Yhdistys

/ Association

Hallitus 2024

Board 2024

Matilda Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja / Chair of the Board

Talvikki Eerola

Jussi Salminen

Alina Sakko

Oliver Kollberg

Jäsenet

Members

Aaltonen Matilda (tanssitaiteilija / dance artist) / Aittamaa Essi (tuottaja, käsikirjoittaja / producer, scriptwriter) / Blomberg Wilhelm (esitystaiteilija / performance artist) / Condit Outi (näyttelijä, esitystaiteilija / actor, performance artist) / Convertito Giorgio  (tanssitaiteilija / dancer and dance maker) / Eerola Talvikki (näyttelijä / actor) / Elo Julius (esitystaiteilija / performance artist) / Fält Emma (monitaiteilija, multidisciplinary artist) / Haataja Henri (tuottaja / producer) / Halinen Titta (dramaturgi / dramaturg) / Hannula Saara (esitystaiteilija, tutkija / performance artist, researcher) / Holappa Ella(tanssitaiteilija / dance artist) / Hosiasluoma Niina (näyttelijä / actor) / Härkönen Ville (näyttelijä / actor) / Häkkinen Anna Maria (tanssitaiteilija, koreografi / dance artist, choreographer) / Johnsson Jussi (näyttelijä, actor) / Jussilainen Anna (tanssitaiteilija, opettaja, kulttuuritutkija / dance artist, teacher, cultural researcher) / Juutinen Eeva (tanssitaiteilija, koreografi / dance artist / choreograph) / Jäntti Lauri (tutkija, kaupunkitaiteilija / researcher, urban artist) / Kalenius Lea (runoilija, käsikirjoittaja / poet, scriptwriter) / Kettunen Katriina (esitystaiteilija, toimittaja / performance artist, journalist) / Keski-Vähälä Mirva (tanssitaiteilija, taidekasvattaja / dance artist and art educator) / Kollberg Oliver (näyttelijä / actor) / Kontula Lauri (näyttelijä / actor) / Koskinen Pekko (pelisuunnittelija / game designer) / Kär Pie (tanssitaiteilija / dance artist) / Laine Samuli (skenografi, esitysten tekijä / scenographer, performer) / Laitinen Tuomas (ohjaaja, esitystaiteilija / director, performance artist) / Lakea Riikka (tanssitaiteilija / dance artist) / Lappi Ari-Pekka (pelisuunnittelija, ratkaisuarkkitehti / game designer, solutions architect) / Lindstedt Iida-Maaria (näyttelijä / actor) / Lund Minna (ohjaaja / director) / Luukka Louna-Tuuli (esitystaiteilija, teatteri-ilmaisun ohjaaja / performance artist, theatre-performance instructor) / Matruka Johanna (taiteilija / artist) / Mertanen Minja (tanssitaiteilija / dance artist) / Mäkelä Pasi (butotanssija, muusikko / butoh dancer, musician) / Mustonen Maija (tanssitaiteilija / dance artist) / Neves Joel (ohjaaja, esitystaiteilija / director, performance artist) / Numminen Katariina (ohjaaja, dramaturgi / director, dramaturg) / Nurmio Maija (tanssitaiteilija / dance artist) / Nuutinen Maria (esitystaiteilija, ympäristötutkija / performance artist / environmental researcher) / Oiva Maria (ohjaaja, esitystaiteilija / director, performance artist) / Ollila Iiro (säveltäjä, muusikko, esiintyjä / composer, musician, performer) / Partanen Jarkko (koreografi, tanssitaiteilija / choreograph, dance artist) / Paul Martin (näyttelijä, esitystaiteilija / actor, performance artist) / Pellinen Janne (esitystaiteilija, lakimies / performance artist, lawyer) / Pitkänen Pekka (valosuunnittelija / light designer) / Porkola Pilvi (ohjaaja, esitystaiteilija / director, performance artist) / Posti Ella (tanssitaiteilija / dance artist) / Priha Linda (tanssitaiteilija / dance artist) / Raatikainen Kati (joogaopettaja, esitys-ja yhteisötaiteilija / yoga teacher, performance and community artist) / Rajakangas Janina (koreografi / choreographer) / Rossi Essi (ohjaaja / director) / Saarakkala Janne (ohjaaja, esitystaiteilija / director, performance artist) / Sakko Alina (tanssitaiteilija / dance artist) / Salminen Jussi (esitys- ja rituaalitaiteilija / performance and ritual artist) / Santavuori Maria (teatteri-opettaja, esitystaiteilija / theatre instructor, performance artist) / Santavuori Risto (kulttuuripedagogi / cultural educator) / Silvennoinen Tommi (ohjaaja / director) / Spyropoulou Olga (esitystaiteilija, tutkija / performance artist, researcher) / Taijonlahti Iina (tanssitaiteilija / dance artist) / Taipale Petri (ohjaaja, esitystaiteilija / director, performance artist) / Tanskanen, Ia (dramaturgi, teatteri-ilmaisun ohjaaja / dramaturg, theatre-performance instructor) / Tolvanen Eevi (tanssitaiteilija / dance artist) / Torvinen Timo (näyttelijä, teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteriteknikko / actor, theatre-performance instructor, theatre technician) / Tuomisto Tuire (näyttelijä / actor) / Van Den Berg Kolina (näyttelijä / actor) / Vuori Eero-Tapio (ohjaaja, rituaalitaiteilija / director, ritual artist) / Wikström Jonna (esitystaiteilija, teatteri-ilmaisun ohjaaja / performance artist, theatre-performance instructor) / Zilliacus Emelie (näyttelijä, esitystaiteilija / actor, perfomance artist)

NÄIN HAET JÄSENEKSI!

