Jäsenesittelyssä Eero-Tapio Vuori ja Luolarituaalin työryhmä

Hannele Kirjavainen
Eero-Tapio Vuori

Eero-Tapio Vuori on teatteriohjaaja, sekä esitys- ja rituaalitaiteilija. Sen lisäksi, että on keksinyt maagisen nimen ”Todellisuuden tutkimuskeskus”, hän on värikkään uransa aikana työskennellyt ohjaajana sekä perinteisessä teatterissa että kaikenlaisten kokeellisten esitysmuotojen parissa. Lisäksi Vuori on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt ja opettanut teatteria Mosambikissa. Tällä hetkellä hän toimii ohjaajantyön lehtorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Rituaali on aina ollut olennainen osa Vuoren työskentelyä ja lähellä hänen sydäntään.

”Blood must flow. Olen Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen, koska haluan tutkia esitystaiteen ja todellisuuden rajapintoja ja olemisen uusia mahdollisuuksia.”

Hannele Kirjavainen

Hannele Kirjavainen on artesaani, kulttuurituottaja (Amk), rituaalitaiteilija sekä luontoyhteysohjaaja. Kirjavainen on esiintynyt performanssitaiteilijana niin ryhmässä kuin yksinkin ja tutkinut esityksissään ennen kaikkea transformaatioita. Hän harjoittaa joogaa, meditaatiota sekä shamanismia intentiona löytää keinoja ykseyden saavuttamiseksi. Kirjavainen vetää säännöllisesti rituaalipiirejä niin naisille kuin miehillekin. Piirien tarkoitus on tarjota tila ja työkaluja, jotta osallistuja vois löytää syvemmän yhteyden omaan voimaansa. Kirjavainen on jäsenenä Rituaalitaiteen renessanssi -ryhmässä ja rituaalitaiteessa häntä kiinnostaa ennen kaikkea löytää väyliä mielen tuolle puolen.
Viimeisin Todellisuuden tutkimuskeskuksen teos, jossa hän oli mukana on Eroksen ja Psykhen temppeli (2014-2017), kokemuksellinen mysteerinäytelmä ruumiillisen rakkauden (Eros – Έρωτα) ja sielun (Psykhe – Ψυχή) pyhästä liitosta.

”Rituaalitaide on minulle rationaalisen ajattelun syrjään laittamista. Olennaisinta siinä on luoda tila, joka mahdollistaa syvemmän yhteyden itsen ja Korkeamman Voiman välillä. Koen että Todellisuuden tutkimuskeskus mahdollistaa sen, että voin toteuttaa sellaista taidetta, joka mahdollistaa täydellisen luomisen vapauden.”

Jani-Petteri Olkkonen

Jani-Petteri Olkkonen on rituaalitaiteeseen erikoistunut teatteriohjaaja, esitystaiteilija ja musiikintekijä. Hän on valmistunut teatteriohjauksen maisteriksi Lontoossa.
Olkkonen on toiminut ohjaajana, esiintyjänä, äänitaiteilijana, esitysdramaturgina ja taiteellisena konsulttina. Vuodesta 1996 saakka hän on opettanut esitystaidetta, antiikin teatteria ja klassista draamaa, teatteriohjaamista, uusien rituaalien tekemistä, rituaalidraamaa ja -taidetta, shamanistista työskentelyä sekä suomalais-ugrilaista muinaisuskoa, noituutta ja henkistä perinnetietoutta kokeellisen taiteen, uuden esitystaiteen sekä perinteisen draamateatterin kentillä taidelaitoksissa, yhteisöissä, uuden esitystaiteen ryhmissä, gallerioissa ja taideakatemioissa.
Lisäksi Olkkonen on ollut perustamassa rituaaliseen esitystaiteeseen keskittyviä taidekollektiiveja kuten Uusarkaaisen taiteen yhdistys, Rituaalitaiteen renessanssi ja Wyrd ritual art & occulture. Esitystaiteellisten teosten tekemisen lisäksi hän on yli kaksikymmentä vuotta harjoittanut suomalais-ugrilaista shamanismia ja kansannoituutta, tehnyt shamanistista parannustyötä ja toimittanut uuspakanallisia seremonioita häissä, hautajaisissa ja nimenannoissa.

”Koen, että tehtäväni taiteilijana on luoda tiloja, kokemuksia ja siirtymiä, jotka avaavat ulospääsyjä vallitsevasta kestämättömästä elämäntavasta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta.
Haluan työskennellä Todellisuuden tutkimuskeskuksessa, koska kokemukseni on, että sen tuotannoissa ja työryhmissä on vallinnut vilpitön halu tehdä taidetta. Se on koskenut niin esitysten käytännön tekemistä kuin tuotannon rakenteita. Tämän lisäksi Todellisuuden tutkimuskeskuksessa vallitsee teosajattelun ja sisältöjen uudelleenajatteluun suuntautunut tahto.”

Taidevankila sulkeutui
2014

Taidevankila sulkeutui

Taidevankilan ensimmäinen prototyyppi sulkeutui 25.4.2014. Vankeuteen osallistui kaikkiaan 8 taiteilijaa. Osa oli vankeudessa useampia päiviä ja osa vain pari päivää. Tulokset kokeilusta olivat ilmeisen rohkaisevia, sillä kaikki osallistuneet raportoivat merkittävästi kohonnutta luomisen tasoa.

Taidevankilan vartija
Taidevankila, sellit

”Kerrankin oli aikaa ajatella.”

”Oli mahtavaa kun aika ensimmäisen vuorokauden aikana alkoi kadota.”

Taidevankila, sellit

”Pääsin ajattomaan luomisen tilaan.”

”Haluaisin olla pidempää.”

Taidevankila, sellit

”Koska pääsee uudestaan?”

Ja kaikille kiinnostuneille tiedoksi: Todellisuuden tutkimuskeskus järjestää seuraavan kahden viikon Taidevankilan Keravanjärven rannalla 1–14.6.2015 !

Taidevankila, sellit

Tällä kertaa KAIKILLE on mahdollista tulla vangiksi ja boostaamaan omaa luovuuttaan, tosin pientä korvausta vastaan. Pysykää kuulolla keväällä 2015! Art Prison’s first prototype was closed on April 25th 2014. All together 8 artists participated in the prison. Some were imprisoned several days, some only couple of days.

Taidevankilan vartija

Results of the experiment are encouraging for each participant reported significantly heightened state of creativity.

Taidevankila, sellit

”For once there was time to think.”

”It was great when time during the first 24 hours begun to disappear.”

Taidevankila, sellit

”I got into timeless space of creativity.”

”I would like to stay longer.”

Taidevankila, sellit

”When can I participate again?”

And for you all interested there: Reality Research Center will organize next two week Art Prison by Keravanjärvi during 1.–14.6.2015!

Taidevankila, sellit

This time EVERYONE has possibility to participate as a prisoner and boost one’s creativity, against a small fee though. Stay tuned for more information during spring 2015!