PROM CRUSH[ING]

EEVI TOLVANEN, MINNA LUND, AVA GRAYSON, UNA AURI, SAMU KOTILAINEN & ESIINTYJÄT

FI

EN

Tämä on jotain jota olisi kaivannut jo vuosikymmeniä sitten, onneksi saa kokea tätä
nyt. Mikään ei voi korvata sitä tunnetta ja kokemusta kun saa olla ja tehdä asioita ihmisten
kanssa joiden seurassa saa vain olla oma itsensä. Puhua samaa kieltä. Tulla kuulluksi ja
nähdyksi. Ilman pelkoa milloin mistäkin fobioista. Erityisiä kohtaamisia oman ikäisten ihmisten
kanssa mutta myös nuorten kanssa!!! Ilman pelkoa, arvostelua ja kritisointia omasta olemassaolosta. Me tarvitsemme yhdessäoloa, turvallisia tiloja, merkityksellistä yhdessä tekemistä ja pitkälle
tulevaisuuteen suuntaavia hankkeita!
– palaute sateenkaariseniorilta

Kevätjuhla crushing on nelituntinen tapahtuma, joka kutsuu kaikenikäiset queer ja transihmiset juhlistamaan kevättä ja queer-ihastumisia.

Prom crushing is a four-hour event that invites queer and trans people of all ages to celebrate spring and queer crushes.

Crush[ing] on projekti ja erityinen kohtaamispaikka, jossa eri-ikäiset queer ja/tai transihmiset ovat yhdessä. Sen tavoitteena on luoda sukupolvien välisiä kohtaamisia. 

Crush[ing] is a project and a special meeting place where queer and/or trans people of different ages are together. It aims to create intergenerational encounters. 

Crush[ing] on osa Taidetta Sateenkaarisenioreille – hanketta. Hankkeessa on talven ajan kyläilty senioreiden luona, tanssittu, keskusteltu ja kirjoitettu rakkauskirjeitä ihastumisesta. Nyt haluamme kutsua eri-ikäiset queer ja/tai transihmiset kevätjuhliin nauttimaan ihastumisista ja kaikesta siihen sisältyvästä; murskaantumisista, rutistamisesta, katseista, haleista, toiveista  ja ennen kaikkea tanssista.

Crush[ing] is part of the Art for Queer Seniors – project. In the project, throughout the winter, we have been visiting seniors, dancing, chatting and writing love letters about crushing. Now we want to invite queer and/or trans people of all ages to a spring party to enjoy crushes and all that goes with it; crushes, crushes, looks, hugs, wishes and above all dancing.

Prom Crush[ing]-juhla on Taidetta Sateenkaarisenioreille-hankkeen huipentuma ja se tuo yhteen kaikki mukana olleet, sekä luo kurkistusaukon löydettyihin ihastumisen ja murskaantumisten kokemuksiin, muistoihin ja elämiin. Crus[hing] lupaa kevätjuhlijoille tanssia, hengailua, sukupolvien välisiä kohtaamisia ja esityksiä!

The Prom Crush[ing] celebration is the culmination of the Art for Queer Seniors project and brings together everyone involved and creates a peephole into the experiences, memories and lives that we found in the many meanings of crushing. Crus[hing] promises dancing, hanging out, intergenerational encounters and performances!

"Olen tullut hyvin iloiseksi kohtaamisista ja kokenut, että eri ikäisten ihmisten kanssa jaettu
aika auttaa näkemään monia mahdollisia tulevaisuudenkuvia. Tuntuu tärkeältä, että voi
luottaa tulevaisuuteen, kun näkee, että sateenkaarevanakin voi elää pitkään."
"Tässä hankkeessa on (kokemukseni mukaan) kyse yhteisöstä, jonka koolle
kutsuminen on iso ja tärkeä työ. On hyvin tärkeää että tämä työ ja sen jälki nähdään."

TYÖRYHMÄ:

Konsepti: Eevi Tolvanen & Minna Lund
Yhteisötaiteilija, koreografi:	Eevi Tolvanen
Ohjaaja, dramaturgi: Minna Lund
Äänisuunnittelu: Ava Grayson
Tila&puvut: Una Auri
Valosuunnittelu: Samu Kotilainen
Kuvitukset: Emma Johansson
Tuottaja: Eevi Tolvanen
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus
Tukija: Helsingin kaupunki

WORKING GROUP:

Concept: Eevi Tolvanen & Minna Lund
Community artist, choreographer: Eevi Tolvanen
Director, dramaturg: Minna Lund
Sound design: Ava Grayson
Space&costumes: Una Auri
Lighting design: Samu Kotilainen
Illustrations: Emma Johansson
Producer: Eevi Tolvanen
Production: Reality Research Center
Support: the City of Helsinki

ESIINTYJÄT

Kevätjuhla Crush[ing] Esiintyjät: Ami, Andre, Juuli, Kuisma, Maru, Meerit, Miio, Nilas, Piki, Rene, Seppo, Sora & Vippe

Toivebiisi Disco by DJ Cute Cumber

Cindy goes to prom! Esiintyjät: Angel & Saban

Cindy (Angel) ihmettelee ehtiikö hän tanssiaisiin surullisena kohtaamistaan tapahtumista. Kummitäti Sheba lentää kaoottisesti sisään ja tekee hänen unelmastaan totta! 