HOW TO APPLY TO BECOME A MEMBER!

Jäsenkriteerit

Membership criteria

Jäsenkokous päättää jäseneksi hyväksymisestä kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkokouksia ovat syyskokous, joka järjestetään loka-marraskuussa ja kevätkokous, joka järjestetään maalis-huhtikuussa. 

Mikä olet kiinnostunut jäsenyydestä tai sinulla on kysymyksiä liittyen jäsenhakemuksen jättöpäivämääriin, ole yhteydessä toiminnanjohtajaan: katja@todellisuus.fi.

The membership meeting decides on admission to membership. Membership meetings are held twice a year: in the autumn and spring. 

If you are interested in becoming a member or have any questions regarding the membership application forms, please contact the Managing Director: katja@todellisuus.fi.

 Ohjeita hakijalle: 

 Instructions for applicants:

 1. Tutustu Todellisuuden tutkimuskeskuksen toimintaan osallistumalla kursseille, katsomalla esityksiä tai yhdistyksen internetsivujen kautta.
 2. Kirjoita vapaamuotoinen jäsenhakemus (max 1xA4) tai toimita video tai äänitiedosto käyttäen seuraavia apukysymyksiä:
 • Kuka olet ja miksi haet TTK:n jäseneksi?
 • Mikä todellisuuden tutkimisessa taiteen keinoin kiinnostaa sinua? Onko sinulla parhaillaan jokin tutkimuskysymys, jota haluaisit käsitellä taiteessasi?
 • Millä tavalla ajattelet/toivot, että TTK:n toiminta voi tukea sinua taiteilijana?
 • Miten TTK:n yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma resonoi suhteessa omaan taiteelliseen työhösi?
 • Kerro oletko jo jollakin tavalla osallistunut TTK:n toimintaan?

3. Please include a CV or portfolio/anything else that illustrates your artistic work.

4. Remember that your application will be reviewed by other artists 🙂

5. Lähetä hakemuksesi: katja@todellisuus.fi

https://todellisuus.fi/nain-tutkit-todellisuutta-osa-i/

 1. Become familiar with the activities of the Reality Research Center by attending workshops, coming to see our performances, or through the association’s website.
 2. Write a free-form membership application (max 1xA4) or make a video/audio using the following supporting questions:
 • Who are you and why are you applying for membership?
 • What interests you in exploring reality through art? Do you currently have a research question that you would like to address in your art?
 • In what way do you think/wish that the activities of the RRC can support you as an artist?
 • How does the RRC’s equity agenda resonate with your own artistic work?
 • Have you already been involved in some way in the activities of the RRC?

3. Please include a CV or portfolio/anything else that illustrates your artistic work.

4. Remember that your application will be reviewed by other artists 🙂

5. Send your application to: katja@todellisuus.fi

https://todellisuus.fi/nain-tutkit-todellisuutta-osa-i/ Note: This writing is only available in Finnish.

Jäsenkriteerit:

Membership criteria:

Hakija..

 • On esittävän tai muun taiteen alan ammattilainen, jolla on kiinnostus esitystaiteeseen.  Ammattilaisuus = alalle pätevöittävä koulutus tai muu perehtyneisyys alaan.
 • Osoittaa kykyä ja kiinnostusta tutkia todellisuutta taiteen keinoin.
 • Osoittaa jäsenhakemuksessa tietävänsä, mitä TTK on. Osoittaa ymmärrystä TTK:n tuotannollisista kehyksistä ja toimintaperiaatteista.
 • Sitoutuu TTK:n yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaan.
 • On mahdollisuus osallistua TTK:n kollektiiviseen toimintaan.

Jäsenhakemusta tukevat asiat:

 • Joku jäsenenä jo oleva suosittelee.
 • On ollut jo TTK:n tuotannoissa tai hankkeissa mukana.
 • Hakijan muut omat hyvät perustelut.

Applicant..

 • Is a performing or other arts professional with an interest in the performing arts/live arts.  Professionalism = education or other professional qualification in the field. 
 • Demonstrates an ability and interest in exploring reality through the arts.
 • Demonstrates an understanding of what RRC is. Demonstrates an understanding of the productive framework and operating principles of RRC.
 • Is committed to the RRC’s equity plan.
 • Have the opportunity to participate in the collective activities of RRC.

  The supporting factors for membership application:
 • Recommended by someone who is already a member.
 • Has already been involved in RRC’s productions or projects.
 • Other reasons provided by the applicant.