Meistä

Toimintamuoto

Vuonna 2001 perustettu Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on Helsingistä käsin toimiva, esitystaiteellisten ammatilaisten kollektiivi. Yhteinen pyrkimyksemme on havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemällä esityksiä.

Toiminta-ajatuksemme on, että taide avaa todellisuuden kirjon.

Esitykset ovat sekä tutkimuksemme pääasiallinen väline että sen hedelmä; tuotamme vuosittain useita produktioita, jotka laajentavat ja rikkovat paitsi vallitsevaa todellisuuskäsitystä, myös venyttävät esitystaiteen rajoja ja määritelmiä. Kollektiivin tuotantomalli jakautuu pääohjelmistoon, jonka taiteellinen johtaja valitsee, julkaisutoimintaan ja hankkeisiin.

Suurin osa esityksistä tapahtuu perinteisten esitystilojen ulkopuolella: kadulla, metsässä, gallerioissa, festivaaleilla, työpaikoilla ja ihmisten kodeissa. Näin poikkeukselliset olosuhteet vaativat poikkeuksellista huolenpitoa katsojasta ja vuosien myötä meistä on tullut yleisösuhteen erityisosaajia. Katsoja ja hänen kokemuksensa ovat huomiomme keskipisteessä. Siksi yleisöämme voi useimmiten kutsua pikemminkin kokijoiksi tai aktiivisiksi tekijöiksi.

Suomessa 2000-luvulla esitystaiteeksi nimetty taiteenala sijaitsee teatterin ja performanssitaiteen välimaastossa. Esitystaide on kytköksissä myös kulttuurin yleiseen esityksellistymiseen – nykyisin esitystaide kiinnostaa taiteilijoiden lisäksi mm. erilaisia palvelun tarjoajia kuten tapahtumatuottajia, konsultteja, opettajia, digitaalisten palvelujen kehittäjiä, terveydenhuollon ja hoivatyön ammattilaisia sekä mainos- ja peliteollisuutta.

Todellisuuden tutkimuskeskus on kuluneiden vuosien aikana ollut mukana vakiinnuttamassa teatterin ja performanssin välimaastoon sijoittuvaa esitystaidetta suomalaiseen kulttuuriin ja toteuttanut yli sata esitysprojektia. Esitysten lisäksi olemme järjestäneet työpajoja, koulutuksia, seminaareja, tapahtumia ja häiriöitä, luoneet mm. taiteellispedagogisen metodin, mysteerikoulun, vankilaresidenssin, taidevarkauksia ja urbaaneja rituaaleja. Olemme olleet mukana pitkissä kansainvälisissä hankkeissa ja esityksemme ovat vierailleet ulkomailla. Vuosina 2007–2017 kustannettu Esitys-lehti käynnisti julkaisutoimintamme, joka pitää sisällään myös useita kirjoja, englanninkielisen verkkojulkaisun Ice Hole – The Live Art Journal ja Voima-lehden kanssa yhteistyössä julkaistavan taidemedian Taiteen paikka.

Todellisuuden tutkimuskeskus ei siis ole teatteri, vaikka monet jäsenistämme ovat teatterialalta ja tuotamme myös nykyteatteriesityksiä. Me olemme joukko keskenään erimielisiä esittävän taiteen ammattilaisia – ohjaajia, näyttelijöitä, koreografeja, valosuunnittelijoita, muusikoita, pelisuunnittelijoita, rituaalitaiteilijoita, kulttuuripedagogeja. Todellisuuden tutkimuskeskus ei ole myöskään salaseura. Joka syksy kuka tahansa todellisuuden taiteellisesta tutkimisesta kiinnostunut voi hakea jäseneksi. Tällä hetkellä meitä on 54. Jäsenten lisäksi produktioihimme osallistuu vuosittain 15–50 vierailijaa taiteen ja tieteen eri aloilta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Olemme toiminnassamme sitoutuneet noudattamaan Esitystaiteen keskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, ja siellä laadittuja turvallisemman tilan ohjeita.

Strategia

TTK:n uusi strategia (2022–26) on otettu käyttöön syksyllä -22. Tavoitteena on kehittää TTK:n toimintaa ja rahoitusta niin, että se voi mahdollistaa jäsentensä pitkäjänteisen taiteellisen työn ja tutkimuksen yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Uudella strategiakaudella TTK haastaa itsensä erityisesti yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä saavutettavuus kysymysten äärelle. Etsimme keinoja, joilla voimme laajentaa kollektiivin moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että TTK on omalta osaltaan edesauttamassa kentän moninaisuuden kehittymistä ja uusien katsojaryhmien löytämistä esitystaiteen pariin.

Taiteellinen johtaja

Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellisena johtajana vuonna 2023 toimii Julius Elo.

Ota yhteyttä

Yhteistyökumppanit

Yhteistyö ja verkostot ovat taiteellisen toimintamme ja tutkimuksemme edellytys. Tällä hetkellä keskeisiä yhteistyötahojamme ovat:

ANTI – Contemporary Art Festival / Diakonissalaitos (D-Asema Kontula) / Eskus – Esitystaiteen keskus / Ferske Scener (NO) / Good Vibes East/Zodiak ja Maria Baric Company / Haltia luontokeskus / IETM – International network for contemporary performing arts / Ikäinstituutti / Itäkeskuksen nuorisotalo / KAS – Kontula Art School / Kinaporin palvelukeskus / Kivikon asukastalot Kivenkolo ja Kivimottis / Kontula Book City / Kontula Electronic / Kontufest / Kontulan Kirjasto / Kontulan Naapuruspiiri Metro / Nuorten paikkataju ja huolet -hanke / Kontulan Seniorikeskus / Kontulan SOTEKA-verkosto / Kontula Urban Film Festival  / Kulttuuriosuuskunta ILME / Kurkijamit / Liikkeellä Marraskuussa -festivaali / Myllyteatteri / Ostarifestari / Oulun kulttuuripalvelut / Roihuvuoren palvelukeskus / Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta / Tampereen yliopisto, Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty) / Teatterikeskus / TINFO – teatterin tiedotuskeskus / Theaterformen Festival / Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke / Töölön seniorikeskus / Vesalan ja Kivikon nuorisotalot / Vetoa ja voimaa Mellunkylään -verkosto / Voima / Zodiak – Uuden tanssin keskus

Tukijat

Vuonna 2022 toimintaamme tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki. Muut mahdolliset projektikohtaiset tukijat löytyvät esitysten sivuilta.