Myto-logiikka
2016, 2017

Myto-logiikka
Saareke perustui ajatukselle siitä, että sivistys on asettanut meille mahdottoman toimintakehyksen. Maailma edellyttää meiltä järkeiltyä elämää, tietoa joka on käännetty rationaaliseen muotoon, ja rakennettu todisteiden päälle. Järkiperäisyys on kuitenkin vain pieni osa meidän sisäisestä prosessiamme. Myytit, merkitykset järkeilyn tuolla puolen, ovat yhtä lailla osa minäämme, poistamaton palanen meidän tavoissamme käsitellä maailmaa. Tarvitsemme eläviä muotoja muuallakin kuin rationaalisuuden saralla. Saareke tutki, miten näitä muotoja luodaan.

2017 PROJEKTIT JA TAPAHTUMAT

ROBOT + SYNDICATE

Myto-logiikka Macao-kollektiivin organisoimassa Robot + Syndicatessa Santarcangelon festivaalilla

Robot + Syndicate on milanolaisen Macaon organisoima liittoutuma joka kehittää tulevaisuuden taiteen ja kulttuurin vaikutusvälineitä. Santarcangelossa syndikaatti oli läsnä koko festivaalin kestävällä kehitystyöpajalla, jonka prosessiin TTK Myto-logiikka tuo oman osansa Pekko Koskisen toimesta. Ohjelmassa jaettiin uuden kulttuurin välineistöä, käsiteltiin taiteen paikan uudelleenmäärittelyä, sekä vallan luovaa uudelleenjärjestelyä.

 • Tapahtumia Robot + Syndicate tilassa pitkin festivaalia, pääyleisötapahtuma 14.7.2018

CITIZENSHIP PROJECT

Myto-logiikan ja Dash & Demin yhteistyöprojekti Bedford Creative Artsissa

Kansalaisuuden käsite oli joskus radikaali: Rajaton sopimus ihmisten välillä, jolla luotiin uusia elämisen muotoja tunnustamalla keskinäisiä oikeuksia. Oikeudet itsessään olivat luovan ilmaisun alue, joiden avulla voitiin hahmottaa minkälaisia suhteita ihmisten välille voidaan asettaa.

Citizenship Project hakee muotoja kehittää citizen-käsitettä eteenpäin ja antaa sen kautta sosiaaliset sopimukset takaisin ruohonjuuritasolle, josta ne nousivat. Projekti käynnistettiin Bedfordissa keväällä  2017. Se jatkuu Berliinissä vuonna 2018, laajentaen yhteistyökumppaneita berliiniläisellä Invisible Playgroundilla.

 • Citizenship Project Bedford Creative Artsissa 12.4.2017

FIKTIIVINEN TAIDEYLIOPISTO: UNVERSITY

Myto-logiikan ja taideyliopiston kapinallisten yhteistyö, johon on matkan varrella liittynyt opettajia ja opiskelijoita Goldsmiths Collegesta, Lontoosta.

Unversity on Fiktiivisen taideyliopiston tämän hetkinen pääprojekti, joka kehitettiin vuoden 2017 kuluessa. Unversity on jaettu yliopisto, jota ylläpitävät säännöt ja niiden kautta pelaaminen. Yhteiset pelisäännöt (kirjaimellisesti) antavat mahdollisuuden jakaa toimintaa rajojen yli: Unversityn voi muodostaa soluja ja luoda kontakteja muihin soluihin, ottamalla osaa samaan sosiaaliseen peliin.

Unversity rakennetaan Fiktiivisen taideyliopiston rakenteen pohjalta. Se julkaistaan pelinä vuoden 2018 kuluessa, ja sen eteenpäin viemiseen on saatu rahoitusta Goldsmiths Collegen kautta. Julkaisun ennakkona toteutetaan School of Reality Design, joka käynnistetään Goldsmiths Collegessa tammikuussa 2018.

HOW TO CREATE AN ECONOMY? (Yes, you. Yes, the whole thing.)

Yhteistyö ECSA:n (Economic Space Agencyn) kanssa

Esitys talouden tilasta: Sen sosiokatastrofista, taloudesta joka on romahtamassa järjestelmään, joka vääjäämättä kaventaa otetta omaisuudesta, ja sen mahdollisuuksista, ohjelmoiduista talouksista, jotka tarjoavat mahdollisuuden talouden uudelleen määrittelyyn… mutta vain jos me osaamme ottaa osaa tämän mahdollisuuden käyttöön.

 • Tapahtuma HAM-kulmassa 19.11.2017
 • Työryhmä: Pekko Koskinenja yhteistyökumppanit

2016 PROJEKTIT JA TAPAHTUMAT

FIKTIIVINEN TAIDEYLIOPISTO

Fiktiivinen Taideyliopisto on keino muuttaa konkreettiseksi kuvitelmia siitä, mitä Taideyliopisto voisi olla. Toteutuksia voidaan tehdä kuvitelmaa ja arkitodellisuutta yhdistellen, millä tavoin tahansa. Oli kyseessä sitten luento, henkilö, opetusrakenne, virkasuhde, taidesuuntaus tai vuosiluku, FT antaa oikeuden sekoittaa olemassa olevaa ja olematonta halutun tilanteen aikaansaamiseksi. FT:n kehyksissä saa luoda omat kehyksensä.

