KATVEISTO

FI

EN

Katveisto on Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Myllyteatterin projekti, joka kertoo tarinoita tunteista ja muistoista suhteessa kaupunkitilaan.

Katveisto is a community art project by the Reality Research Center and Myllyteatteri. It speaks about emotions and memories in relation to the urban space.

Kävelytä minut paikkoihin, sellaista reittiä pitkin, jossa viet minut sinne, missä olet ollut turvassa, kokenut turvattomuutta, itkenyt tai ollut surullinen, ihastunut tai ihastellut. Päätä kävelyretkemme paikkaan, johon liittyy kaipaus tai toive. Kerro mitä näissä paikoissa kuuluu, miltä sinusta tuntuu, mitä täältä puuttuu? mitä tapahtui? 

Walk me to places, along a path that takes me to where you have been safe, experienced insecurity, cried or been sad, fallen in love or been in awe. End our walk in a place of longing or hope. Share with me what you hear in these places, how you feel, what’s missing here? what happened?

ESITYKSET

Esitysaika: la 7.9. klo 15 & 18
ke 11.9. klo 18
to 12.9. klo 18
pe 13.9. klo 18
la 14.9. klo 15 & 18
Esityspaikka: Lähtö Kontulan kirjastolta
Osoite: Ostostie 4, 00940 Helsinki
Kesto: 30 / 120 minuuttia
Hinta: Ilmainen
Kieli: pääkieli suomi
Esteettömyys: Katveisto koetaan ulkona, joten pukeuduthan sään mukaan. Kävely on mahdollista toteuttaa joko lyhyenä/esteettömänä tai pitkänä versiona.
Hanketta ja esitystä ovat tukeneet: Helsingin kaupunki ja Myllyteatteri ry

PERFORMANCES

Time: Sat 7.9. klo 15 & 18
Wed 11.9. klo 18
Thu 12.9. klo 18
Fri 13.9. klo 18
Sat 14.9. klo 15 & 18
Location: Start from Kontula Library
Address: Ostostie 4, 00940 Helsinki
Duration: 30 / 120 minutes
Price: Free
Language: main language Finnish
Accessibility: Performance takes place outside. Please dress according to the weather. By request it is possible to arrange a short and accessible walk.
Supporters: Helsingin kaupunki ja Myllyteatteri ry

Katveisto on interaktiivinen Kontulaan sijoittuva audiokävely, jossa kontulalainen vie sinut kävelylle. Kulkiessasi kuulokkeet päässä oppaan kanssa, kuulet vuoden aikana kerättyjä paikallisten ihmisten tarinoita, tunteita ja muistoja, jotka sijoittuvat yhdessä kuljettavalle kulkureitille. 

Teos on intiimi ja upottava kävely, jonka kokemus rakentuu hajamielisistä arkipäivän havainnoista sekä tarinoiden ja urbaanin ympäristön vuoropuhelusta. Miten tunteet kiinnittyvät paikkoihin? Miten paikka muovaa meitä? Miten tunnereitit eroavat toisistaan ja miksi?

Katveisto is an interactive audio walk taking place in Kontula, where a local guide takes you on a walk. As you walk with your guide, wearing headphones, you will hear the stories, feelings and memories of local people collected over a year, set along a route that you will take together.

The work is an intimate and immersive experience built on fragmented observations of everyday life and a dialogue between stories and the urban environment. How are emotions attached to places? How does a place shape us? How do emotional journeys differ and why?

TYÖRYHMÄ

Esityskonseptin suunnittelu ja toteutus: Minna Lund
Äänisuunnittelu: Iida Hägglund, Tuomas Norvio, Axel Ridberg
Dramaturginen apu: Veikko Timonen
Graafinen suunnittelu: Oona Raadelma
Haastattelut: Minna Lund, Veikko Timonen
Tuottaja: Rosaliina Elgland
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus
Hanketta ja esitystä ovat tukeneet: Helsingin kaupunki ja Myllyteatteri ry

WORKING GROUP

Performance concept and implementation: Minna Lund
Sound design: Iida Hägglund, Tuomas Norvio, Axel Ridberg
Dramaturgical support: Veikko Timonen
Graphic design: Oona Raadelma
Haastattelut: Minna Lund, Veikko Timonen
Producer: Rosaliina Elgland
Production: Reality Research Center
Supported by: City of Helsinki and Myllyteatteri ry

HELSINGIN MALLI

Helsingin kaupungin rahoittama Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön hanke, jossa taideorganisaatiot toimivat eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Helsingin mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa niiden yhteisöllisyyttä sekä lisätä alueen asukkaiden kulttuurista osallisuutta. 

THE HELSINKI MODEL

The Helsinki Model encourages art institutions and organisations to expand their operations beyond their own facilities and work in cooperation with the residents and communities of various neighbourhoods. The Helsinki Model aims to balance out and diversify the artistic and cultural offerings of the Helsinki districts, as well as to boost a sense of community and cultural inclusion of residents. 

Lue lisää Minnan mietteistä lähiötaidetyöskentelystä Voiman Taiteen Paikka -julkaisusta.

Read more about Minna’s thoughts on her work in Kontula neighbourhood from the Voima’s Taiteen Paikka publication.