@work Network
2006–2011

European performance research network

TALOT 2006–2011:

Teatermaskinen, Riddarhyttan, Ruotsi: http://www.teatermaskinen.com
TeaterKUNST, Kööpenhamina, Tanska: http://www.teaterkunst.dk
The Red Room, Lontoo, Iso-Britannia: http://www.theredroom.org.uk
Theatre Entropia, Ateena, Kreikka: http://www.theatre-entropia.gr/en.html
Emmanuelle / Berlin N@twork, Berliini, Saksa: http://liveartwork.com/stammtisch
Dirty Deal, Riika, Latvia: http://www.dirtydeal.lv/teatro/par-dirty-deal-teatro
Teatro Meia Volta, Portugali: https://sites.google.com/site/teatromeiavolta/Home/tmv
Todellisuuden tutkimuskeskus, Suomi
Kansainvälinen ”tuottajien talo” (koostuu kunkin ryhmän tuottajista)

kulttuurirahasto

TYÖ 2006–2007

Esitys- ja teatteritaiteilijoiden kansainvälinen verkosto @work Network toteuttaa laaja-alaista ihmisten välistä yhteistyötä, jossa esitys toimii asian äärelle asettumisen foorumina. Se sai alkunsa vuonna 2005 ruotsalaisen Teatermaskinen –ryhmän aloitteesta ja keräsi työ-aiheen ympärille viisi erilaista esittävän taiteen ryhmää eri maista – sekä joukon ammattiliittoja, tutkijoita ja kansalaisaktivisteja. Tästä kehittyi EU-hanke The Story of Work (2006-2007), jonka merkittävimmät rahoittajat olivat EU Kulttuuri 2000, Norden – Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Suomalais-ruotsalainen Kulttuurirahasto. Hanke sisälsi taiteellisia työpajoja, lukuisia tapaamisia ja huipentui yhteiseen festivaaliin Kööpenhaminassa huhtikuussa 2007, jonka ohjelmassa oli esityskulkeen, paneelikeskusteluiden ja bileiden lisäksi kunkin ryhmän festivaalille tuoma esitys työstä. Syksyllä 2007 verkoston taloksi liittyi Theatre Entropia Kreikasta, keväällä 2010 Dirty Deal Teatro Latviasta ja keväällä 2011 Teatro Meia Volta Portugalista. Kullakin talolla on ympärillään ”satelliitteja”, muita teatteriryhmiä ja yksittäisiä taiteilijoita, jotka talojen kautta osallistuvat toimintaan.

THE STORY OF WORK / KANSAINVÄLISET TAPAAMISET 2006–2007:

1. Taiteellisen johtoryhmän ja tuotantoryhmän kokous
Sophie Salen, Berliini, Saksa 9.–10.3.2006; projektin seuranta, informaation jakaminen ja kesäkuun työpajan suunnittelu

2. Työpaja 1 + taiteellisen johtoryhmän ja tuotantoryhmän kokous
Skreppbo, Riddarhyttan, Ruotsi 5.–11.6.2006; kerättyä aineistoa ja ideoita kokeillaan näyttämöllä yhdessä. Johtopäätökset ja tulevaisuuden suunnittelua

3. Taiteellisen johtoryhmän ja tuotantoryhmän kokous
Kööpenhamina, Tanska 18.–19.8.2006; projektin seuranta, informaation jakaminen; joulukuun työpajan ja CPH @work Platformin suunnittelu

4. Berlin n@twork symposium REDEFINE WORK + taiteellisen johtoryhmän ja tuotantoryhmän kokous, Berliini, Saksa 19. – 22.10.2006; Berlin n@tworkin kansallinen esitys tapahtuu symposiumina. Symposiumin purkaminen, informaation jakaminen; joulukuun työpajan suunnittelu

5. Työpaja 2 + taiteellisen johtoryhmän ja tuotantoryhmän kokous
Helsinki, Suomi 4. – 10.12.2006; aineiston jatkokehittelyä näyttämöllä. Johtopäätöksiä ja CPH @work Platformin suunnittelua

6. Työn seuranta & palaute, johtoryhmän ja tuotantoryhmän kokous
Teatermaskinen, Riddarhyttan, Ruotsi 19.–21.1.2007; Kansallisen esityksen harjoitusten seuraaminen

7. Työn seuranta & palaute, johtoryhmän ja tuotantoryhmän kokous
The Red Room, Lontoo, Englanti 15.-16.2.2007; kansallisen esityksen harjoitusten seuraaminen

8. Taiteellisen johtoryhmän ja tuotantoryhmän kokous
Kööpenhamina, Tanska 18.–20.3.2007; tulevan CPH @work Platformin tuotantokokous

9. THE STORY OF WORK – PLATFORM, CPH
Huset, Kööpenhamina, Tanska 16.–21.4.2007; ryhmien yhteinen platform-tapahtuma. Ohjelmassa Cannibal Carnival -katukulkue, neljä kansainvälistä keskustelua työstä, useita pienempiä esityksiä ja viisi pääesitystä: Berlin N@twork: Arbeit Definition 2.1, The Red Room: Journeys to Work, Teatermaskinen: En Essay on Work, TeaterKUNST: No Title – demo, Todellisuuden tutkimuskeskus: LURE – exhibition of the infinite possibilities; johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat.


