TAIDETTA SATEENKAARISENIOREILLE

ART FOR QUEER SENIORS

TAIDETYÖPAJOJA, KOTIKÄYNTEJÄ, ERI-IKÄISTEN QUEER JA TRANSIHMISTEN KOHTAAMISILTOJA SEKÄ CRUSH[ING] ULOSTULO HUHTIKUUSSA 2024!

FIN

Todellisuuden tutkimuskeskus tuottaa Taidetta Sateenkaarisenioreille-hanketta vuonna 2023-2024. Hanke tehdään tiiviissä yhteistyössä Sateenkaariseniorit ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki.

ENG

The Reality Research Centre produces the Art for Queer Seniors-project in 2023-2024. The project will be carried out in close collaboration with the Sateenkaariseniort ry-association. The project is funded by the City of Helsinki.

Rutistua, rutistaa, ihastua, ihastella, murskata, murskaantua
törmätä, tavata

Taidetta Sateenkaarisenioreille-hanke luo yhteisöä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta +60-vuotiaille queer ja transihmisille taidetyöpajojen sekä taidelähtöisten kotikäyntien muodossa.

The Art for Rainbow Seniors project creates a sense of community and belonging for queer and trans people aged 60+ through art workshops and art-based home visits.

crushing, let´s talk about crushes, crushing, being crushed
being alone and being together

Taidetta Sateenkaarisenioreille-hanke tarjoaa tanssi-, musiikki ja tarinatyöpajoja sekä taidelähtöisiä kotikäyntejä. Ja tuottaa esityksen, Crush[ing], joka yhdistää Queer Dance Group-tanssiyhteisön eri-ikäisiä tanssijoita sekä senioriryhmiä.

Crush[ing] -ulostulo tapahtuu keväällä 2024.

The Art for Rainbow Seniors project offers dance, music and storytelling workshops and artistic home visits. And produces a performance, Crush[ing], that brings together dancers of different ages from the Queer Dance Group dance community and senior groups.

The outcome of Crush[ing] happens in spring 2024.

ART WORKSHOPS, HOME VISITS, MEETUPS FOR QUEER AND TRANS PEOPLE OF ALL AGES AND A CRUSH[ING] RELEASE IN APRIL 2024!

Ajankohtaiset tapahtumat:

Current events:

LISÄTIEDOT TYÖPAJOISTA:

MORE INFO ABOUT THE WORKSHOPS:

Crush[ing]-kotikäynnit

Keskustellaan ihastumisesta, rutistamisesta, rutistumisesta, yksin ja yhdessä olemisesta.

LISÄÄ TIETOA TÄÄLTÄ

ma 18.9. klo 10 (varattu)

ti 19.9. klo 10 (varattu)

ma 2.10 klo 10 (varattu)

ma 9.10 klo 10

Varaa aika:

eevi@todellisuus.fi / +358 41 314 6861

CRUSH[ING] – KOHTAAMISPAIKKA:

Kohtaamispaikka eri-ikäisille queer ja transihmisille. Iltojen tarkoitus on luoda paikka kohtaamisille ja keskustelulle.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ

14.10 VILLA SALIN klo 12 – 14:00

7.12.23 VILLA SALIN klo 18 – 20:00

Osoite: Tiirasaarentie 2, Lauttasaari

Esteettömyystiedot:

Ota yhteyttä (eevi@todellisuus.fi) ja selvitetään yhdessä miten pääset paikalle.

Sisäänkäynnissä on kaksi rappusta: 15 cm ja 13 cm, joita varten on liikuteltavat luiskat. Luiskia on kaksi, yksi kummallekin puolelle pyörätuolia tai muuta pyörällistä apuvälinettä. Kummankin kantavuus on 125 kg, eli yhteensä 250 kg. Luiskien päähän jää noin 4 cm ja noin 2 cm kynnykset.

Pääovi: pariovet aukeavat leveydelle 97 cm. Kynnys 3 ja 4 cm.

WC alakerrassa: oviaukon leveys 92 cm. Kynnys on 3 ja 4 cm. WC:n keskellä on tyhjää tilaa noin 80 x 80 cm.

Oven eteen voi ajaa autolla tai tilataksilla.

Crush[ing]-home visits:

let´s talk about crushes, crushing, being crushed, being alone and being together.

MORE INFO HERE

mon 18.9 at 10 (booked)

tue 19.9 at 10 (booked)

mon 2.10 at 10 (booked)

mon 9.10 at 10

Reserve your visit:

eevi@todellisuus.fi / +358 41 6861

CRUSH[ING] – THE MEETING PLACE:

A Meeting Place for queer and trans people of all ages. The aim is to create a place for meetings and discussion.

MORE INFO HERE

14.10.23 VILLA SALIN at 12 – 14:00

7.12.23 VILLA SALIN at 18 – 20:00

Address: Tiirasaarentie 2, Lauttasaari

Accessibility info:

Contact us (eevi@todellisuus.fi) and we’ll work out how to get you there.

At the entrance there are two steps: 15 cm and 13 cm, with movable ramps. There are two ramps, one for each side of a wheelchair or other wheeled aid. Each has a load capacity of 125 kg, for a total of 250 kg. There are thresholds of about 4 cm and about 2 cm at the end of the ramps.

Main door: double doors open to a width of 97 cm. Threshold 3 and 4 cm.

Toilet downstairs: doorway width 92 cm. The threshold is 3 and 4 cm. In the middle of the toilet there is an empty space of about 80 x 80 cm.

You can drive in front of the door with a car or a bigger taxi.

Menneet tapahtumat:

Past events:

Haluatko mukaan? Ota yhteyttä!

Eevi Tolvanen | hanketuottaja
+358 41 314 6861
eevi@todellisuus.fi

Want to join us? Contact us!

Eevi Tolvanen [they] | project producer
+358 41 314 6861
eevi@todellisuus.fi

Voit seurata hankkeen etenemistä TTK:n instagramissa ja muussa sosiaalisessa mediassa!

You can follow the progress of the project on RRC´s Instagram and other social media!