HÄPEÄTARINAT

SHAME STORIES

HÄVETTÄÄKÖ? Kerro Varjo-Riitalle miksi, sillä hän jos kuka ymmärtää!

ARE YOU ASHAMED? Tell Varjo-Riitta why, because if anyone understands, she will!

Vaivaako sinua jokin kiusallinen muisto tai suorastaan kavalkadi häpeällisiä tilanteita? Makaatko hereillä yön pimeimpinä tunteina hereillä elämässä jälleen kerran läpi sitä, kun tuli tehtyä jotain todella tökeröä väärässä tilanteessa? Alatko irvistellä ja vääntelehtiä spontaanisti kassajonossa, palaverissa tai kahvipöydässä, kun muistuu mieleen hyytävä hetki eletystä elämästä?

Etsimme anonyymeja kertomuksia sosiaalisen häpeän kokemuksista. Tiedämme, että häpeän ollessa kyseessä pienetkin asiat voivat herättää suuria tunteita!

Osa kertomuksista päätyy käyttöön materiaaliksi Varjo-Riitan Häpeänsovitusseremonia -esityksissä. Jokainen esityskerta on erilainen ja kutakin materiaaliksi valikoituvaa anonyymia häpeäkertomusta käytetään vain kerran. Tarinoita käytetään siten, että niistä ei pysty tunnistamaan henkilöitä.

Voit kertoa muistosi vapaamuotoisesti omin sanoin, puhe- tai kirjakielellä, yhdellä lauseella, ranskalaisilla viivoilla, esseemitassa ja tai jostain siltä väliltä, suomeksi tai englanniksi. Ymmärrämme melko hyvin erilaisia murteita ja emme säikähdä karkeaa kielenkäyttöä. 

Nyt on lupa tilittää!

Kerro siis meille, että mikä tapaus sinua hävettää ja miksi! Varjo-Riitta on täällä kantaakseen häpeäsi.

Lähetä anonyymi vastauksesi tästä!

Are you haunted by an embarrassing memory or a parade of shameful situations? Do you lie awake in the darkest hours of the night reliving the time you did something awkward in the wrong situation? Do you begin to grimace and squirm in a checkout line, in a meeting or at the coffee table when you recall a frigid moment from the past?

We are looking for anonymous stories of experiences of social shame. We know that when it comes to shame, even small things can stir up big emotions!

Some of the stories will be used as material for Varjo-Riitta’s Ceremony of Shame Arrangements performances. Each performance will be different, and each anonymous shame story selected as material will be used only once. The stories are used in such a way that it is not possible to identify the individuals behind the stories.

You can share your memories in your own words, in one sentence, in bullet points, in an essay, or somewhere in between, in Finnish or English. We also have a good understanding of different dialects and are not afraid of coarse language.

Now it’s time to rant!

So, tell us which incident makes you feel ashamed and why! Varjo-Riitta is here to bear your shame.

Send your anonymous response from here!