IMG_0565

10. The Story of Work evaluaatio 2006-2007; Skreppbo, Riddarhyttan, Ruotsi 12.-13.5.2007; evaluaatio ja jatkosuunnitelmien laatiminen

SIVILISAATIO 2008–2011

Ateenassa lokakuussa 2007 @work Network määritteli uudeksi tutkimusaiheekseen sivilisaation. Vuosien 2008-2011 aikana verkosto kokoontui syventämään aihetta seitsemässä Workspacessa (työtilassa).Enemmän kuin spesifiä näkemystä tai tarkempaa rajausta sivilisaatiosta, workspacet ovat tuottaneet erilaisia työpajamalleja, esitysmalleja (esim. ”sivilisaatio pelinä”) sekä erityisesti julkiseen tilaan tai annettuun kontekstiin (festivaali, seminaari) sijoittuvia interventioita, väliintulevia esityksiä, joiden päämääränä on rikastuttaa kokemusta tapahtumasta tai aiheesta. Jatkossa näistä interventioista on tarkoitus kehittää eräänlainen yleisötyömuoto, taiteellinen välittäjäaine, tuote, jota tarjotaan festivaalien, konferenssien ja messujen järjestäjille. Vaihdamme sementoidun aiheen, esimerkiksi sivilisaation, tilalle vaihtuvan aiheen, joka määritellään yhdessä tilaajan kanssa.

Workspace # 1: 48 Hours of Cilivisation 21.–24.2.2008, Kööpenhamina, Tanska; järjestäjä: TeaterKUNST; julkinen demo 24.2. KulturstaeldenessäWorkspace # 2: Five Rooms of Civilisation 4.-6.5.2009, Lappeenranta, Suomi; järjestäjä: Todellisuuden tutkimuskeskus & Lappeenrannan kaupunginteatteri; julkinen demo 5.5. Lappeenrannan kaupunginteatterissaWorkspace # 3: Civilisation Virus 19. – 23.11.2009, Helsinki, Suomi; järjestäjä: Todellisuuden tutkimuskeskus & Baltic Circle -festivaali; julkinen demo Q-teatterissa 22.11.http://civilisation.blogit.fi/

Workspace # 4: @work Network Future 5.3.2010 Riika, Latvia; järjestäjä: Dirty Deal@work; verkoston toiminnan suunnittelua

Workspace # 5: Performing Places 6. – 10.4.2011, Kööpenhamina, Tanska; järjestäjä: TeaterKUNST & Danish Independent Artists’ Association – Uafhængige Scenekunstnere; usean esityksen tapahtuma

Workspace # 6: Utopian Montage 26. – 29.5.2011, Riddarhyttan, Ruotsi; järjestäjä: Teatermaskinen; usean esityksen tapahtuma

Workspace # 7: Civilisation & Network evaluation 8.-9.12.2011 Berliini, Saksa; järjestäjä: Emmanuelle; päätös; Emmanuelle, TeaterKUNST ja Todellisuuden tutkimuskeskus erosivat verkostosta. Tapaamisessa käytiin evaluaatio Sivilisaatio-projektin onnistumista ja koko verkoston tilasta. Todettiin, että Sivilisaatio-projektin aikana verkoston talot ja jäsenet ovat hajaantuneet, talojen on mahdotonta sopia kaikkia tyydyttävistä yhteisistä tavoitteista ja kommunikaatio ei monista yrityksistä huolimatta enää toimi riittävän hyvin. Verkoston aikana syntyneet pienemmän työyhteisöt ja työparit jatkavat yhteistyötä tästäkin eteenpäin.

Todellisuuden tutkimuskeskuksen osallistujat 2006 – 2011: Essi Aittamaa, Titta Halinen, Niina Hosiasluoma, Jussi Johnsson, Pia Karaspuro, Pekko Koskinen, Antti Nikkinen, Katariina Numminen, Maria Nuutinen, Maria Oiva, Pekka Pitkänen, Pilvi Porkola, Janne Saarakkala, Kolina van den Berg, Jonna Wikström

@work Networkin toimintaa 2009-2011 rahoitti Nordic Culture Point

STORY OF WORK 2006–2007

European Performance Research Project, cooperation between five Performing Art Groups from Denmark, Finland, Germany, Sweden & UK supported by EU – Culture 2000, Nordisk Kulturfond, Cultural Foundation of Finland, Finland-Svenska Kulturfonden etc.

CIVILISATION 2008–2011

A follow up project; cooperation between seven Performing Art Groups from Denmark, Finland, Germany, Greece, Latvia, Sweden & UK supported by The Nordic Council.

READ MORE: @work Network in hindsight (pdf)