KATVEISTO

FI

EN

Katveisto on Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Myllyteatterin projekti, jossa sinä voit kutsua taiteilijan kävelylle kanssasi Kontulaan.

Katveisto is an community art project by the Reality Research Centre and Myllyteatteri, where you can invite the artist to have a walk with you in Kontula.

HALUATKO OLLA OSA TEOSTA?

Onko sinulla muistoja Kontulasta? Taiteilija Minna Lund kävelyttää sinut valitsemiisi paikkoihin Kontulan ostarilla. Kävelyiden aikana kerrotut tarinat äänitetään ja ne liittyvät osaksi Katveiston kasvavaa äänikartastoa, joka dokumentoi Kontulan ostaria. Kävelyn aikana voit jakaa muistojasi, ajatuksiasi ja tuntemuksiasi, jotka liittyvät Kontulan ostariin.

Kävelyitä järjestetään 1.7–14.9.2023 välillä.

DO YOU WANT TO BE PARTICIPATE IN THE PROJECT?

Do you have memories of Kontula? Artist Minna Lund will take you on a walk to the places of your choice in Kontula mall area. The stories will be recorded and they will become part of Katveisto – expanding sound map of Kontula. During the walk, you can share your memories, thoughts and feelings about Kontula mall and its surroundings.

The walks will can be booked from 1st July to 14th September 2023.

Kävelytä minut paikkoihin, sellaista reittiä pitkin, jossa viet minut sinne, missä olet ollut turvassa, kokenut turvattomuutta, itkenyt tai ollut surullinen, ihastunut tai ihastellut. Päätä kävelyretkemme paikkaan, johon liittyy kaipaus tai toive. Kerro mitä näissä paikoissa kuuluu, miltä sinusta tuntuu, mitä täältä puuttuu? mitä tapahtui? 

Audiokävely on kaksin koettava interaktiivinen teos, jossa kuljetaan Kontulassa valitsemasi tunnereitin läpi. Miten tunteet kiinnittyvät paikkoihin? Miten paikka muovaa meitä? Miten tunnereitit eroavat toisistaan? ja miksi? Voiko tunnekokemuksien paikallistumista muuttaa?

Walk me to places, along a path that takes me to where you have been safe, experienced insecurity, cried or been sad, fallen in love or been in awe. End our walk in a place of longing or hope. Share with me what you hear in these places, how you feel, what’s missing here? what happened?

The audio walk is an interactive work that can be experienced by two people, who walk through Kontula along your chosen emotional route. How do emotions attach to places? How does a place shape us? How do emotional pathways differ from one another, and why? Can the situatedness of emotional experiences be changed?

Kävely varataan taiteilija Minna Lundilta soittamalla tai tekstiviestillä. Kävely kestää haluamasi ajan. Sovit taiteilijan kanssa kävelyn aloituspaikan sekä ajankohdan. 

Kävelyvaraukset ja lisätiedot:

+358 46 962 5783 / katveisto@todellisuus.fi

The walk can be booked by calling or sending a text message to artist Minna Lund. The walk lasts for the duration of your choice. You agree with the artist where and when to start the walk.

Bookings and further information:

+358 46 962 5783 / katveisto@todellisuus.fi

TYÖRYHMÄ:

Esityskonseptin suunnittelu ja toteutus: Minna Lund
Äänisuunnittelu: Tuomas Norvio, Iida Hägglund
Graafinen suunnittelu: Oona Raadelma
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus

WORKING GROUP:

Performance concept and implementation: Minna Lund
Sound design: Tuomas Norvio, Iida Hägglund
Graphic design: Oona Raadelma
Production: Reality Research Center

KONTUFEST

Katveiston pop up vierailee Kontulan ostarilla tiistaina 5.9.2023 klo 14:00–19:00. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat varata kävelyajan etukäteen. Kävelyiden aikataulu on seuraava:

  • 14:30
  • 15:30
  • 16:30
  • 17:30
  • 18:30

Location: Kontula shopping mall,
Ostostie 4, 00940 Helsinki
Date: 26.8.2023
Time: klo 13:00-19:00

Vapaa pääsy!

KONTUFEST

Katveisto pop up is visiting Kontula shopping mall on Tuesday 5.9.2023 at 13:00–19:00. Please contact us if you would like to reserve a spot in advance. The waling slots start at following times:

  • 14:30
  • 15:30
  • 16:30
  • 17:30
  • 18:30

Location: Kontula shopping mall,
Ostostie 4, 00940 Helsinki
Date: 26.8.2023
Time: klo 13:00-19:00

Free entry!

ESTEETTÖMYYS:

Esitys tapahtuu ulkona, joten pukeuduthan sään mukaan.

Kieli: suomi, englanti

Hanketta ja esitystä ovat tukeneet: Helsingin kaupunki ja Myllyteatteri ry

ACCESSIBILITY:

The performance takes place outside. Please dress according to the weather.

Language: Finnish, English

Supported by: City of Helsinki and Myllyteatteri ry

Helsingin malli

Katveisto ja Roskapyörre on osa TTK Kontulassa hanketta, jonka taiteilijoina toimivat Minna Lund, Tuomas Norvio, Iida Hägglund, Joel Teixeira Neves ja Even Minn. TTK Kontulassa on yksi 2022-2024 Helsingin kaupungin Helsingin malli hankkeista.


Lisätiedot:

+358 44 0455 450 / rosaliina@todellisuus.fi

Helsinki Model

Katveisto and Roskapyörre are part of the TTK in Kontula project featuring artists Minna Lund, Tuomas Norvio, Iida Hägglund, Joel Teixeira Neves and Even Minn. RRC in Kontula is one of the City of Helsinki’s 2022–2024 Helsinki Model projects.

Lisätiedot:

+358 44 0455 450 / rosaliina@todellisuus.fi