SMOG2024

FI

EN

Yhteisölähtöinen esitystaideprojekti SMOG2024 kutsuu kontulalaiset nuoret pohtimaan elämää ekokatastrofin keskellä.

Community-based performing arts project SMOG2024 invites young people from Kontula to reflect on life in the midst of an ecological disaster.

SMOG2024-projektissa nuoret tutustuvat ympäristökatastrofiin yhdessä taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden ekokatastrofin ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijoiden avustuksella aihetta lähestytään nuorten omista lähtökohdista. Aiheen käsittelyä kiinnitetään nuorille oleellisiin elämänvaiheisiin ja tärkeisiin tulevaisuuden käännekohtiin: mikä on ekokatastrofin vaikutus omaan tulevaisuusnäkymään. 

SMOG2024 will bring young people together with artists, researchers and other experts specialised in the environmental and social impact of ecological disasters. With the help of the experts, young people will approach the topic from their own perspective. Addressing this topic will focus on the key life stages and future turning points for young people. We will ask what the impact of the ecological disaster on their own future prospects.

Projektin päämääränä on antaa työkaluja vaativan aiheen käsittelyyn ja luoda mahdollisuus tukeutua muihin omanikäisiin, jotka kamppailevat samojen kysymysten kanssa. 

Projektin päätteeksi nuoret toteuttavat yhdessä taiteilijoiden kanssa kestollisen esitystaideteoksen, joka käsittelee katastrofitilanteisiin liittyviä selviytymiskeinoja.

The aim of the project is to provide tools to tackle a challenging topic and create an opportunity for peers to support others their own age who are struggling with the same issues.

At the end of the project, the young people will work with artists to create a durational performing art piece on coping mechanisms in disaster situations.

TOIMINNAN MUODOT

Todellisuuden tutkimuskeskus tarjoaa yläkoulujen ja lukioiden tunneille työpajasisältöjä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Keväällä 2024 käynnistyy myös nuorille suunnattu ilmastokerho, joka tähtää esitystaiteen keinoin toteutettavaan ulostuloon. Kerho järjestetään Helsingin yhteislyseolla. Osallistujan ei tarvitse olla perehtynyt ilmastokriisiin emmekä vaadi osallistujilta aiempaa kokemusta esitystaiteen tekemisestä.

ACTIVITIES IN THE PROJECT

Together with partners, The Reality Research Center provides workshop content for classes in secondary schools and upper secondary schools. In spring 2024, a climate club for young people will also be launched, aiming at an outreach through the performing arts. The club will take place at the Helsinki Community School. Participants do not need to be familiar with the climate crisis and we do not require previous experience in performing arts.

TYÖRYHMÄ

Konseptin suunnittelu ja toteutus: Anni Happonen, Stella Massa, Joel Teixeira Neves
Ohjaus: Joel Teixeira Neves
Työpajojen suunnittelu ja toteutus: Anni Happonen, Stella Massa, Joel Teixeira Neves ja yhteistyökumppanit
Tuottaja: Rosaliina Elgland
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus
Kumppanit: Helsingin yhteislyseo, YTM-hanke (Mieli, ry, Nyyti ry, Tunne ry), Debt for Climate
Hanketta ja työtä ovat tukeneet: Helsingin kaupunki

WORKING GROUP

Concept and implementation: Anni Happonen, Stella Massa, Joel Teixeira Neves
Ohjaus: Joel Teixeira Neves
Workshops: Anni Happonen, Stella Massa, Joel Teixeira Neves and partners
Producer: Rosaliina Elgland
Production: Reality Research Center
Partners: Helsingin yhteislyseo, YTM-hanke (Mieli, ry, Nyyti ry, Tunne ry), Debt for Climate
Supported by: City of Helsinki

NUORI, TULE MUKAAN ILMASTOKERHOON

Nuori, oletko kiinnostunut taiteesta, aktivismista ja esitysten tekemisestä? Tule mukaan ilmastokerhoon! Kokoonnumme viikottain Helsingin yhteislyseolla. Projektin päätteeksi osallistujat toteuttavat yhdessä taiteilijoiden kanssa esitystaideteoksen, joka käsittelee katastrofitilanteisiin liittyviä selviytymiskeinoja.

Päivä: ke 24.4., to 2.5., ke 8.5., to 16.5., to 23.5., to 30.5.
Aika: klo 15-17.30
Paikka: Helsingin yhteislyseo, Rintinpolku 2, 00940
Hinta: Ilmainen
Kieli: suomi, englanti
Saavutettavuus: Luokkaan 318 pääsee hissillä. Matkan varrella on kynnyksiä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: rosaliina@todellisuus.fi

CLIMATE CLUB FOR YOUNG PEOPLE

Young person, are you interested in art, activism and performance-making? Join the Climate club! We meet weekly at the Helsingin yhteislyseo. At the end of the project, participants will work with artists to create a performing art piece tangling the coping mechanisms in disaster situations.

Date: Wed 24.4., Thu 2.5., Wed 8.5., Thu 16.5., Thu 23.5., Thu 30.5.
Time: at 15-17.30
Location: Helsingin yhteislyseo, Rintinpolku 2, 00940
Price: Free
Language: Finnish, English
Accessibility: Class 318 is accessible by lift. There are thresholds along the way.
Further information and registration: rosaliina@todellisuus.fi

HELSINGIN MALLI

Helsingin kaupungin rahoittama Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön hanke, jossa taideorganisaatiot toimivat eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Helsingin mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa niiden yhteisöllisyyttä sekä lisätä alueen asukkaiden kulttuurista osallisuutta. 

THE HELSINKI MODEL

The Helsinki Model encourages art institutions and organisations to expand their operations beyond their own facilities and work in cooperation with the residents and communities of various neighbourhoods. The Helsinki Model aims to balance out and diversify the artistic and cultural offerings of the Helsinki districts, as well as to boost a sense of community and cultural inclusion of residents.