BIISITYÖPAJAT

Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden 2023 Helsingin mallin hanke käynnistyy Kontulassa maaliskuussa nuorten biisityöpajoilla. Työpajat ovat osa Joel Teixeira Nevesin ohjaamaa taiteellista työtä, joka huipentuu audioesitykseen nuorten Kontulasta.

The Reality Research Centre’s Helsinki Model 2023 project will be launched in Kontula in March with youth song workshops. The workshops are part of an artistic work directed by Joel Teixeira Neves (he/him), which will culminate in an audio performance of young people´s Kontula.

NUORTEN BIISITYÖPAJAT

Paikka: Luuppi nuorisotalo, Ostostie 4, 00940 Helsinki

Aika: Ke 1.3., pe 3.3., ke 8.3., pe 10.3.,  klo 17-20, G

Songlab äänitykset: Pe 17.3. Klo 16-21 ja la 18.3. klo 15-20

SONG WORKSHOPS FOR YOUNGSTERS
Place: Luuppi Youth Centre, Ostostie 4, 00940 Helsinki, Finland


Time: Wed 1.3., Fri 3.3., Wed 8.3., Fri 10.3., 17-20, G


Songlab recordings: Fri 17.3. 16-21 and Sat 18.3. 15-20.

Työpajassa tehdään erilaisia musiikillisia ja kirjallisia tehtäviä, joiden kautta tuotetaan biisejä siitä, millaista on elää ja olla osa Kontulaa: mitkä paikat kutsuvat ja minne ei ole asiaa. Kokemuksia herätellään työpajoissa omien tunteiden, aistien ja mielikuvien kautta. Nuoret ovat mukana biisinteossa ideoista sanoitusten tekoon ja biisien valmiiksi saattamiseen. Nuori voi olla mukana koko biisinteon prosessissa tai osallistua vain johonkin osaan, esimerkiksi sanoitusten tekoon tai nauhoituksiin.

The workshop will include various musical and literary tasks to produce songs about what it is like to live and be part of Kontula: what places are inviting and what places are not. Experiences are evoked in the workshops through one’s own feelings, senses and images. The young people are involved in songwriting, from ideas to lyrics and finishing the songs. Young people can be involved in the whole songwriting process or just a part of it, such as lyric writing or recording.

Työpajat ja lopputeoksen ohjaa taiteilija Joel Teixeira Neves. Kahdella viimeisellä kerralla on mukana biisityöpajavetäjinä Tiuku ry:n G SongLab -hankkeen Miina Viitala ja Miko Heikkilä. Audioesitys toteutetaan yhteistyössä dramaturgi Even Minn ja äänisuunnittelija Tuomas Norvion kanssa.

The workshops and the final work will be directed by artist Joel Teixeira Neves(he/him). The last two sessions will be led by Miina Viitala(she/her) and Miko Heikkilä(he/him) from Tiuku ry’s G SongLab project. The audio performance will be done in collaboration with dramaturg Even Minn(he/they) and sound designer Tuomas Norvio(he/him).

Biisityöpaja toteutetaan osana Todellisuuden tutkimuskeskuksen (TTK) organisoimaa Helsingin malli -hanketta. Hankkeen tuottaja on TTK:n Eevi Tolvanen. Hankkeen toteuttamiseen ja rahoittamiseen osallistuu Helsingin kaupunki ja Myllyteatteri ry. Projektissa nuoret kutsutaan käsittelemään kaupunkitilakokemustaan Kontulassa. Kokemukset kerätään äänitallenteina ja lopullinen teos esitetään ääniopastuksena yleisölle. Esityksen konsepti on Teixeira Nevesin suunnittelema sen sisältö sekä esteettinen ilme muotoutuu nuorten biisityöpajoissa esiin tuomien aiheiden ja teemojen mukaan.

The Song workshops are organized by the Reality Research Center (RRC) as part of the Helsinki Model project. The project producer is Eevi Tolvanen(she/her). The project is implemented and funded by the City of Helsinki and Myllyteatteri ry. In the project, young people are invited to discuss their experience of urban space in Kontula. Their experiences will be collected as audio recordings and the final work will be presented to the public as an audio experience. The concept of the performance is designed by Teixeira Neves and its content and aesthetic will be shaped by the themes and topics raised by the young people in the song workshops.

Tutustu Helsingin mallin vuoden 2023 taiteilijoihin täältä!

Get to know the Helsinki model projects artists here!