ROSKAPYÖRRE

Young people’s urban space experiences of Kontula

Simon Sissonen esittää omaa biisiä Kontula Electronic tapahtumassa 22.4.23. // Simon Sissonen performing their own song at Kontula Electronic 22.4.23

Kevään aikana on pidetty biisityöpajoja ja pop up käyntejä nuorisotalo Luupissa. Nuoret tekivät omia biisejä ohjaaja Joel Teixeira Neves ja dramaturgi Even Minn työpajojen pohjalta, joissa tutkittiin nuorten kaupunkitilakokemuksia, muistoja ja tunteita. Yhteistyössä Tiuku ry:n G Song Lab-hankkeen kanssa nuorten omat biisit masteroitiin lopullisiksi versioiksi, joita nuoret ovat esittäneet Kontulan eri tapahtumissa. Biisit tulevat osaksi lopullista ääniteosta, joka julkistetaan KontuFest-tapahtumassa 26.8.23!

During the spring, song workshops and pop-up visits have been held at the youth centre Luuppi. The young people created their own songs based on workshops with director Joel Teixeira Neves and dramaturg Even Minn. Together they explored young people’s experiences, memories and emotions of urban spaces. In collaboration with Tiuku ry’s G Song Lab project, the young people’s own songs were mastered into final versions, which they have performed at various events in Kontula. The songs will become part of the final sound work, which will be released at KontuFest on 26.8.23!

Tulevat käsikirjoitustyöpajat:

Ke 9.8. klo 17 – 20:00

Pe 11.8. klo 17 – 20:00

Ke 16.8. klo 17 – 20:00

Upcoming script-writing workshops:

Wed 9.8. at 17 – 20:00

Fri 11.8. at 17 – 20:00

Wed 16.8. at 17 – 20:00

Aarne ja Simon
Simon Sissonen

Millaista on elää ja olla osa Kontulaa: mitkä paikat kutsuvat ja minne ei ole asiaa? Nuorten kanssa on käyty useita keskusteluja työpajoissa ja nuorisotalon pop up käynneillä. Näitä keskusteluja ja nuorten pohdintoja on äänitetty osaksi lopullista teosta.

Teos on pelimäinen, jossa seurataan biisien ja haastatteluiden tarinaa. Kuulija seuraa puhelimella sijaintinsa avulla pisteitä joihin kulkea Kontulan ostarilla ja sen läheisyydessä. Pisteistä avautuu uusia biisejä tai tarinoita osallistujan kuultavaksi.

What is it like to live and be part of Kontula: which places are inviting and which are not? Several discussions have been held with young people in workshops and during pop-up visits at the youth centre. These discussions and young people’s reflections have been recorded as part of the final piece.

The audio work is playful and follows the story of the songs and interviews. The listener uses their location with their phones to track points of passage in and around the Kontula Mall. From the points, new songs or stories open up for the participant to hear.

Ohjaaja Joel Teixeira Neves haastattelee Aarnea // Director Joel Teixeira Neves interviewing Aarne
Ohjaaja Joel Teixeira Neves

Työpajat ja lopputeoksen ohjaa taiteilija Joel Teixeira Neves, biisityöpajavetäjinä Tiuku ry:n G SongLab -hankkeen Miina Viitala ja Miko Heikkilä. Audioesitys toteutetaan yhteistyössä äänisuunnittelija Tuomas Norvion kanssa. Mukana on ollut myös dramaturgi Even Minn. Helsingin malli-hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki ja Myllyteatteri ry.

The workshops and the final work will be directed by artist Joel Teixeira Neves, with Miina Viitala and Miko Heikkilä from Tiuku ry’s G SongLab project as songwriting workshop leaders. The audio performance will be produced in collaboration with sound designer Tuomas Norvio. Dramaturg Even Minn has also been involved. The Helsinki Model project is funded by the City of Helsinki and Myllyteatteri ry.

Kuvat // Photos: Satbir Singh