Jäsenesittelyssä Eero-Tapio Vuori ja Luolarituaalin työryhmä

Eero-Tapio Vuori

Eero-Tapio Vuori on teatteriohjaaja, sekä esitys- ja rituaalitaiteilija. Sen lisäksi, että on keksinyt maagisen nimen ”Todellisuuden tutkimuskeskus”, hän on värikkään uransa aikana työskennellyt ohjaajana sekä perinteisessä teatterissa että kaikenlaisten kokeellisten esitysmuotojen parissa. Lisäksi Vuori on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt ja opettanut teatteria Mosambikissa. Tällä hetkellä hän toimii ohjaajantyön lehtorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Rituaali on aina ollut olennainen osa Vuoren työskentelyä ja lähellä hänen sydäntään.

”Blood must flow. Olen Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen, koska haluan tutkia esitystaiteen ja todellisuuden rajapintoja ja olemisen uusia mahdollisuuksia.”

Hannele Kirjavainen

Hannele Kirjavainen on artesaani, kulttuurituottaja (Amk), rituaalitaiteilija sekä luontoyhteysohjaaja. Kirjavainen on esiintynyt performanssitaiteilijana niin ryhmässä kuin yksinkin ja tutkinut esityksissään ennen kaikkea transformaatioita. Hän harjoittaa joogaa, meditaatiota sekä shamanismia intentiona löytää keinoja ykseyden saavuttamiseksi. Kirjavainen vetää säännöllisesti rituaalipiirejä niin naisille kuin miehillekin. Piirien tarkoitus on tarjota tila ja työkaluja, jotta osallistuja vois löytää syvemmän yhteyden omaan voimaansa. Kirjavainen on jäsenenä Rituaalitaiteen renessanssi -ryhmässä ja rituaalitaiteessa häntä kiinnostaa ennen kaikkea löytää väyliä mielen tuolle puolen.
Viimeisin Todellisuuden tutkimuskeskuksen teos, jossa hän oli mukana on Eroksen ja Psykhen temppeli (2014-2017), kokemuksellinen mysteerinäytelmä ruumiillisen rakkauden (Eros – Έρωτα) ja sielun (Psykhe – Ψυχή) pyhästä liitosta.

”Rituaalitaide on minulle rationaalisen ajattelun syrjään laittamista. Olennaisinta siinä on luoda tila, joka mahdollistaa syvemmän yhteyden itsen ja Korkeamman Voiman välillä. Koen että Todellisuuden tutkimuskeskus mahdollistaa sen, että voin toteuttaa sellaista taidetta, joka mahdollistaa täydellisen luomisen vapauden.”

Jani-Petteri Olkkonen

Jani-Petteri Olkkonen

Jani-Petteri Olkkonen on rituaalitaiteeseen erikoistunut teatteriohjaaja, esitystaiteilija ja äänitaiteen tekijä. Hän on valmistunut teatteriohjauksen maisteriksi Lontoossa.

Olkkonen on toiminut ohjaajana, esiintyjänä, äänitaiteilijana, esitysdramaturgina ja taiteellisena konsulttina. Vuodesta 1996 saakka
hän on opettanut esitystaidetta, antiikin teatteria ja klassista draamaa, teatteriohjaamista ja rituaalidraamaa ja -taidetta kokeellisen
taiteen, uuden esitystaiteen sekä perinteisen draamateatterin kentillä taidelaitoksissa, yhteisöissä, uuden esitystaiteen ryhmissä,
gallerioissa ja taideakatemioissa.

”Koen, että tehtäväni taiteilijana on luoda tiloja, kokemuksia ja siirtymiä, jotka avaavat ulospääsyjä vallitsevasta kestämättömästä elämäntavasta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta.
Haluan työskennellä Todellisuuden tutkimuskeskuksessa, koska kokemukseni on, että sen tuotannoissa ja työryhmissä on vallinnut vilpitön halu tehdä taidetta. Se on koskenut niin esitysten käytännön tekemistä kuin tuotannon rakenteita. Tämän lisäksi Todellisuuden tutkimuskeskuksessa vallitsee teosajattelun ja sisältöjen uudelleenajatteluun suuntautunut tahto.”