Samuli Laine valittu Mahdottoman esityksen residenssiin 2020

Kuvassa on parrakas henkilö, joka pitelee oikean rintansa edessä irrallaan olevaa naisen rintaa. Kuvan taustalla ja osittain hahmon päällä risteilee oksia ja kukkia.

Samuli Laineen Nurture on valittu Todellisuuden tutkimuskeskuksen Mahdottoman esityksen residenssiohjelmaan vuodelle 2020. Teos esitetään syyskuussa ANTI-festivaalilla Kuopiossa.

Nurture on Samuli Laineen kahdenvälinen esitys, joka tutkii sukupuoli-, hoiva- ja rinnakkaiselon politiikkaa imettämisen kautta. Teos on syntynyt halusta ehdottaa uutta näkökulmaa pehmeästi ja lempeydellä, sekä kiinnostuksesta tarkastella hoivaa radikaalina muutosvoimana. Nurture luo tilaa hauraalle kohtaamiselle, jossa imettäminen puretaan sen perinteisestä sukupuolittuneisuudesta. Esityksessä Laine imettää katsoja-kokijaa. Tämä tapahtuma synnyttää tilapäisen siteen kahden ihmisen välille ja luo tilan, jossa sosiaaliset normit voivat muuttua. Näin teos kurottaa kohti toisin olemista ja kutsuu haaveiluun. Samalla haastetuksi tulevat imettämisen perinteiset, normitetut sukupuoli- ja keho-odotukset. 

Nurturen keskiössä ovat elämän hauraus sekä tarve oman haavoittuvuuden tunnistamiselle ja tunnustamiselle. Teos kutsuu tarkastelemaan niitä yhteyksiä ja yhteisriippuvuuksia, jotka ylläpitävät elämää maapallolla. Riippuvuussuhteemme linkittyvät sekä lukemattomiin eri ihmisyhteisöjen verkostoihin, että niihin loputtomiin biologisiin prosesseihin, jotka ylläpitävät kehojamme ja ylipäänsä mahdollistavat elämän planeetallamme.

Samuli Laine on skenografi (MA 2011 ja TeM2014), esitysten tekijä ja jäsen W A U H A U S -taidekollektiivissa. Hän on työskennellyt 2010-luvun valo-, tila- ja videosuunnittelijana sekä toisinaan esiintyjänä nykytanssi ja -teatteriproduktioissa. Lainetta kiinnostaa taide, joka pyrkii katsomaan kriittisesti ja myötätuntoisesti vallalla olevia käsityksiä siitä, mikä on normaalia tai mahdollista. Siksi häntä kiehtoo tilan potentiaali: miten ajatella skenografiaa moniaistisena ja aktivoivana ympäristönä, jossa toisin oleminen, haaveileminen tai kohtaaminen voisivat olla mahdollisia?

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuosina 2019–2021. Pääyhteistyökumppanina toimii ANTI-festivaali Kuopiossa. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsee residenssitaiteilijan avoimen haun kautta ja kunakin vuonna residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon syyskuussa esityksen, jollaista ei ole ennen koettu. Ohjelma on tarkoitettu uraansa aloittaville taiteilijoille, jotka toimivat Suomessa, ja joilla on esitystaiteellisia, vielä toteutumattomia unelmia. Residenssiohjelman ensimmäinen esitys oli Mimosa Norjan Dear Deer vuonna 2019. Esityksen tutkimusraportti on luettavissa täällä.

Samuli Laine’s Nurture has been selected as part of the Reality Research Center’s Residency Program for Impossible Performance. Nurture will be premiered at the 2020 ANTI Festival in Kuopio. 

Nurture is a one-on-one performance, where Samuli Laine investigates the politics of gender, nurturing and coexistence through the act of breastfeeding. The performance emerged from a desire to suggest new perspectives softly and tenderly and study nurturing as a radical driver of change. Nurture will create a space for a delicate encounter that deconstructs the traditionally gendered practice of breastfeeding. In the performance, Samuli Laine nurses the spectator-experiencer. This event will create a temporary bond between twopeople and provide a space where social norms can change. Nurture reaches towards an alternate state of being and invites the experiencer to daydream. At the same time, the performance challenges the standardized, gender and body related expectations for breastfeeding.  

Nurture centers on the fragility of life and the need to identify and acknowledge your own vulnerability. The performance invites you to scrutinize the network of connections and codependency that sustain life on earth. Our codependence means that we are linked to countless networks of human communities as well as endless biological processes that sustain our bodies and enable life on our planet in the first place. 

Samuli Laine is a scenographer, performer and member of the W A U H A U S arts collective. He holds Master’s degrees in Scenography (2011) and Lighting Design (2014). Since 2010, he has worked as a lighting, space and video designer in contemporary dance and theater productions. Laine is interested in art that takes a critical and compassionate look at predominant ideas about what is normal and possible. He is fascinated by the potential of space: how to approach scenography as a multisensual and activating environment where alternate states of being, daydreaming or true encounters are possible? 

The Residency Program for Impossible Performance is part of the Reality Research Center’s main program from 2019 to 2021. The main partner of the Residency Program is the ANTI Festival in Kuopio, Eastern Finland. Through an open call, the Reality Research Center selects one residency artist per year to produce an unprecedented performance to be premiered at the ANTI Festival in September. The residency program is meant for emerging artists who work in Finland and who have unfulfilled dreams about performing arts. The first performance of the program was Mimosa Norja’s Dear Deer in 2019. The research report for the performance can be found here.

Lisätiedot/ Further information

Nurture ja Mahdottoman esityksen residenssiohjelma / Nurture and the Residency Program for Impossible Performance: Iiris Tuisku / +358400641989 / toiminnanjohtaja@todellisuus.fi

ANTI-festivaali / ANTI festival: Elisa Itkonen / +358503052005 / elisa@antifestival.com / antifestival.com