VARJO-RIITAN HÄPEÄNSOVITUSSEREMONIA

Louna-Tuuli Luukka & Jari Luukka (FI)

FI

EN

Hävettääkö? Varjo-Riitan Häpeänsovitusseremonia vapauttaa sinut!

Are you ashamed? Join Varjo-Riitta’s Ceremony of Shame Arrangements!

Esitystaiteen ja kokeellisen musiikin piireissä kulttisuosiota kerännyt Varjo-Riitta tekee paluun ritualistisella konserttiesityksellä, jossa anonyymeja häpeätarinoita muutetaan ainutkertaisiksi ja jyriseviksi ääniteoksiksi sekä vinon humoristiseksi spoken wordiksi.

Varjo-Riitta, a cult figure in performance art and experimental music circle returns with a ritualistic concert performance in which anonymous stories of shame are transformed into unique and thunderous sound works and wryly humorous spoken word.

Köyhän henkilön Diamanda Galás ja hyypiömäisyyden tunteiden tulkki Varjo-Riitta yhdistää voimansa murjovien äänimassojen arkkitehdin ja pimeyden vivahteiden asiantuntijan Lautuma-Laren kanssa. Tuloksena on brutaalin puhdistava konserttiesitys. Varjo-Riitan Häpeänsovitusseremoniassa sosiaalisen häpeän tahmaisimmat muistot muutetaan elektropunkhenkiseksi avantgardemusiikiksi ja rahisevan kuivan huumorin spoken wordiksi. 

Varjo-Riitta also dubbed the ”layperson’s Diamanda Galás” and a master at channeling feelings of creepiness, joins forces with Lautuma-Lare, an architect of immersive soundscapes and an expert in exploring the nuances of darkness. Together, they present a collection of anonymously shared confessions of painfully embarrassing incidents in the form of unique musical compositions and improvisational monologues. The result is a brutally cathartic and unflinchingly honest concert performance.

Teoksen keskeinen rakennusmateriaali on Varjo-Riitan moniulotteinen, örinästä liverrykseen ja sähköiseen särinään muuntautuva ääni, josta Lautuma-Lare sommittelee hauraasta monumentaalisiksi paisuvia jytätemppeleitä. Kaksikon musiikissa voi kuulla vaikutteita punkista, avantgardemusiikista, industrialista, black metalista, bluesista ja teknosta.

At the heart of the performance lies Varjo-Riitta’s multidimensional sound, ranging from ethereal whirs to roars and trills to pulsating electronic buzzes, which Lautuma-Lare skillfully weaves into compositions ranging from delicate to monumental, evoking a spectrum of emotions. The duo’s music draws inspiration from a diverse array of genres including punk, avant-garde, industrial, black metal, blues and techno.

Nää biisit kuulostaa siltä miltä häpeä tuntuu!
These songs sound like what shame feels like!

Sosiaalinen häpeä on visusti salattava tunne ja voima, joka vetää ihmisiä eristyksiin toisistaan. Vaikka syy olisi triviaali, kokemuksena se on läpitunkeva. Mutta kun joku jakaa oman häpeänsä, tunnistaminen ja samaistuminen vapauttavat kaikki muutkin. Juuri tämä tapahtuu Varjo-Riitan esityksissä. Työryhmä kerää anonyymeina jaettavia tunnustuksia tuskastuttavan kiusallisista tapauksista ja sovittaa niistä vain kerran esitettäviä musiikkiteoksia ja improvisatorisia monologeja.

Social shame, though often concealed, exerts a powerful influence and pulls people apart. Even when caused by something trivial it can feel debilitating.  However, when someone shares their own experiences of shame, its recognition and acknowledgment can be liberating for everyone. In the Ceremony of Shame Arrangements, the smeariest memories of social shame are ingeniously transformed into electro-punk avant-garde music and spoken word infused with gritty, dry humor.

TYÖRYHMÄ:

Varjo-Riitta, dramaturgi, ohjaaja: Louna-Tuuli Luukka

Lautuma-Lare, muusikko, äänisuunnittelija: Jari Luukka

Kuvat: Eemi Kettunen

Tuotanto: Todellisuuden Tutkimuskeskus

WORKING GROUP:

Varjo-Riitta, dramaturg, director: Louna-Tuuli Luukka

Lautuma-Lare, musician, sound designer: Jari Luukka

Photos: Eemi Kettunen

Production: Reality Research Center

ESITYKSET:

  • La 14.9., Jossain päin Itä-Helsinkiä, ensi-ilta ILMAINEN
  • To 19.9. klo 19, Rikhardinkadun kirjasto ILMAINEN
  • Pe 27.9. klo 19, Kulttuuritila Merirasti ILMAINEN

Esityksen kesto: 1 h

KE 9.10. KULT klubikeikka K-18
Klo 19–20 DJ Higami

Klo 20–21 Varjo-Riitan häpeänsovitusseremonia

Klo 21–21.30 DJ Higami

Baari on avoinna koko keikan ajan.

