Mahdottoman esityksen residenssi / Anna Cadia: BINARY THE TRILOGY

Taiteilija Anna Cadia

Work-in-progress: BINARY THE TRILOGY

ANTI-festivaalilla 15.9.2022 Klo 15-21

Galleria Ars Libera
Maaherrankatu 3
70100 Kuopio

Onko binääritön todellisuus koskaan mahdollinen? Miltä sellainen voisi näyttää?

Anna Cadia aloittaa syyskuussa -22 kaksivuotisen Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja ANTI-festivaalin Mahdottoman esityksen residenssikauden, jossa hän etsii, tutkii ja tunnustelee ei-binäärejä todellisuuksia ja tarkastelee, millaista tietämistä on ylipäätään sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ei-binääriin kuuluva tieto näyttämön kontekstissa. Cadian kanssa residenssissä toimii visuaalinen suunnittelija Minttu Vesala.

Vuoden 2022 festivaalilla BINARY THE TRILOGY avautuu yhden illan ajaksi, jolloin yleisö pääsee tutustumaan teoksen teemoihin eri muotoisten demojen muodossa sekä keskustelemaan työryhmän kanssa. Ensimmäisen residenssikauden päätteeksi työryhmä haluaa jakaa löytöretkiensä tuloksia ja avata työskentelyään binäärittömässä Kuopiossa. Valmis esitys esitetään ANTI-festivaalilla vuonna 2023.

BINARY THE TRILOGY on osa Cadian tohtorinväitöstutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen tutkimuskysymyksiään ovat mm. kuinka näyttämöllistää jotain niin haurasta ja näkyvyyttä pakenevaa kuin seksuaalisuus tai sukupuoli ja millainen näyttämö kykenee tunnustamaan ei-binäärin moneuden.

Anna Cadia on helsinkiläinen esitystaiteilija, väitöstutkija ja toimittaja (TeM 2013). Teoksissaan Cadia tutkii sukupuolta, seksuaalisuutta, representaatiota ja todellisuuksien rakentumista. Olennainen osa Cadian ajattelua on tilan tekeminen ei-binäärille olemiselle.

Aiemmissa teoksissaan hän on tutkinut usein erilaisten käsitteiden näyttämölllistämistä.

“Koen, että näyttämön kautta ajattelu, näyttämöllistäminen, tavoittaa usein sellaisia hahmottomia rakenteellisia ja metafyysisiä tasoja, joihin on mahdotonta päästä käsiksi tekstin tai puheen avulla. Näyttämö on maasto, johon voi asettaa erilaisia mahdollisia olemisen tapoja rinnakkain, tasavertaisina olioina.”

Cadian työparina teoksessa toimii visuaalinen suunnittelija Minttu Vesala. Cadia ja Vesala ovat viimeksi työskennelleet yhdessä Ars Erotica -teoksen parissa, joka nähtiin Zodiakissa vuonna 2019. He aloittavat residenssityöskentelyn uuden teoksen parissa syyskuussa Kuopiossa, ja valmis esitys esitetään ANTI-festivaalilla vuonna 2023. 

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuonna 2023. Residenssiohjelman pääyhteistyökumppanina toimii ANTI-festivaali Kuopiossa. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsi residenssitaiteilijan avoimen haun kautta. Vuonna 2022 taiteilijat työskentelevät residenssijaksolla Kuopiossa, ja vuonna 2023 residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon mahdottoman esityksen. 

Work-in-progress: BINARY THE TRILOGY

At ANTI-festival 15.9.2022 Klo 15-21

Where: Galleria Ars Libera
Maaherrankatu 3
70100 Kuopio

Will a nonbinary reality ever be possible? What could it look like?

Anna Cadia will start a two-year Residency Program for Impossible Performance with the Reality Research Center and ANTI Festival in September 2022. During their residency, Cadia will search for, study and explore nonbinary realities and examine what sort of knowledge the information related to gender, sexuality and nonbinariness entails in the context of the stage. Cadia will work together with the visual designer Minttu Vesala during the residency.

Work-in-progress at ANTI-festival 15th of September. The language of the piece is English.

BINARY THE TRILOGY will be open for one evening at the 2022 Festival, allowing the audience to familiarise themselves with the themes of the artwork in the form of demos of different shapes and discuss them with the working group. At the end of the first residency, the working group wishes to share the results of its expeditions and provide information about its work in a nonbinary Kuopio. After its completion, the artwork will be presented at the 2023 ANTI Festival.

BINARY THE TRILOGY is part of Cadia’s doctoral research at the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki. Their research questions include how to bring something as fragile and elusive as sexuality or gender to the stage, and what kind of a stage is capable of acknowledging nonbinary diversity.