Taidevankila sulkeutui
2014

"Taidevankila sulkeutui" Kuva ovista

Taidevankilan ensimmäinen prototyyppi sulkeutui 25.4.2014. Vankeuteen osallistui kaikkiaan 8 taiteilijaa. Osa oli vankeudessa useampia päiviä ja osa vain pari päivää. Tulokset kokeilusta olivat ilmeisen rohkaisevia, sillä kaikki osallistuneet raportoivat merkittävästi kohonnutta luomisen tasoa.

Taidevankilan vartija
Taidevankila, sellit

”Kerrankin oli aikaa ajatella.”

”Oli mahtavaa kun aika ensimmäisen vuorokauden aikana alkoi kadota.”

Taidevankila, sellit

”Pääsin ajattomaan luomisen tilaan.”

”Haluaisin olla pidempää.”

Taidevankila, sellit

”Koska pääsee uudestaan?”

Ja kaikille kiinnostuneille tiedoksi: Todellisuuden tutkimuskeskus järjestää seuraavan kahden viikon Taidevankilan Keravanjärven rannalla 1–14.6.2015 !

Taidevankila, sellit

Tällä kertaa KAIKILLE on mahdollista tulla vangiksi ja boostaamaan omaa luovuuttaan, tosin pientä korvausta vastaan. Pysykää kuulolla keväällä 2015! Art Prison’s first prototype was closed on April 25th 2014. All together 8 artists participated in the prison. Some were imprisoned several days, some only couple of days.

Taidevankilan vartija

Results of the experiment are encouraging for each participant reported significantly heightened state of creativity.

Taidevankila, sellit

”For once there was time to think.”

”It was great when time during the first 24 hours begun to disappear.”

Taidevankila, sellit

”I got into timeless space of creativity.”

”I would like to stay longer.”

Taidevankila, sellit

”When can I participate again?”

And for you all interested there: Reality Research Center will organize next two week Art Prison by Keravanjärvi during 1.–14.6.2015!

Taidevankila, sellit

This time EVERYONE has possibility to participate as a prisoner and boost one’s creativity, against a small fee though. Stay tuned for more information during spring 2015!