Esittelyssä Elämän Juhlat taiteilijat

Introducing the artists of the Celebration of Life-project

FI

Todellisuuden tutkimuskeskus koordinoi Tanssikaverit -hanketta 2022–2023. Osana hanketta toteutetaan kuukauden mittainen Elämän juhlat, esitystaidetapahtuma ikäihmisille. Elämän juhlat on Jonna Wikströmin, Pirre Toikkasen ja Paula Koivusen luoma tanssiaiset, tapahtuma ja happening, joka järjestetään keväällä 4.5.2023 Kinaporin seniorikeskuksella.

Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki.

EN

The Reality Research Center is coordinating the Dance Friends project 2022-2023. As part of the project, a month-long ”Celebrations of Life”, a performing arts event for the elderly, will be implemented. The Celebration of Life is a dance party, event and happening created by Jonna Wikström, Pirre Toikkanen and Paula Koivunen, which will take place in spring on 4.5.2023 at Kinapori senior center.

The project is funded by the City of Helsinki.

JONNA WIKSTRÖM, Kuva/Photo: Pirre Toikkanen

Jonna Wikström on teatteriohjaaja, käsikirjoittaja, esitystaiteilija, soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija ja pedagogi. Työskennellyt 20 vuotta erilaisten ryhmien kanssa sekä soveltanut teatteria ja opettamista monella tapaa. Häntä kiinnostaa dokumenttiteatteri, toden ja kuvitteellisen yhdistäminen ja sen rajapinnan hakeminen näyttämöllä. Hänen otteensa teatteriin on useimmiten tutkiva.

Ajatuksia Elämän Juhlista:

”Etuoikeus päästä tutustumaan ihmisten tarinoihin ja muistoihin. Olen kiitollinen! Aivan kuin kävisi sukuloimassa!”

Jonna Wikström(she/her) is a theatre director, scriptwriter, performance artist, applied and participatory arts specialist and educator. She has worked for 20 years with a variety of groups and has applied theatre and teaching in many different ways. She is interested in documentary theatre, in combining the real and the imaginary and exploring its interface on stage. Her approach to theatre is mostly exploratory.

Thoughts on the Celebration of Life:

”The privilege of getting to know people’s stories and memories. I am grateful! It’s like visiting a relative!”

Paula Koivunen, kuva: Pirre Toikkanen

Paula Koivunen on elokuva- ja lavastustaiteen laitokselta valmistunut lavastaja ja pukusuunnittelija. Koivusen lavastukset hakevat Elämän juhlat-projektissa yhtymäkohtia ihmisten omiin elämäntarinoihin.

Ajatuksia Elämän Juhlista:

”On ollut aivan ihanaa päästä tutustumaan ihmisten elämään!”

Paula Koivunen is a graduate of the Department of Film and Stage Design, where she is a stage and costume designer. Koivunen’s productions in the Celebration of Life project seek connections to people’s own life stories.

Thoughts on the Celebration of Life:

”It has been absolutely wonderful to get to know people’s lives!”

PIRRE TOIKKANEN, Kuva/Photo: Sakari Toikkanen

Pirre Toikkanen on taitelija-kehittäjä, näyttelijä ja voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja. Monitaiteellisen työskentelyn keskiössä on ihmisen oma tarina ja kuulluksi ja nähdyksi tuleminen.

Ajatuksia Elämän Juhlista:

”Innostavaa ja liikuttavaa!”

Pirre Toikkanen is an artist-developer, actor and method instructor for empowering photography. At the center of multi-artistic work is a person’s own story and being heard and seen.

Thoughts on the Celebration of Life:

”Inspiring and touching!”

TERO HEINÄMÄKI, Kuva/Photo: Pirre Toikkanen

Tero Heinämäki on kirjoittava teatteriohjaaja ja säveltävä yhteisömuusikko. Nykyään Helsingissä asuva Heinämäki on kiertänyt ohjaajana ja teatterinjohtajana Suomen maakunnat läpikotaisin. Seniorikeskuksissa hän käy laulamassa tuttuja lauluja, mutta myös kerää tarinoita ja tekee niistä uusia lauluja.

Ajatuksia Elämän Juhlista:

”Tässä on ollut aivan ihana hullutteleva työryhmä ja asukkaat ryhmissä. On ollut tosi hauska löytää yhteys ja leikki.”

Tero Heinämäki (he/him) is a writing theatre director and composing community art musician. Heinämäki is based in Helsinki. He has toured Finland’s provinces as a director and theatre manager. He visits senior centres to sing familiar songs, but also collects stories and turns them into new songs.

Thoughts on the Celebration of Life:

”We have had an absolutely wonderful goofy working group and residents in our groups. It’s been so much fun to find connections and playfulness.”