Mahdottoman esityksen residenssiohjelma

/ The Residency Program for Impossible Performance

FI

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuonna 2022-2023. Residenssiohjelman pääyhteistyökumppanina toimii ANTI-festivaali Kuopiossa. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsi residenssitaiteilijan avoimen haun kautta. Vuonna 2022 taiteilijat työskentelivät residenssijaksolla Kuopiossa, ja vuonna 2023 residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon mahdottoman esityksen. 

Residenssiin vuosille 2022-23 valittiin avoimen haun kautta Cadia ja työryhmä. Cadian työparina teoksessa toimii visuaalinen suunnittelija Minttu Vesala.

Residenssi työskentely jakautui kahdelle vuodelle ja se tapahtui Kuopiossa. Vuonna 2022 työryhmä työskenteli Kuopiossa kahden viikon mittaisella residenssijaksolla. BINARY THE TRILOGY avautui 5.9.2022 ANTI-festivaalilla yhden illan ajaksi, jolloin yleisö pääsi tutustumaan teoksen teemoihin eri muotoisten demojen muodossa sekä keskustelemaan työryhmän kanssa. Vuonna 2023 työryhmä toteutti ANTI-festivaalin ohjelmistoon BINARY THE TRILOGY: TESTO TEMPLE esityksen. 

BINARY THE TRILOGY on osa Cadian tohtorinväitöstutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen tutkimuskysymyksiään ovat mm. kuinka näyttämöllistää jotain niin haurasta ja näkyvyyttä pakenevaa kuin seksuaalisuus tai sukupuoli ja millainen näyttämö kykenee tunnustamaan ei-binäärin moneuden.

Cadia on helsinkiläinen esitystaiteilija, väitöstutkija ja toimittaja (TeM 2013). Teoksissaan Cadia tutkii sukupuolta, seksuaalisuutta, representaatiota ja todellisuuksien rakentumista. Olennainen osa Cadian ajattelua on tilan tekeminen ei-binäärille olemiselle.

Todellisuuden tutkimuskeskuksen residenssiohjelman aiemmat esitykset ovat olleet: Mimosa Norja, Dear Deer (2019), Samuli Laine, Nurture (2020), Emelie Zilliacus ja Martin Paul, Exhibit (2021). 

EN

The Residency Program for Impossible Performance is part of the programme of the Reality Research Center in 2022-2023. The main partner of the residency programme is the ANTI Festival in Kuopio. The Reality Research Centre selected the artist-in-residence through an open call. In 2022, the artists worked in residency in Kuopio, and in 2023 the residency will produce an impossible performance for the ANTI Festival.

Cadia was selected for the 2022-23 residency through an open call. Cadia will work alongside visual designer Minttu Vesala.

The residency was spread over two years and took place in Kuopio. In 2022, the working group worked in Kuopio for a two-week residency. BINARY THE TRILOGY opened on September 5th 2022 at the ANTI festival for one evening, where the audience could explore the themes of the work in various forms of demos and engage in discussions with Cadia and Vesala. In 2023, they performed a finished show BINARY THE TRILOGY: TESTO TEMPLE at the ANTI Festival.

BINARY THE TRILOGY is part of Cadia’s doctoral thesis at the Uniarts Helsinki’s Theatre Academy. Cadia’s research questions include how to stage something as fragile and elusive as sexuality or gender and what kind of stage is capable of acknowledging the non-binary multiplicity.

Cadia is a PhD researcher and journalist whose work explores gender, sexuality, representation and the construction of realities. Making space for non-binary being is an essential part of Cadia’s thinking.

Previous performances of the Reality Research Centre’s residency programme have been Mimosa Norway, Dear Deer (2019), Samuli Laine, Nurture (2020), Emelie Zilliacus and Martin Paul, Exhibit (2021).