PERFORMERS

PROM Crush[ing] Performers: Ami, Andre, Juuli, Kuisma, Maru, Meerit, Miio, Nilas, Piki, Rene, Seppo, Sora & Vippe

Wish Song Disco by DJ Cute Cumber

Cindy goes to prom! Performers: Angel & Saban

Cindy (Angel) wonders if she will make it to prom, saddened by the turning events that she faces, Godmother Sheba flies in chaotically and makes her dream come true!

ESITYS:

La 27.4. klo 15 – 19:00

Esityspaikka: Hotelli Katajanokka

Tapahtuman kesto: 4h

Kieli: suomi ja englanti

Tapahtuma on maksuton

Huom! Sateenkaarisenioreilla on etuajo-oikeus tapahtumaan.

Ilmottautuminen: eevi@todellisuus.fi

PERFORMANCE:

Sat 27.4. at 3 – 7 pm

Location: Hotel Katajanokka

Length of the event: 4h

Language: finnish ja English

The event is free of charge

Note! Queer seniors have priority access to the event.

Sign up: eevi@todellisuus.fi

ESTEETTÖMYYS:

 • Hissi
 • Esteettömät kulkureitit
 • Esteetön pysäköinti
 • Pyörätuolille soveltuva yleinen WC
 • Pyörätuolille soveltuva kulkutie hissille
 • Pyörätuolin käyttäjille soveltuva vastaanottotiski
 • Pyörätuolille soveltuva kuntokeskus
 • Pyörätuolille soveltuva business center
 • Pyörätuolille soveltuva ravintola
 • Tekstitys televisiossa
 • Matalat pistorasiat kylpyhuoneessa
 • Vipuovenkahvat
 • Hyvin valaistu kulkutie sisäänkäynnille
 • Portaaton kulkutie sisäänkäynnille

Miten saavut?

Raitiovaunu 4 (suunta Katajanokka, pysäkki ”Vyökatu”)

Pysäköinti

Julkinen pysäköintialue hotellin sisäpihalla (21 €/vrk tai 3,50 €/tunti)

Julkinen pysäköinti (tarkista maksullisen pysäköinnin kellonajat & maksut lippuautomaateista)

ACCESSIBILITY:

 • Lift
 • Accessible routes
 • Accessible parking
 • Wheelchair-accessible toilet
 • Wheelchair accessible access to lifts
 • Reception desk suitable for wheelchair users
 • Wheelchair accessible fitness centre
 • Wheelchair accessible business centre
 • Wheelchair accessible restaurant
 • Subtitling on TV
 • Low sockets in the bathroom
 • Lever handles
 • Well-lit walkway to the entrance
 • Stepless walkway to the entrance

How to get there?

Tram 4 (direction Katajanokka, stop ”Vyökatu”)

Parking

Public parking area at hotel front yard (21 €/24h or 3,50 €/hour)

Public parking at streets (please check times & costs at ticket vending machines)

Kuvat | Photos: Rosaliina Elgland

Taidetta Sateenkaarisenioreille-hanke

on vuoden kestävä yhteisötaidehanke, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä Sateenkaariseniorit ry:n kanssa. Hanke pyrkii luomaan yhteisöä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta queer ja transsenioreille taidetyöpajojen, kotikäyntien, sukupolvien välisten kohtaamispaikkojen sekä esitystoiminnan kautta. Projektin ovat suunnitelleen ja sitä toteuttavat queer taiteilijat yhdessä osallistujien kanssa. Hanketta koordinoi Todellisuuden tutkimuskeskus ja sitä rahoittaa Helsingin kaupunki.

Art for Queer Seniors project

is a one-year community art project in close cooperation with the Satenkaariseniorit yhdistys (Queer Seniors Association). The project aims to create community and a sense of belonging for queer and trans seniors through art workshops, home visits, intergenerational meeting places and performance activities. The project is designed and implemented by queer artists together with the participants. The project is coordinated by the Reality Research Center and funded by the City of Helsinki.

Taidetta Sateenkaarisenioreille-hanke on Eevi Tolvasen aloittaman Queer Dance Group:n jatkumo, jonka alustana Todellisuuden tutkimuskeskus toimii. Tolvanen johtaa projektia läheisessä yhteistyössä ohjaaja Minna Lundin ja äänitaiteilija Ava Graysonin kanssa.

The Art for Queer Seniors project is a continuation of the Queer Dance Group started by Eevi Tolvanen, with the Reality Research Centre as its platform. Tolvanen leads the project in close collaboration with director Minna Lund and sound artist Ava Grayson.

Kuvitukset: Emma Johansson
Illustrations: Emma Johansson