KÄVELYN TIELLÄ

Maria Oiva & Kristina Junttila (FI / NO)

FI

EN

Kävelyn tiellä on esitys, joka vie sinut Viikin Arboretumiin missä  Puhelin  huhuilee ja metsä koskettaa. Esitys koetaan kävelynä, henkilökohtaisen Esityspuhelimen  kanssa.

Walking within the Frame  is a performance  which brings you into the Viik Arboretum where the phone is owling and the forest is touching. You will be experiencing the performance with your personal performance phone.

“Ootko sä ollut täällä ennen? Mä olen.”

”Have you been here before? I have.”

Arboretum on metsä,  puupuisto, joka on yhtä aikaa sekä systemaattinen että satunnainen. Ihminen, Metsä ja Puhelin kietoutuvat saman kokemuksen osiksi, systemaattisesti ja satunnaisesti.

An Arboretum Forest is a tree park, it is systematic and it is random. Human, Forest and Phone are intertwined as parts of the same experience, systematically and randomly.

Ihminen kävelee metsässä puhelimen avulla, siitä huolimatta ja sen vuoksi. 

Kävelee Metsään, sen sisälle ja sen kanssa – ja mikäli ihminen kävelee perille saakka – ehkäpä Metsänä.

Kuka kehystää mitäkin ja ketä varten? Puhelin huhuilee sinulle ja sanoo: “Ei ole kiire.” 

A human walks with the help of the phone, in spite of it and because of it.

Walking in, through and with the forest – and if a human walks all the way; – perhaps, as a forest.

Who frames what and for whom? The Phone will Owl at you and the message will be ”Not in a hurry.”

Esityksen keskiössä on teknologiavälitteisen ruumiillisen kokemuksen mahdollisuus suhteessa luontoon.

The focus of the performance is the possibility of technology-mediated bodily experience in relation to nature.

Kävelyn tiellä pyrkii tarkastelemaan huomaavaisesti ja hellästi suhdettamme ruumiin, luonnon ja teknologian välillä – ehkä uudenlaisia hierarkioita on mahdollista syntyä?

In this performance we want to reconsider cautiously the relationship between technology, walking and nature – potentially new hierarchies can appear?

Esityksen taiteelliset vastaavat ovat suomalainen palkittu esitystaiteilija Maria Oiva (www.mariaoiva.com) ja norjalais-suomalainen performanssitaiteilija ja tutkija Kristina Junttila. (www.kristinajunttila.com). Esitys toteutetaan yhteistyössä interaktiivisia karttapalveluita kehittävän Zoneatlas -yrityksen kanssa (https://zoneatlas.com/).

The artistic directors of the performance are award winning performance artist Maria Oiva (www.mariaoiva.com) and Norwegian Finnish performance artist Kristina Junttila. (www.kristinajunttila.com). The performance is developed in collaboration with interactive map developers Zoneatlas (https://zoneatlas.com/).

TYÖRYHMÄ:

 • Esityskonseptin suunnittelu ja toteutus: Maria Oiva ja Kristina Junttila
 • Ennakkomateriaalin graafinen suunnitelu ja palvelumuotoilu: Miiro Seppänen -Zoneatlas
 • Ohjelmistonkehitys: Jussi-Tapani Hyvärinen – Zoneatlas
 • Esityksen kuvat: Maria Oiva

Tuotanto: Todellisuuden Tutkimuskeskus yhteistyössä Ferske Scenerin kanssa

WORKING GROUP:

 • Performance concept and implementation: Maria Oiva and Kristina Junttila
 • Graphic and service design: Miiro Seppänen –  Zoneatlas
 • Application development: Jussi-Tapani Hyvärinen –  Zoneatlas
 • Photos on phones: Maria Oiva

Production: Reality Research Center in collaboration with Ferske Scener.

ESITYKSET:

 • La 2.9. klo 17, loppuunmyyty
 • Su 3.9. klo 13
 • Ke 6.9. klo 17, loppuunmyyty
 • To 7.9. klo 13, loppuunmyyty
 • La 9.9. klo 13

Esityspaikka: Lähtö Viikin Kartanolta, Viikinkaari 8, 00790 Helsinki

Liput: 20/12 €

Esityksen kesto n. 2h

Rankkasateen sattuessa esitys voidaan joutua perumaan. Lippua ostaessasi jätä yhteystietosi, jotta teos voi olla sinuun yhteydessä.

PERFORMANCES:

 • Saturday 2.9. at 5pm, sold out
 • Sunday 3.9. at 1 pm
 • Wednesday 6.9. 5 pm, sold out
 • Thursday 7.9. at 1 pm, sold out
 • Saturday 9.9. at 1 pm

Location: Viikin Kartano, Viikinkaari 8, 00790 Helsinki

Tickets: 20/12 €

Length of the performance: approx. 2 hrs

If it rains heavily, the show may have to be cancelled. When buying a ticket, leave your contact information so that you can be contacted.

ESTEETTÖMYYS:

Esitys tapahtuu ulkona, joten pukeuduthan sään mukaan. Esityksen maasto on osin haasteellista, polkumaista. Esityksen aikana pääasiassa kävellään tai seistään. Esitysmaastossa ei pysty kulkemaan pyörätuolilla.

Esitys tapahtuu puhelimen välityksellä, jotka jaetaan yleisölle ennen esitystä. Teknologista erityisosaamista ei tarvita, mutta esitykseen osallistuminen edellyttää, että pystyy lukemaan ja kuulemaan informaatioita puhelimelta esityksen aikana.

Esitystä ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskus, Davvi Centre for Performing Arts, Nordisk Kulturfond

ACCESSIBILITY:

Dress according to the weather. The terrain is partly challenging, off-trail. During the performance the audience mainly walk or stand. It is not possible to use wheelchair on the terrain.

The performance communicates through smartphones which are provided before the performance. You don’t need technological knowledge but you need to be able to read and hear information through the phone during the performance.

Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Davvi Centre for Performing Arts, Nordisk Kulturfond

Kuva: Miiro Seppänen

Picture: Miiro Seppänen


Lue Hanna Helavuoren teksti teoksesta!


Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Kävelyn tiellä on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta.

Oulu is the European Capital of Culture for 2026. Walking Within the frame is part of the Oulu2026 cultural programme and cultural climate change.

Lue Maria Oivan ja Kristina Junttilan haastattelu!