ROSKAPYÖRRE

FI

Roskapyörre on omalla puhelimella ja kuulokkeilla koettava äänitaideteos, joka kertoo nuorten kaupunkitilakokemuksesta Kontulan ostarilla.

EN

Roskapyörre is a sound art piece that can be experienced with your own phone and headphones. It tells the story of young people’s experience of urban space in Kontula’s shopping mall.

AVAA ROSKAPYÖRRE-ÄÄNIKARTASTO TÄSTÄ

Roskapyörre-äänikartasto aukeaa uuteen välilehteen kun klikkaat yllä olevaa linkkiä. Voit kuunnella teoksen missä tahansa, mutta suosittelemme teoksen kokemista paikan päällä Kontulan ostoskeskuksella.

Tarvitset teoksen kokemiseen älypuhelimen ja kuulokkeet. Kuulokkeita voit lainata kirjastokortilla Kontulan kirjastolta. Teos lähtee käyntiin kun selaimen paikannustoiminto on päällä. Roskapyörre toimii parhaiten Google Chrome -selaimessa.

Paikka: Kontulan ostoskeskus
Ostostie 4, 00940 Helsinki
Ensi-ilta: 26.8.2023
Aika: 00:00–24:00

OPEN ROSKAPYÖRRE SOUND MAP HERE

Open Roskapyörre Sound Map by clicking the link above. You can experience the sound piece anywhere but we strongly recommend to experience the site-spesific piece on location at Kontula shopping mall.

You need a smartphone and a pair of headphones to experience Roskapyörre. Headphones can be borrowed at Kontula Library with a library card. Use preferably Google Chrome web browser and enable your browser’s tracking when opening the sound map.

Location: Kontula shopping mall
Ostostie 4, 00940 Helsinki
Premiere: 26.8.2023
Time: 00:00–24:00

Todellisuuden tutkimuskeskus kutsuu sinut kuvittelemaan Kontulan ostarin viimeiset hetket, ennen kuin se lopulta imeytyy pyörteeseen. Roskapyörre on interaktiivinen kuunnelma, jossa yleisö katsoo ostaria hetken nuorison näkökulmasta.

The Reality Research Centre invites you to imagine the last moments of Kontula shopping mall before it is eventually sucked into a vortex. Roskapyörre is an interactive soundtrack in which the audience looks at the mall from the perspective of a young people.

Kaikki se mikä sinulta on koskaan kadonnut, 
minkä huolimattomasti pudotit kädestäsi, 
jokainen unohtunut
tai tahallaan kadotettu asia, 
tavara, tunne ja tilanne, 
kaikki se päätyy Kontulan ostarin alle, 
mannerlaatan rytmissä liikkuvaan roskapyörteeseen.

Mitä sinä haluaisit pelastaa tai kadottaa roskapyörteeseen? 

All that you have ever lost,
that you carelessly dropped from your hand,
every forgotten
or deliberately lost thing,
goods, feelings and situations,
all ends up under the Kontula shopping mall,
in a wheel of waste
moving in the rhythm of a continental plate.

What would you wish to retrieve or make disappear into the trash wheel?

Teoksen äänimateriaali perustuu Joel Teixeira Nevesin elokuussa 2023 ohjaamiin kirjoitustyöpajoihin sekä Tiuku ry:n G SongLab -hankkeen kanssa keväällä 2023 yhteistyössä toteutettuihin biisityöpajoihin. Materiaali on luotu yhdessä nuorten kanssa, jotka toimivat myös kertojina teoksessa. 

The audio material for the piece is based on writing workshops led by Joel Teixeira Neves in August 2023 and songwriting workshops in collaboration with Tiuku ry’s G SongLab project in spring 2023. The material has been created together with young people, who will also act as narrators in the work.

TYÖRYHMÄ:

Esityskonseptin suunnittelu ja toteutus: Joel Teixeira Neves
Äänisuunnittelu: Tuomas Norvio, Iida Hägglund
Dramaturginen apu: Even Minn
G Song Lab: Miina Viitala ja Miko Heikkilä, Tiuku ry
Graafinen suunnittelu: Oona Raadelma
Tuotanto: Todellisuuden Tutkimuskeskus

WORKING GROUP:

Performance concept and implementation: Joel Teixeira Neves
Sound design: Tuomas Norvio, Iida Hägglund
Dramaturgical help: Even Minn
G Song Lab: Miina Viitala ja Miko Heikkilä, Tiuku ry
Graphic design: Oona Raadelma
Production: Reality Research Center

ESTEETTÖMYYS:

Esitys tapahtuu ulkona, joten pukeuduthan sään mukaan.

Kieli: suomi

Roskapyörre sisältää musiikkikappaleita, jotka soveltuvat koettavaksi myös henkilöille, jotka eivät puhu suomea.

Hanketta ja esitystä ovat tukeneet: Helsingin kaupunki

ACCESSIBILITY:

The performance happens outside, please dress according to the weather.

Language: Finnish

Roskapyörre includes songs that can be experienced by non-Finnish speakers.

Supported by: City of Helsinki

HELSINGIN MALLI

Katveisto ja Roskapyörre on osa TTK Kontulassa hanketta, jonka taiteilijoina toimivat Minna Lund, Tuomas Norvio, Iida Hägglund, Joel Teixeira Neves ja Even Minn. TTK Kontulassa on yksi 2022–2024 Helsingin kaupungin Helsingin malli hankkeista.

Lisätiedot:

+358 44 0455 450 / rosaliina@todellisuus.fi

HELSINKI MODEL

Katveisto and Roskapyörre are part of the TTK in Kontula project featuring artists Minna Lund, Tuomas Norvio, Iida Hägglund, Joel Teixeira Neves and Even Minn. RRC in Kontula is one of the City of Helsinki’s 2022–2024 Helsinki Model projects.

Further information:

+358 44 0455 450 / rosaliina@todellisuus.fi

Kuva: Satbir Singh

Picture: Satbir Singh