VIII etydi ikuisesta elämästä – Parantaminen
2010

Tellervo Kalleinen ja Tuomas Laitinen

Harjoite

Sovi hoitotapaamisesta toisen henkilön kanssa.

Arpokaa kumpi on ensin parantaja ja kumpi parannettava. Sopikaa kuinka kauan hoitotapaaminen tulee kestämään. Tapaamisen tarkoituksena on löytää tapa, jolla juuri sinä voit parantaa juuri häntä, ja toisinpäin.

Parantaja laittaa päälleen lääkärintakin tai vastaavan ja ottaa parantajan roolin. Parannettava laittaa jalkaansa tohvelit. Parantaja kutsuu parannettavan luokseen sukunimellä, kättelee häntä katsoen silmiin ja kysyy: ”Kuinka voin auttaa?” Tapaamisen aikana on tarkoitus löytää vastaus tähän kysymykseen.

Pyri parantajana toimimaan tapaamisen aikana seuraavasti:

käytä intuitiotasi
ole läsnä
ota hoidettava vakavasti
ole rohkeasti oma itsesi
ole hienotunteinen
ole avulias
luota vaistoihisi
ole luottamuksen arvoinen
kohtaa hoidettava ihmisenä
välitä hänestä
ole rehellinen
rohkaise häntä

Pyri parannettavana toimimaan seuraavasti:

myönnä ongelmasi
pyri ilmaisemaan itseäsi mahdollisimman hyvin
ole vilpitön
ole aktiivinen
ole sopivan kriittinen
pidä puolesi
älä ota auttajaa itsestäänselvyytenä
ole kiitollinen
suhtaudu myönteisesti saamaasi apuun
laita hyvä eteenpäin – auta muita

Kun aika on kulunut umpeen, vaihtakaa rooleja asuineen.
Kun molemmat ovat kokeilleet molempia rooleja, sopikaa halutessanne jatkosta.

[Parantajan ja parannettavan rooleihin liitetävät ominaisuudet hahmoteltiin yhdessä ”Parantaminen” -performanssiin osallistujien kanssa Tapiolassa 7.8.2010.]

Esitys

7.8. klo 15 Espoossa, Tapiolan keskustornin kuudennessa kerroksessa sijaitsevalla klinikalla järjestettiin työpajaa muistuttava esitys parantamisesta. Tilaisuus keskittyi erityisesti auttajan ja autettavan rooleihin, ja toimi pikakurssina niissä toimimiseen.

Yksitoista katsojaa ja esiintyjät määrittelivät ensin yhdessä noiden roolien sisältöä: mikä niissä toimiessa on tarpeen ja mitä taas ei olisi hyvä tehdä. Kun roolien sisältöön oli näin tutustuttu, siirryttiin yhdessä kokeilemaan niitä. Yleisö jaettiin kahteen ryhmään, auttajiin ja autettaviin. Auttajat tutustuivat autettavien täyttämiin esitietolomakkeisiin ja kutsuivat kukin sitten autettavansa hoitohuoneisiin. Vastaanotto kesti 15 minuuttia, jonka aikana pari pyrki yhdessä etsimään tavan, jolla auttaminen tapahtuu. Vastaanoton jälkeen rooleja vaihdettiin ja pidettiin uusi vastaanotto kunkin parin kesken.

Lopuksi järjestettiin yhteinen purkukeskustelu. 

Esitietokaavake

– Luottamuksellinen.
– Paperi palautetaan täyttäjälleen esityksen jälkeen.

Etunimi
Sukunimi

Ilmaise tyytyväisyytesi seuraavilla elämän alueilla asteikolla 1 (täysin tyytymätön) -10 (erittäin tyytyväinen) – Ympyröi tyytyväisyyttäsi vastaava numero. Voit halutessasi jättää joihinkin kohtiin vastaamatta.

Puutarhanhoito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Ihmissuhteet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Vapaa-ajan vietto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Paperiasiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Työelämä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Henkinen kasvu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Henkinen hyvinvointi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Nukkuminen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Tulevaisuus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Terveys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Menneisyys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Arjen esteettisyys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Seksuaalielämä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Materiaalinen hyvinvointi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Tavat ja tottumukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisätietoja (vapaaehtoinen) ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Kuinka helppoa sinun on pyytää apua

A. Ammattiauttajalta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. Ystävältä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C. Sukulaiselta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kuinka helppoa sinun on antaa apua
A. Tuntemattomalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. Ystävälle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C. Sukulaiselle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vaitiolovelvollisuus

Sopimus autettavia koskevien tietojen vaitiolovelvollisuudesta

Minä allekirjoittanut sitoudun pitämään salassa kaikki tiedot, jotka olen vastaanotolla saanut autettavan henkilön terveydentilasta tai muista arkaluontoisista asioista, ellei hän ole antanut minulle lupaa toimia toisin.

______________________ ___________________________________________________
Paikka ja aika Nimi ja nimen selvennys

 

Kuvat: Kare Markkola