Kontallaan 2024

Kuva: Iiro Rautiainen

Kontallaan on poliittinen katuperformanssi, jossa kuljetaan nelinkontin Helsingin keskustassa sellaisten ihmisten ja elämänmuotojen puolesta, joiden edestä olemme valmiit laskeutumaan polvillemme. Se on vapaaehtoinen mielenilmaisu, poliittinen performanssi, johon saa osallistua.


Kontallaan (Crawling) is a political street performance in the centre of Helsinki. We will be crawling on all fours on behalf of humans and more-then-humans for whom we are willing to kneel. It is a voluntary expression of political activism, a performance in which participation is welcomed.

Kontallaan on syntynyt vuonna 2007 Todellisuuden tutkimuskeskuksen spektaakkeli-työryhmän toimesta. Jälleen kerran on aika kontata heidän puolesta, joiden ääni ei kuulu yhteiskunnassamme.


It was originally created in 2007 by the Spectacle Working Group of the Reality Research Center. Once again, it is time to crawl on behalf of those whose voices are not heard in our society.

Kolmas konttaus järjestetään 3.5.2024 ympäristökriisin uhrien puolesta. Lähtö tapahtuu Kampin kauppakeskuksesta. Päämääränä on Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7.


The third crawling will take place on May 3th on behalf of the victims of the environmental crisis. The starting point is at the Kamppi Mall. We will crawl to the Ministry of the Environment, Aleksanterinkatu 7.

Organisoin tämän vuoden Kontallaan katuperformansseja. Tule mukaan meditatiiviseen mielenilmaukseen. 3.5. Laskeudumme polvillemme ympäristökriisin uhrien puolesta. Yhteen kietoutuneet ongelmat kuten kuudes sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutos tuhoavat yksilöitä, lajeja että kokonaisia Ekosysteemejä. Konttaamme kaikkien elollisten puolesta, jotka kriisistä kärsivät. Samuli Laine


I’m organising the street performances Kontallaan this year. Join us for a meditative demonstration. 3.5. we kneel for the victims of the environmental crisis. Intertwined problems such as the sixth extinction wave and climate change are destroying individuals, species and entire ecosystems. We crawl for all living beings affected by the crisis. Samuli Laine

Aika: Perjantai 3.5.2024

Klo 13 alkaen

Paikka: Lähtö Kampin kauppakeskuksesta. Konttaus suuntaa Ympäristöministeriön eteen, Aleksanterinkatu 7. Päättyy die-in -tyyppiseen makaamiseen Ympäristöministeriö ovien edessä.

Ilmoittaudu tästä!

Vuoden 2024 konttaamiset organisoi
Samuli Laine

Time: Friday May 3th

From 1 PM onwards

Location: Starting from Kamppi Mall. Crawling will head to the Ministry of the Environment, Aleksanterinkatu 7. Ends with a die-in at the door of the Ministry of the Environment.

Sign up here!

The 2024 crawling events will be organised by
Samuli Laine

Tiedot tulevista konttauksista julkaistaan Todellisuuden Tutkimuskeskuksen kotisivuilla sekä some-tileillä myöhemmin. Konttauksia järjestetään kevätkaudella kolmesti.


Information about the upcoming performances will be published on the Reality Research Centre’s website and on our social media accounts at a later date. There will be three crawlings for the spring season.

Alkuperäisen konseptin kehittäjät:
Jussi Johnsson, Lauri Kontula, Maria Nuutinen, Janne Pellinen, Pilvi Porkola, Janne Saarakkala, Tuomas Tulikorpi, Tuire Tuomisto, Jonna Wikström


Developers of the original concept: Jussi Johnsson, Lauri Kontula, Maria Nuutinen, Janne Pellinen, Pilvi Porkola, Janne Saarakkala, Tuomas Tulikorpi, Tuire Tuomisto, Jonna Wikström

Tarkemmat osallistumisohjeet löytyvät alhaalta ladattavasta tiedostosta.


Detailed instructions for participation can be found in the download below.

Alkuperäisen kuvan käsittely:  Samuli Laine

Editing of the original picture: Samuli Laine