Liput

Peruslippu 22,60 €
Alennuslippu (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, esittävän taiteen ammattilaiset) 12,60 €
Maksa mitä haluat 2,60 tai 5,60€

LIPUNMYYNTI Lippu.fi

https://www.lippu.fi/eventseries/varjo-riitan-haepeaensovitusseremonia-3675481/

PERFORMANCES:

  • Sat 14.9., Somewhere in Eastern Helsinki, premiere
  • Thurs 19.9. at 7 pm, Rikhardinkatu library
  • Fri 27.9. 7 pm, Kulttuuritila Merirasti

Length of the performance: 1 h

WED 9.10. KULT club gig K-18

From 7 PM to 8 PM DJ Higami

From 8 PM to 9 PM Varjo-Riitta’s Ceremony of Shame Arrangements

From 9 PM to 9.30 PM DJ Higami

The bar will be open throughout the show.

Tickets

Basic ticket 26,6 €

Discount ticket (students, unemployed, pensioners, performing arts professionals ) 12,60 €

Pay what you can 2,60 or 5,60 €

TICKET SALE Lippu.fi

https://www.lippu.fi/eventseries/varjo-riitan-haepeaensovitusseremonia-3675481/

HÄVETTÄÄKÖ? Kerro Varjo-Riitalle miksi, sillä hän jos kuka ymmärtää!

ARE YOU ASHAMED? Tell Varjo-Riitta why, because if anyone understands, she will!

Vaivaako sinua jokin kiusallinen muisto tai suorastaan kavalkadi häpeällisiä tilanteita? Makaatko hereillä yön pimeimpinä tunteina hereillä elämässä jälleen kerran läpi sitä, kun tuli tehtyä jotain todella tökeröä väärässä tilanteessa? Alatko irvistellä ja vääntelehtiä spontaanisti kassajonossa, palaverissa tai kahvipöydässä, kun muistuu mieleen hyytävä hetki eletystä elämästä?

Etsimme anonyymeja kertomuksia sosiaalisen häpeän kokemuksista. Tiedämme, että häpeän ollessa kyseessä pienetkin asiat voivat herättää suuria tunteita!

Osa kertomuksista päätyy käyttöön materiaaliksi Varjo-Riitan Häpeänsovitusseremonia -esityksissä. Jokainen esityskerta on erilainen ja kutakin materiaaliksi valikoituvaa anonyymia häpeäkertomusta käytetään vain kerran. Tarinoita käytetään siten, että niistä ei pysty tunnistamaan henkilöitä.

Voit kertoa muistosi vapaamuotoisesti omin sanoin, puhe- tai kirjakielellä, yhdellä lauseella, ranskalaisilla viivoilla, esseemitassa ja tai jostain siltä väliltä, suomeksi tai englanniksi. Ymmärrämme melko hyvin erilaisia murteita ja emme säikähdä karkeaa kielenkäyttöä. 

Nyt on lupa tilittää!

Kerro siis meille, että mikä tapaus sinua hävettää ja miksi! Varjo-Riitta on täällä kantaakseen häpeäsi.

Lähetä anonyymi vastauksesi tästä!

Are you haunted by an embarrassing memory or a parade of shameful situations? Do you lie awake in the darkest hours of the night reliving the time you did something awkward in the wrong situation? Do you begin to grimace and squirm in a checkout line, in a meeting or at the coffee table when you recall a frigid moment from the past?

We are looking for anonymous stories of experiences of social shame. We know that when it comes to shame, even small things can stir up big emotions!

Some of the stories will be used as material for Varjo-Riitta’s Ceremony of Shame Arrangements performances. Each performance will be different, and each anonymous shame story selected as material will be used only once. The stories are used in such a way that it is not possible to identify the individuals behind the stories.

You can share your memories in your own words, in one sentence, in bullet points, in an essay, or somewhere in between, in Finnish or English. We also have a good understanding of different dialects and are not afraid of coarse language.

Now it’s time to rant!

So, tell us which incident makes you feel ashamed and why! Varjo-Riitta is here to bear your shame.

Send your anonymous response from here!

Kuvat: Eemi Kettunen
Pictures: Eemi Kettunen