Uskominen
2010

Uskominen

Mihin uskomme arjen keskellä? Loppuuko usko jos karsimme pois tunnetut uskonnot, ja katsomme ”maallistunutta” arkea? Vai paljastuuko alta entistä syvemmät uskon rakenteet?

Uskominen on ihmisenä olemista kaupunkitilan kautta tutkiva projekti. Hankkeen ytimenä toimii kaupungilla tapahtuva opastettu esitys. Esityksen lisäksi Uskomista toteutetaan erilaajuisina työpajakokonaisuuksina, opaskoulutuksina sekä vuonna 2011 ilmestyvänä opaskirjana Esitys Uskomisesta.

ESITYS

Uskominen-esitys on henkilökohtainen matka oppaan kanssa. Se kulkee pitkin arkisen kaupungin pintaa, kehystäen siitä näkymättömiä rakenteita, jotka ohjaavat päivittäisiä rituaalejamme. Esityksessä kävellään kaupungilla, keskustellaan, jaetaan kokemuksia, ajatuksia, muistoja ja merkityksiä. Matka vie kohti uudenlaisia kysymyksiä uskon olemuksesta, kooten kysymysten palaset matkan varrelta, kaupungista ja sen asukkaista.

ESITYKSET VUONNA 2010:
Ensi-ilta 16.4. ja ensimmäinen esityskausi Helsingissä 16.–29.4.2010.
Esityksiä ja työpaja Theaterszene Europa -festivaaleilla Kölnissä 22.–29.5.2010.
Ensimmäinen opaskoulutus Kajaanin teatteritapaamisen yhteydessä 16.–20.8. ja koulutettujen oppaiden vetämiä esityksiä Kajaanin Taiteiden päivässä 21.8.2010. (www.g-voima.fi/ktt.html)
Esityskausi Helsingissä 20.–29.8.2010.
Esityksiä ja työpaja Lainsuojattomat-festivaaleilla Porissa 2.–4.9.2010. (www.rakastajat.com)
Esityskausi Helsingissä: 17.–21.11. osana kansainvälistä Baltic Circle -teatterifestivaalia, lisää esityksiä 23.–26.11. ja sisätilaan sovellettuja vapaamuotoisia esityksiä 27.–28.11.2010 Pyhäpäivä-tapahtumassa.

TYÖPAJAT

Uskomista voidaan välittää myös työpajamuodossa. Työpajoja on järjestetty sekä neljän kolmen tunnin pajan sarjana (Helsinki) että yksittäisenä kolmen tunnin työpajana (Köln, Pori). Työpajoissa käsitellään ja kokeillaan eritellysti esityksen perusrakennusaineita: tarkkailua, toisen kohtaamista, oppaana olemista sekä uskomista.

OPASKOULUTUS

Opaskoulutuksen kautta osallistujat oppivat toimimaan oppaina Uskominen-esityksessä. Koulutukseen sisältyy esityksen kokeminen opastettavana, esityksellisten työkalujen opiskelua, keskusteluja sekä itse tehty koeopastus. Koulutuksen osallistujamäärä on maksimissaan 16 henkeä.

Ensimmäinen opaskoulutus järjestettiin Kajaanissa elokuussa 2010 ja toinen koulutus järjestetään keväällä 2011 yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkopalvelujen kanssa. Koulutetut esittävät Uskomista Lahdessa järjestettävillä Kirkkopäivillä 13.–15.5.2011.

OPASKIRJA

Syyskuussa 2011 julkaistaan kirjallinen Esitys Uskomisesta osana Todellisuuden tutkimuskeskuksen metodioppaiden sarjaa.


Pekko Koskinen opastaa Pyhäpäivä-tapahtumassa. Kuva Jan Ahlstedt.

