Tilausesitykset

FI

Tilausesitykset ovat TTK:n ohjelmistossa aiempina vuosina olleita esityksiä. Valikoimaan kuuluu kuuluu monenlaisiin tilaisuuksiin ja erilaisille yleisöille sopivia esityksiä. Tilaa esitystaidetta esimerkiksi festivaalillesi tai muuhun yleisötapahtumaan, yrityksen tapahtumaan, palvelutaloon tai kouluun.

Huom! Sivua päivitetään parhaillaan.

Mikäli olet kiinnostunut tilausesityksistä, ota yhteyttä osoitteeseen info@todellisuus.fi tai numeroon 0400 641 989.

Nurture

Nurture on Samuli Laineen kahdenvälinen esitys, joka tutkii sukupuoli-, hoiva- ja rinnakkaiselon politiikkaa imettämisen kautta. Teos on syntynyt halusta ehdottaa uutta näkökulmaa pehmeästi ja lempeydellä, sekä kiinnostuksesta tarkastella hoivaa radikaalina muutosvoimana. Nurture luo tilaa hauraalle kohtaamiselle, jossa imettäminen puretaan sen perinteisestä sukupuolittuneisuudesta. Esityksessä Laine imettää katsoja-kokijaa. Tämä tapahtuma synnyttää tilapäisen siteen kahden ihmisen välille ja luo tilan, jossa sosiaaliset normit voivat muuttua. Näin teos kurottaa kohti toisin olemista ja kutsuu haaveiluun. Samalla haastetuksi tulevat imettämisen perinteiset, normitetut sukupuoli- ja keho-odotukset. 

Nurture on luotu Todellisuuden tutkimuskeskuksen Mahdottoman esityksen residenssissä, ja on saanut ensi-iltansa ANTI-festivaaleilla 2020. Nurture on sen jälkeen kiertänyt eri festivaaleilla, ja on tilattavissa edelleen.

  • Konsepti ja esitys: Samuli Laine
  • Kieli: suomi tai englanti

Utopiakonsultaatio

Utopiakonsultaatio on mielikuvituksellinen maailmanparannussuunnitelma, joka avartaa välittömästi kokijan mielentilaa ja avaa uusia näkymiä elämään.

Utopiakonsultaatio on esityksellinen palvelu, jossa utopiakonsultin johdattelemana kokija etsii uusia tapoja sijoittua ympäröivään todellisuuteen. Esityksen aineistona on kaikki mitä ympäristö tarjoaa, ja se, miten kokijan toiveet, tunteet tai kysymykset heijastuvat ympäristöön. Utopiakonsultaatiossa pysähdytään yksityiskohtien äärelle etsimään, löytämään ja rakentamaan kokijan haluamaa todellisuutta ja tekemään mahdottomasta mahdollista. Se on keino pysähtyä ja hypätä sivuun säännöistä, jotka usein kutsuvat vain tietynlaiseen olemiseen ja jopa tarkkaamattomuuteen. Jokainen konsultaatio syntyy dialogissa kokijan kanssa ja on siksi ainutlaatuinen.

Utopiakonsultaatio soveltuu yhtä lailla yksittäisille ihmisille, pariskunnille, perheille, yhteisöille, yrityksille ja organisaatioille; se voi koostua yhdestä tai useammasta tapaamisesta, kokija päättää konsultaation ajan ja paikan.

Utopiakonsultaatiota on vuodesta 2013 lähtien toteutettu monenlaisissa paikoissa ja tilanteissa. Palvelutaloihin on räätälöity vanhuksille suunnattuja konsultaatioita ja Helsingin Taidemuseon kävijöille kehitettiin sukellus Pawel Althamerin näyttelyyn. Esitys on kiertänyt myös festivaaleilla.

2018 julkaistiin teokseen perustuva Utopiakonsultin käsikirja. Kirjan ovat kirjoittaneet Talvikki Eerola ja Risto Santavuori.

  • Utopiakonsultit: Talvikki Eerola ja Maria Santavuori
  • Yhden konsultaation kesto: 15min – 1,5h
  • Kieli: suomi, englanti, ruotsi

EN

On this page you will find the performances that have been in Reality Research Center’s repertoire in previous years, which are available for touring. The selection includes performances suitable for a wide range of occasions and audiences. Commission performance art for your festival or other public event, business event, service home or school.

Note! The page is currently being updated.

If you are interested in our performances, please contact info@todellisuus.fi or 0400 641 989 and we will provide you with more details in English.

Sleeping Beauty

Sleeping Beauty on osallistava esitys, joka lähestyy seksuaalisuutta valta- ja roolileikkien keinoin. Esityksessä on mahdollisuus toteuttaa fantasioita ”nukkuvan” ihmisen kanssa; osallistuja voi itse valita, haluaako olla nukkuja vai vierailija, ja tuoda mukanaan haluamansa asusteen ja rekvisiitan. Sleeping Beauty antaa tilaa henkilökohtaisille fantasioille, kosketuksen kautta kommunikoimiselle, aistimiselle ja tuntemiselle. Se kutsuu osallistujan astumaan esityksen todellisuuteen, jossa valta ja antautuminen, luottamus ja suostumus, uteliaisuus ja arkuus, halut ja pelot, näkyvillä oleminen ja ihmisen kauneus kohtaavat. Esitys on queer-orientoitunut ja toivottaa tervetulleeksi kaikenlaiset kehot, sukupuolet ja seksuaaliset suuntautumiset.

Sleeping Beauty oli osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen Seksuaalisuuden laboratoriota vuosina 2016–2017 ja on nyt tilattavissa festivaaleille. SexLab tutki seksuaalisuutta; sen ilmenemismuotoja kulttuurissa, sen moninaisuutta ja mahdollisuuksia, sen rajoja ja tabuja – ja tietenkin seksuaalisuutta esityksessä.

  • Konsepti: Julius Elo & Xana
  • Kieli: suomi tai englanti

Mail Order Experimance, MOE

Kuvassa on WC, jonka seinillä ja pinnoilla on tekstiä. Kuvituskuva.

Mail Order Experimance, MOE, on katsojalähtöinen esitys, joka yhdistelee elementtejä teatterista ja tajunnallisesta ohjauksesta. Esityksen voi kokea yksi ihminen kerrallaan omassa kodissaan – tai missä tahansa – ottaen huomioon sen, mihin ympäristöön esitys on valmistettu. ”Esitys” tulee kotiin kirjekuoressa, jonka sisälle on asetettu esityksen kannalta tarpeelliset ohjeet. Mail Order Experimance ei ole esitys konventionaalisessa mielessä, kukaan muu kuin katsoja itse ei osallistu siihen. Jokapäiväinen todellisuus toimii esityksen näyttämönä. Mail Order Experimance kysyy: Mitä on esitys? Mikä on katsojan rooli esityksen luonnissa?

MOE julkaistiin ensi kerran 2008 osana TTK:n tutkimussuunnitelmaa Katsoja-kokijan keho esityksessä. 2011 se ilmestyi uudistettuna ja myös englanniksi. Sen jälkeen esitys on ollut tilattavissa TTK:n nettikaupasta.

  • Työryhmä: Risto Santavuori, Eki Vuori
  • Kieli: suomi tai englanti