Esittelyssä TTK:n uudet tuottajat

Two people standing and laughing, gazing towards each other

Introducing RRC’s new producers

FI

Todellisuuden tutkimuskeskuksessa on aloittanut kaksi uutta tuottajaa. Eevi Tolvanen aloitti hanketuottajana lokakuussa 2022 ja Sonja Koivisto aloitti uutena tuottaja-tiedottajana tammikuun 2023 alussa.

EN

Two new producers have started at Reality Research Center. Eevi Tolvanen started as a project producer in October 2022 and Sonja Koivisto started as a new producer/communications officer at the beginning of January 2023.

EEVI TOLVANEN

EEVI TOLVANEN on queer tanssitaiteilija ja TTK:n hanketuottaja. Hän työskentelee monitasoisesti esitystaiteen eri konteksteissa fasilitoijana, koreografina, esiintyjänä ja tuottajana. Työskentelyssään hän on kiinnostunut valtasuhteiden tutkimisesta ja rakenteiden kehittämisestä kohti turvallisempia tiloja. Tolvanen on työskennellyt vuodesta 2012 alkaen yhteisötaiteen parissa. TTK:lla Tolvanen tuottaa (ja ohjaa) Queer Dance Group:a sekä kahta yhteisötaide-hanketta; Tanssikaverit ja Helsingin malli.

EEVI TOLVANEN is a queer dance artist and project producer at Reality Research Center. She works on multiple levels in different contexts of performing arts as a facilitator, choreographer, performer and producer. In her work she is interested in exploring power relations and developing structures towards safer spaces. Tolvanen has been working with community art since 2012. At RRC, Tolvanen produces (and directs) Queer Dance Group and two community art projects; Tanssikaverit and Helsingin malli.

SONJA KOIVISTO

SONJA KOIVISTO on TTK:n uusi tuottaja-tiedottaja. Aikaisemmin hän on työskennellyt erilaisissa kulttuurialan tuotannollisissa tehtävissä erityisesti kuvataiteen parissa mm. projekti-  ja viestintäassistenttina sekä näyttelyamanuenssina. Hän on koulutukseltaan FM (taidehistoria). TTK:lla Koivisto tuottaa pääohjelmistoa sekä suunnittelee ja toteuttaa viestintää.

SONJA KOIVISTO is the new producer / communications officer at Reality Research Center. Previously, she has worked in various production positions in the cultural field, especially in the visual arts, e.g. as a project & communication assistant and exhibition curator. She holds M.A. in Art History). At TTK Koivisto produces the main programme and plans communication.

Tervetuloa TTK:lle Eevi ja Sonja!

Welcome at RRC Eevi and Sonja!