Työryhmä / oppaat: Pekko Koskinen, Tuomas Laitinen, Risto Santavuori, Juha Sääski

Teologinen asiantuntija: Ilkka Sariola
Kuvat: Jan Ahlstedt
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus 2010
Rahoittajat: Valtion näyttämötaidetoimikunta, Helsingin kaupunki, Taiteen keskustoimikunta, Alfred Kordelinin säätiö, Suomen kulttuurirahasto

  

What do we believe in? What supports our actions within our everyday lives? If we could scrape away the religious traces from our behavior, and observe the ”secular” being that remains… would we have eradicated all belief? Or would we discover other traces, deep within us, that rely upon belief, as firmly as any religion?

Belief explores ourselves and our everyday actions amidst the city. The core of the project consist of a guided performance that can take place anywhere within an urban environment. In addition, Belief can appear in the form of workshops, guidance courses, and a guidebook (Esitys Uskomisesta, to be published in 2011).

PERFORMANCE: GUIDANCE

The performance builds out of a series of personal encounters with a guide. These encounters travel through the city, framing it anew. Within these encounters, everyday life is explored in its endless variety of conventions and rituals, customs of ”proper” behavior. These rituals would be nothing without us – we enact them, often without a second thought. Reflecting upon these invisible structures, we’ll come to face a different form of belief, written upon our being.

Why do we honor such structures? What are we following? Why do we feel shame if we happen to lapse in their presence? And who are we, the citizens, amidst this perpetual labyrinth of conventions?

Through its explorations, Belief creates new perspectives on the questions of belief and faith. These perspectives stem from ourselves, our personal being, rather than from religious institutions. Such institutions may be losing their grip on contemporary society – but are we truly entering a post-religious, science-based era? Or is belief still a central part of our lives, its attention having shifted elsewhere, towards altogether different altars?

Guidances during 2010:
– First series of guidances in Helsinki 16-29.4.2010
– Guidances and a workshop at Theaterszene Europa -festival in Cologne 22-29.5.2010.
– First guidance course in Theater Meeting in Kajaani 16-20.8. The guides prepared by this course performed during the Arts Day in Kajaani 21.8.2010. (www.g-voima.fi/kkt.html)
– Guidances in Helsinki 20-29.8.2010
– Guidances and a workshop in Outlaws-festival in Pori 2-4.9.2010 (www.rakastajat.com)
– Guidances in Helsinki as part of the Baltic Circle -festival 17-21.11. Additional guidances after the festival 23-26.11 and an indoors version during the Holy Day at Reality Research Center 27-28.11.2010

WORKSHOP

Belief can also take place as a workshop. Workshops have been performed in series of four 3-hour sessions (Helsinki) and as a single 3-hour session (Cologne, Pori). Compared to the holistic approach of the guidance, the workshop functions like a laboratory, experimenting with the basic elements used within the guidance. The main themes of these elements are: observation, encountering the other, being a guide and belief.

GUIDANCE COURSE

Through the guidance course, the participants learn to assume role of the guide itself, enacting Belief. The course initiates with an experience of the guidance, then familiarizes the participants with the different conceptual tools the guides ”carry” with them as they travel within the city. Throughout the course, the introduced issues are systematically discussed and reflected upon. The course ends with the first guidance by the participant, thus forming a cyclic passage.

The first guidance course was conducted in Kajaani in August 2010. The second will take place in spring 2011, and will be organized in collaboration with Kirkkopalvelut of the Evangelic-Lutheran Church of Finland. The course participants will perform guidances during Kirkkopäivät in Lahti 13.–15.5.2011.

GUIDEBOOK

In September 2011 the book Esitys Uskomisesta (in Finnish) will be published as part of Reality Research Center’s method book series.

CREDITS

The creators and guides: Pekko Koskinen, Tuomas Laitinen, Risto Santavuori, Juha Sääski
Theological assistance: Ilkka Sariola
Photography: Jan Ahlstedt
Production: Reality Research Center
Funding: The National Council for Theatre, City of Helsinki, Arts Council of Finland, Alfred Kordelin Foundation, The Finnish Cultural Foundation