Esittelyssä Helsingin malli-hankkeen taiteilijat

Introducing the artists of Helsinki model-project

FI

Kuvassa oikealta: Tuomas Norvio, Ida, Joel Teixeira Neves ja Simon.
Työpajojen lokaationauhoitukset käynnissä maaliskuussa 2023

Helsingin mallin vuoden 2023 hanke käynnistyi maalikuussa. Hankkeessa työskentelevät ohjaajat Joel Teixeira Neves ja Minna Lund työstävät hankkeen aikana kaksi erilaista ääniteosta Kontulassa yhdessä dramaturgi Even Minn ja äänisuunnittelija Tuomas Norvion kanssa. Lisäksi Teixeira Nevesin teos tekee yhteistyötä G Song Lab:n Miina Viitala ja Miko Heikkisen kanssa. Hankkeessa työskentelee myös työharjoittelija Laura Torkkel.

Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki ja Myllyteatteri ry.

EN

In the picture above, from right: Tuomas Norvio, Ida, Joel Teixeira Neves and Simon. Workshop recordings in locations underway in March 2023.

The Helsinki model – project 2023 started in March. During the project, the directors Joel Teixeira Neves (he/him) and Minna Lund (she/her) will work on two different audio works in Kontula together with dramaturg Even Minn (he/they) and sound designer Tuomas Norvio (he/him). Teixeira Neves’ project will also collaborate with G Song Lab’s Miina Viitala (she/her) and Miko Heikkinen (he/him). Laura Torkkel (she/her), a dance student trainee, is also working on the project.

The project is funded by the City of Helsinki and Myllyteatteri ry.

JOEL TEIXEIRA NEVES

JOEL TEIXEIRA NEVES on ohjaaja ja esitystentekijä. Tekemällä esityksiä Teixeira Neves pyrkii luomaan lisää aikaa ja tilaa sellaisten asioiden käsittelylle, jotka tulevat ohitetuksi arjessa. Yhteisösensitiiviset ja -lähtöiset projektit ovat hänelle erityisen kiinnostavia. Ei-ammattilaisten kanssa työskennellessä päästään kiinni moninaisempaan kirjoon erilaisia arkisia todellisuuksia.

JOEL TEIXEIRA NEVES (he/him) is a director and a performance artist. By making performances, Teixeira Neves aims to create more time and space to deal with issues that are neglected in everyday life. He is particularly interested in community-sensitive and community-oriented projects. Working with non-professionals gives access to a more diverse range of everyday realities.

https://joelteixeiraneves.wixsite.com/jtneves

MINNA LUND

MINNA LUND on 31-vuotias helsinkiläinen taiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti, teatteriohjaaja -ja esitysten tekijä. Hänen taiteellinen työskentelynsä on sidoksissa näyttämöön, kirjoittamiseen, dramaturgiaan, kuratointiin ja ohjaamiseen. Viimeisimmät työt ovat olleet Ofeliaklubi (Vallilan Kansallisteatteri)sekä Metafloora Under Construction – Treat me like an object (of ceremony) (Oksasenkatu 11) Tällä hetkellä Lund viimeistelee ohjauksen maisteriopintojaan teatterikorkeakoulussa ja ohjaa taiteellista lopputyötään Message From Tyler – Memento Mori, Kirsikkatarha Helsingin Q-teatteriin.

MINNA LUND (she/her) is a 31-year-old Helsinki-based Master of Arts, Bachelor of Theatre Arts, theatre director and performance maker. Lund´s artistic work is linked to the stage, writing, dramaturgy, curating and directing. Recent works include Ofeliaklubi (Vallilan Kansallisteatteri) and Metafloora Under Construction – Treat me like an object (of ceremony)(Oksasenkatu 11). Currently, Lund is finishing Master’s degree in directing at the Theatre Academy and directing her final artistic project Message From Tyler – Memento Mori, Kirsikkatarha for Q-theatre in Helsinki. 

