Spyropoulou. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Once the  open call is completed, the selection process will be conducted by a team of curators, producers, and accessibility and diversity agents: Monica Gathuo, Maija Karhunen, Orlan Ohtonen, Marianne Savallampi, and Olga Spyropoulou. All applicants will be notified by email at the end of June 2024.

Odotamme, että valittu teos täyttää seuraavat kriteerit:

The selected Live Art work will:

Teos keskittyy saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksiin.

Esityksessä huomioidaan esitystila (black-box).

Esitys on tuotettavissa olemassa olevilla resursseilla (yhteensä 20 000 €) eli toivomme hakijoilta realistisia tuotantobudjetteja. Isomman mittaluokan teoksia ei projektin puitteissa ole mahdollista toteuttaa, ellei työryhmällä ole varmistettua omarahoitusta. Teosehdotukset voivat olla monimuotoisia, myös prosessit ovat tervetulleita.

Centre around questions of accessibility and/or diversity.

Take into consideration the specificity of the venue (black-box performance stage).

Be possible to produce with the resources listed under “what do we offer?” section. We urge you to think and allocate the budget fairly and realistically. Big scale performances are not possible with this budget, unless you can contribute towards the production cost. We welcome all sorts of suggestions or formats, e.g., artistic processes, small scale performances etc.

Huomioimme erityisesti ehdotukset, joissa on: 

We will grant special consideration to applications, which consider the following:

Laaja näkökulma saavutettavuuden ja moninaisuuden teemoihin.

Työprosessissa on kiinnitetty erityistä huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin.

Vahvaa taiteellista sisältöä ja näkemystä .

Accessibility or diversity from more than one aspect (artists/makers, audiences, production methods, artistic working processes, and/or art spaces).

Propose a sustainable way of working.

Offer a strong aesthetic proposition

Hakuohjeet

Varaa tapaamisaika yhden valintaryhmän jäsenen kanssa lomakkeen kautta. Jäsenten työskentelykielet löytyvät nimien yhteydestä.

How to apply?

To apply, please book a meeting slot with one of the selection committee members through the form below. Next to their name, you will find each person’s working languages.

Valintaryhmän jäsenten kanssa pidettäviä videotapaamisaikoja voi varata lomakkeella 26.4.2024, klo 10.00 alkaen. Valittavana on kaikkiaan 30 45minuutin kestoista tapaamisaikaa, 6 jokaista valintaryhmän jäsentä kohden. Kun kaikki tapaamiset on varattu, lomake sulkeutuu.

The booking forms will open on Friday 26th of April at 10 AM. We offer thirty (30) slots (6 slots per committee member). The booking will close when all thirty slots have been booked. The duration of each slot is 45 minutes.

Tapaamisen aikana hakija esittelee valitsijaryhmän jäsenelle vapaamuotoisesti teosehdotuksensa ja toteutustarpeensa (esimerkiksi saavutettavuusraiderit). Lisäksi keskustellaan budjetista ja tuotannollisista kysymyksistä.

The meeting is an opportunity for the applicants to share their performance concept and needs in relation to accessibility with the curators (accessibility riders are welcome). During the meeting, we will also discuss the allocation of the budget and matters regarding the production.

Jos haluat videotapaamisen sijaan esitellä teostasi muulla tavoin, varaa tapaamisaika ja ilmoita lomakkeessa toivomasi formaatti, kuten teksti, ennakolta nauhoitettu video tai äänitys. Saat tarkemmat ohjeet teoksen esittelyä varten sähköpostitse, kun tapaamisaika on varmistettu.

The meeting will have the form of a remote video meeting. If you prefer a different form of application instead of the remote video meeting, it is possible to use your meeting slot to apply with a different medium such as text, pre-recorded video, or audio clip. In this case, please indicate this choice in the form when booking your slot. An email with further instructions will be sent to you after your booking is confirmed. 

Keitä olemme

About us

Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on vuonna 2001 perustettu taiteilijakollektiivi, jonka jäsenet jakavat pyrkimyksen havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta esityksien kautta. Toiminta-ajatuksenamme on, että taide avaa todellisuuden kirjon. TTK on vuosien varrella ollut mukana vakiinnuttamassa teatterin ja performanssin välimaastoon sijoittuvaa esitystaidetta suomalaiselle kulttuurikentälle. Tavoitteemme on tukea pitkäjänteisesti taiteellista työskentelyä ja tutkimusta yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Reality Research Center (RRC) is an artists collective with the shared aspiration to observe, question, and renew reality by creating performances. Our vision is that art opens the spectrum of reality. RRC, founded in 2001, has been solidifying the position of performance and live art on the Finnish cultural landscape. Our aim is to support both the long-term artistic work and research in collaboration with our local and international partners.

Mad House Helsinki on vapaan kentän taiteilijoiden perustama esitystaiteen talo ja yhteisö. Mad House osatuottaa esitystaidetta monipuolisesti  ja pyrkii tekemään siitä saavutettavampaa mahdollisimman monimuotoisille yleisöille. Mad Housessa vierailevat taiteentekijät työskentelevät monialaisesti ja tuovat yhteen eri taidemuotoja ja ilmaisua. Yhteisön tavoitteena on käsitellä nykyhetkessä merkityksellisiä aiheita kokeilevasti ja kriittisesti taiteen kautta.

Mad House Helsinki is a culture house and a venue for live and performing arts founded by a group of independent artists. Mad House co-produces a diverse range of contemporary performing arts pieces and aims to make  them more accessible to a broader variety of audiences. Mad House’s visiting artists work across disciplines bringing together different art forms and expressions. Mad House wishes to create a space for artists and practitioners to address contemporary issues in an experimental and critical way.

Lämmin kiitos Niina Kettuselle ja Kulttuuria kaikille – palvelulle heidän tuestaan tämän avoimen haun saavutettavuuden parantamisessa.

A warm thank you to Niina Kettunen and Culture for All for their support in enhancing the accessibility of this open call.