FT levittäytyy Taideyliopiston ympärille, tarjoten rikkaampaa moniäänisyyttä ja keskustelualustaa sen eri visioille. Sen esittämät mallit ovat haasteita paitsi Taideyliopistolle, myös taidekoulutukselle ja koulutukselle laajemmin. Toiminta on avointa kaikille sen jokaisella tasolla: tekijät voivat tulla niin yliopistosta kuin sen ulkopuolelta. FT:n nimissä toimiminen on kollektiivinen tapa utopisoida koko yliopisto ja sen toiminta. Keskeistä on kysymys siitä, miten toimitaan luovasti ympäröivien rakenteellisten tasojen kanssa.

Laajemmasta näkökulmasta katsoen, FT on yhteiskunnallinen ehdotus, kulttuurinen ele. Kaikki sosiaaliset konventiomme, yliopisto ja sen käytännöt mukaan lukien, ovat alun perin luomuksia, sittemmin konventioiksi, säännöiksi ja instituutioiksi kovettuneita. Fiktiomme on tällaisten yhteiskunnan rakenteiden uudelleenkuvittelua. Tässä mielessä fiktiolla on paljonkin merkitystä ja valtaa: kun joku kuvitellaan olevaksi, se voi astua osaksi kulttuurin kehityskeskustelua.

TAPAHTUMAT:

 • ”Seminaari”
 • Taideyliopiston kehityspäivät
 • FT esittely opiskelijoille
 • Taideyliopiston Speed Dating tapahtuman valtaus
 • FT:n interventio-operaatiot

Lisäksi Taideyliopiston Taide on lahja -kampanjan haltuunotto FT:n avajaisteoksena (täydentämällä kampanjan esitteet FT:n kuraattorilausunnolla) on saanut laajan lukijakunnan Taideyliopiston piirissä, päätyen keskusteluaiheeksi mm. kyseisen laitoksen rehtorin toimesta.

COPPP – Center of Possibilities / Passivities / Potentialities

COPPP on verkostoitu keskus jonka toiminta on avointa kenelle tahansa. Se levittäytyy erilaisten arkitoimintojen sekaan, sekoittaen verkon kommunikointikeinoja fyysisen maailman tilanteisiin. Nämä verkostot tarjoavat uusia keinoja lähestyä arkea, sekä järjestelmän luoda aina uusia keinoja arjen muokkaamiseen.

COPPP Budapest

Reality Research Festival (järjestäjinä PLACCC, Kitchen Budapest) 21-24.10.

Budapestin operaation lähtökohtana toimi odottaminen, ja sen tarjoama aika. Tämä aika koetaan yleensä tyhjäksi, epätoivottavaksi. Samanaikaisesti se on kuitenkin ominta aikaamme — aikaa jolloin kukaan ei välitä siitä mitä teemme, tai mitä ajattelemme. Eli aikaa joilloin voimme tehdä mitä tahansa. Se että koemme tämän ajan negatiivisena kertoo jotain maailmastamme ja sen järjestelmän voimasta omien kiinnostuksiemme yli. Jos odottamisen ottaa omaksi ajakseen, se tarjoaa jatkuvia mahdollisuuksia toimia vastoin järjestelmien meille asettamia tarpeita.

Toteutimme Budapestissa Waiting Licence Examin, joka oli esityksen sijaan koe odotuslisenssin saamiseksi (tätä voisi verrata ajokorttikokeeseen). Lisenssin saaminen vaati osallistujilta kykyä kääntää odottaminen omaksi ajaksi, monimuotoisesti ja joustavasti.

 • Työryhmä: Todellisuuden tutkimuskeskus (Pekko Koskinen) ja Invisible Playground (Christiane Hütter)

COPPP Berlin

Vierte Velt 5-11.11.2016

Teimme Berliinissä yhteistyötä Vierte Velt teatterin kanssa. Sen osia olivat Waiting Licence Exam, joka esitettiin Vierte Weltin esitystilassa.

Tämän lisäksi toteutimme kehitysprojektin verkostomaisista teosrakenteista paikallisten tekijöiden kanssa.

ISMS

Futurismi, dadaismi, vorticismi… mikset loisi omaa?

Ismit ovat luovuuden konteksti, siinä missä maalauskangas tai kirjan sivu. Niiden avainkysymykset menevät kuitenkin median tai tapahtumisen luomisesta asteen syvemmälle. Pohjimmiltaan, ne kysyvät tekijältään: kuinka luoda ideologia, joka ohjaa ulosantiasi, luomistasi (oli antisi sitten taidetta, designia, tiedettä tai jotain muuta)? Miten tämä ideologia ohjaa luomistyötäsi? Kuinka saada toiset ihmiset uskomaan, osallistumaan tähän ideologiaan, tai kehittämään sitä eteenpäin?

Isms kehittää luovan ajatusmaailman rakennusvälineitä, asettaen tekijänsä omien ideologioidensa luojiksi. Projekti jatkoi vuonna 2015 aloitettua prosessiaan Goldsmiths yliopistolla Lontoossa, lokakuussa 2016.

 • Yhteistyötaho Goldsmiths College, Dash MacDonald (Lontoo)
 • Työryhmä 2016: Pekko Koskinenja yhteistyökumppanit