https://minnahelinalund.wixsite.com/portfolio

EVEN MINN

EVEN MINN on dramaturgi, kirjoittaja ja luovan kirjoittamisen ohjaaja, joka toimii esittävän taiteen ja kirjallisuuden kentillä. Taiteellisessa työssään hän on käsitellyt ei-binäärejä esihistoriallisia esivanhempia ja vanhemmuuden kysymyksiä ilmastonmuutoksen aikakaudella. Viimeisimpiin töihin kuuluvat Enter Exude (Kiasma teatteri 2022), Deep Time Trans (Baltic Circle 2021) ja Äitini on alien (Yle Radio 2018). 

EVEN MINN (he/they) is a dramaturg, writer and creative writing consultant working in the fields of performing arts and literature. His artistic work has explored non-binary prehistoric ancestors and issues of parenthood in an era of climate change. Recent works include Enter Exude (Kiasma Theatre 2022), Deep Time Trans (Baltic Circle 2021) and My Mother is anAlien (Yle Radio 2018). 

www.evenminn.com

TUOMAS NORVIO, Kuvaaja: DAVID THIBEL

TUOMAS NORVIO on äänisuunnittelija ja äänitaiteilija. Hän on kiinnostunut äänimassoista, akustisten ja samplattujen elementtien käytöstä työnsä materiaalina niitä manipuloiden. Hänen taustansa on elektronisessa musiikissa ja hän työskentelee nykyään usein eri taiteiden ja genrejen välillä.

Norvio on tehnyt musiikkia ja ääntä nykytanssi-, nykysirkus- ja poikkitaiteellisiin teoksiin, installaatioihin, lyhytelokuviin sekä muille artisteille.

TUOMAS NORVIO (he/him) is a sound designer and sound artist. Norvio is interested in sound masses, using acoustic and sampled elements as material for his work by manipulating them. His background is in electronic music and nowadays he often works across different arts and genres.

Norvio has created music and sound for contemporary dance, contemporary circus and cross-art works, installations, short films and other artists.

tuomasnorvio.net

LAURA TORKKEL

LAURA TORKKEL on pian valmistuva tanssitaiteilija. Häntä kiinnostaa tutkia miten tehdä taiteesta yhä saavutettavampaa ja miten luoda kestäviä rakenteita toimintaympäristöissä. Lauran tehtävä hankkeessa onkin edistää hankkeen saavutettavuutta ja tutkia dialogisuutta liikkeen keinoin. 

LAURA TORKKEL (she/her) is a soon-to-be graduate dance artist. Torkkel is interested in exploring how to make art more accessible and how to create sustainable structures in environments. Torkkel´s role in the project is to promote accessibility and explore dialogicity through movement. 

G SONG LAB

MIINA VIITALA on 26-vuotias laulaja-muusikko Helsingistä. Hän opiskelee tällä hetkellä musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemialla, ennen näitä opintoja hän asui neljä vuotta Berliinissä pääasiassa musiikin opintojen vuoksi. Miinan voi nähdä G Songlabin biisinkirjoitus- ja äänityshommissa

MIINA VIITALA (she/her) is a 26-year-old singer-musician from Helsinki. Viitala is currently studying music education at the Sibelius Academy, before that Viitala lived in Berlin for four years mainly for music studies. You can meet Miina at G Songlab’s songwriting and recording sessions.

MIKO HEIKKILÄ, Kuvaaja: ARTO MUUKKA

MIKO HEIKKILÄ toimii G Songlabilla mentorin roolissa ja tuotannollisena apuna. Tausta on hiphop musiikin tuotannossa. Heikkilä on valmistunut Kuopion Konservatoriolta musiikkiteknologiksi. Hän vastaa G Songlabillä myös online-puolesta.

MIKO HEIKKILÄ (he/him) works at G Songlab as a mentor and production assistant. Heikkilä´s background is in hiphop music production. He graduated from Kuopio Conservatory as a music technologist. Heikkilä is also responsible for the online side of G Songlab.