Meistä

Toimintamuoto ja strategia

Vuonna 2001 perustettu Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on Helsingistä käsin toimiva, esitystaiteellisten seikkailijoiden kollektiivi. Yhteinen pyrkimyksemme on havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemällä esityksiä.

Visiomme on, että taide avaa todellisuuden kirjon.

Esitykset ovat sekä tutkimuksemme pääasiallinen väline että sen hedelmä; tuotamme vuosittain useita produktioita, jotka laajentavat ja rikkovat paitsi vallitsevaa todellisuuskäsitystä, myös venyttävät esitystaiteen rajoja ja määritelmiä. Kollektiivin tuotantomalli jakautuu pääohjelmistoon, jonka taiteellinen johtaja valitsee, ja vapaamuotoiseen off-ohjelmistoon.

Suurin osa esityksistä tapahtuu perinteisten esitystilojen ulkopuolella: kadulla, metsässä, gallerioissa, festivaaleilla, työpaikoilla ja ihmisten kodeissa. Näin poikkeukselliset olosuhteet vaativat poikkeuksellista huolenpitoa katsojasta ja vuosien myötä meistä on tullut yleisötyön erityisosaajia. Katsoja ja hänen kokemuksensa ovat huomiomme keskipisteessä. Siksi yleisöämme voi useimmiten kutsua pikemminkin kokijoiksi tai aktiivisiksi tekijöiksi.

Suomessa 2000-luvulla esitystaiteeksi nimetty taiteenala sijaitsee teatterin ja performanssitaiteen välimaastossa. Esitystaide on kytköksissä myös kulttuurin yleiseen esityksellistymiseen – nykyisin esitystaide kiinnostaa taiteilijoiden lisäksi mm. erilaisia palvelun tarjoajia kuten tapahtumatuottajia, konsultteja, opettajia, digitaalisten palvelujen kehittäjiä, terveydenhuollon ja hoivatyön ammattilaisia sekä mainos- ja peliteollisuutta.

Todellisuuden tutkimuskeskus on kuluneiden vuosien aikana ollut mukana vakiinnuttamassa teatterin ja performanssin välimaastoon sijoittuvaa esitystaidetta suomalaiseen kulttuuriin ja toteuttanut yli sata esitysprojektia. Esitysten lisäksi olemme järjestäneet työpajoja, koulutuksia, seminaareja, tapahtumia ja häiriöitä, luoneet mm. taiteellispedagogisen metodin, mysteerikoulun, vankilaresidenssin, taidevarkauksia ja urbaaneja rituaaleja. Olemme olleet mukana pitkissä kansainvälisissä hankkeissa ja esityksemme ovat vierailleet ulkomailla. Vuosina 2007–2017 kustannettu Esitys-lehti käynnisti julkaisutoimintamme, joka pitää sisällään myös useita kirjoja ja englanninkielisen nettijulkaisun Ice Hole – The Live Art Journal.

Todellisuuden tutkimuskeskus ei siis ole teatteri, vaikka monet jäsenistämme ovat teatterialalta ja tuotamme myös nykyteatteriesityksiä. Me olemme joukko keskenään erimielisiä esittävän taiteen ammattilaisia – ohjaajia, näyttelijöitä, koreografeja, valosuunnittelijoita, muusikoita, pelisuunnittelijoita, rituaalitaiteilijoita, kulttuuripedagogeja. Todellisuuden tutkimuskeskus ei ole myöskään salaseura. Joka syksy kuka tahansa todellisuuden taiteellisesta tutkimisesta kiinnostunut voi hakea jäseneksi. Tällä hetkellä meitä on 54. Jäsenten lisäksi produktioihimme osallistuu vuosittain 15–50 vierailijaa taiteen ja tieteen eri aloilta.

Missiomme on nähdä tulevaisuuteen ja mennä sinne, minne kukaan muu ei ole vielä mennyt.

Jo kahdenkymmenen vuoden ajan Todellisuuden tutkimuskeskus on pysynyt pari askelta muita edellä. Tämän takia esityksemme saattavat ensialkuun vaikuttaa oudoilta, eikä meistä puhuta järin paljon. Mutta kun jokin tekotapa muuttuu trendikkääksi, on enemmän kuin todennäköistä, että joku meistä on jo kokeillut sitä ja esittänyt siitä näkemyksiä. Todellisuuden tutkimuskeskus edustaa suomalaisen esittävän taiteen avantgardea kirjaimellisesti: me olemme nykyajan tutkimusmatkailijoita, uudisraivaajia – ja tulevaisuuden etuvartioasema. Käytännössä tämä tarkoittaa:

  • Rajojen testaamista; jatkuvaa pohdintaa siitä mitä esitys ja esiintyjyys voisivat olla.
  • Uusien taidemuotojen kehittämistä.
  • Todellisuuden luonteen jatkuvaa kysymistä. Tavoitteemme on saada kaikki kysymään, mitä todellisuus on ja mitä sen pitäisi olla.

Taiteellinen johtaja

Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellisena johtajana vuosina 2021-2022 toimii Julius Elo.

Ota yhteyttä

Yhteistyökumppanit

Yhteistyö ja verkostot ovat taiteellisen toimintamme ja tutkimuksemme edellytys. Tällä hetkellä keskeisiä yhteistyötahojamme ovat mm.: ANTI – Contemporary Art Festival / Eskus – Esitystaiteen keskus / Ferske Scener (NO) / HAM – Helsingin taidemuseo / IETM – International network for contemporary performing arts / Liikkeellä Marraskuussa -festivaali / Teatterikeskus / TINFO – teatterin tiedotuskeskus

Tukijat

Vuonna 2022 toimintaamme tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki. Muut mahdolliset projektikohtaiset tukijat löytyvät esitysten sivuilta.