Helsingin malli -hanke

Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2022 mukana IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa, sekä Helsingin malli -hankkeessa.

Hankkeet ovat meille tutkimusmatkoja uusiin ympäristöihin. IKO -hanke tapahtuu Seinäjoella, ja Helsingin mallissa toimimme Kontulan alueella. Pyrimme pääsemään osaksi Kontulan paikallistapahtumia, kulttuuritarjontaa ja yhteisöjä, myös hankkeen jälkeen.

Hankkeiden ja yhteisöllisen työn avulla pääsemme myös tutkimaan sitä, kuinka taiteemme voi kohdata ihmisiä uusilla tavoilla, ja löytää lisää sellaisia muotoja, jotka antavat merkitystä sen kokijalle, ympäristölle ja taiteilijoille.

Helsingin malli

Todellisuuden tutkimuskeskus on mukana Helsingin malli hankkeessa, ja toimialueemme on Kontula. Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Helsingin mallin tavoitteena on monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta.

Voit seurata hankkeen etenemistä TTK:n instagramissa ja muussa sosiaalisessa mediassa!

Reality research Center is taking part in two communal projects in 2022; IKO – culture for all ages, and the Helsinki model, regional culture project.

These projects are our adventures to new environments. IKO -project takes place in Seinäjoki, and our regional area in the Helsinki model project is Kontula. We are aiming to be a part of the local events, culture and communities in Kontula, not only during the project, but also after the project.

With these projects and the communial work that they include, we get to research how our art can interact people in new ways, and find more ways to give value to it’s spectators, environments and artists.

The Helsinki Model project

Reality Research center is taking part in the Helsinki model project, which is a regional and participating culture project. Our regional area is Kontula. In the project the professional art groups are encouraged to work outside of their walls, in co-operation with the people and communities in the region.

The goal of the Helsinki model project is to balance and multiversatile the art and culture of these neighbourhoods. It aims to strengthen their communnality, positive profiling and cultural engagement.

You can follow the project in Reality Research center’s instagram and other social medias!