Trans ja muunsukupuolisten ryhmä | Trans and Non-Binary Group KEVÄT

Trans ja muunsukupuolisten ryhmän tanssitunnit toteutuvat säännöllisesti kerran viikossa. Tunneille voivat osallistua kaikkiin sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt, kuten esimerkiksi transmaskuliinit, transfeminiinit, ei-binääriset ja intersukupuoliset, sekä sukupuoli-identiteettiään pohtivat.

Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen.

Dance classes for the Trans and Non-Binary group will take place regularly once a week. The classes are open to people of all gender minorities, including transmasculine, transfeminine, non-binary, intersex people and people who are wondering their gender identity.

The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Aika: Keskiviikkoisin 17.1. – 22.5.2024 

klo 19:15 – 20:45

(Ei kertaa 21.5, 1.5)

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1 

Syyskauden hinta: 150€

Kieli: suomi ja englanti

Ilmoittautuminen TÄÄLTÄ

Lisätiedot: eevi@todellisuus.fi 

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.


Kaudelle on tarjolla vapaa- ja 50% alennuspaikkoja. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (eevi@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Time: Wednesdays 17.1. – 22.5.2024 

From 19:15 to 20:45

(No session on 21.5, 1.5)

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1

Autumn fee: 150€

Language: Finnish and English

Sing up HERE

More info: eevi@todellisuus.fi 

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are free spots and 50% discount spots available. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest via e-mail (eevi@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

Ryhmän tavoitteena on tarjota vertaistukea ja turvallisempi tila, jossa tutustua omaan liikkeeseen ja syventää kehotietoisuutta yhdessä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaavat Jan Loukas ja Pie Kär. Ohjaajat kehittävät ryhmää yhdessä osallistujien kanssa vastaamaan ryhmän tarpeita. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. 

The aim of the group is to provide peer support and a safer space to explore ones own movement and deepen ones body awareness together. The group meets once a week and is facilitated by Jan Loukas(they/them) and Pie Kär(they/them). The facilitators develop the group together with the participants to meet the needs of the group. No previous dance experience is necessary.

Ryhmän ensisijainen kieli on suomen kieli. Suomea vähän puhuvat tai kokonaan puhumattomat voivat myös osallistua tunneille. Ohjaajat puhuvat suomen lisäksi tarvittaessa englantia. Ilmoitathan englanninkielisen ohjauksen tarpeesta tulevalle kaudelle ilmoittautumisen yhteydessä.

The group’s main language is Finnish. Those who speak little or no Finnish can also take part in the classes. The facilitators speak English when needed. If you need English-language hosting, please let us know when signing up for the coming season.

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla. 

Queer Dance Group does not accept discrimination of any kind, e.g. racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, classism or body-commentary. We know there is no such thing as a completely safe space, we will do our best to create as compassionate a space for learning as possible. The facilitators have created safer spaces principles. They are distributed to the participants before the dance group starts and discussed together at the first session.

Trans ja muunsukupuolisten ryhmä on suunnattu nimenomaan sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille ja aikuisille laajemman queer-rajauksen sijaan, koska tanssiharrastus on erityisen vaikeasti saavutettava muille, kuin cis-sukupuolisille henkilöille. Esimerkkejä asioista, jotka luovat haasteita tai esteitä osallistua tanssinopetukseen, ovat tyttöjen ja poikien pukuhuoneet, puutteellinen sukupuolen moninaisuuden osaaminen tanssinopetuksen alalla sekä useat dysforiaa vahvistavat tekijät, kuten harjoitteleminen peilien avulla. Queer Dance Groupin tunneilla näitä esteitä on pyritty vähentämään ja kehitämme ryhmien toimintaa mahdollistaaksemme turvallisemman tanssikokemuksen.

The Trans and Non-binary group is specifically aimed at gender minority youth and adults, rather than at queer people broadly. This is because a dance hobby is particularly inaccessible for non-cisgender people. Examples of issues that create challenges or barriers to participating in dance education include girls’ and boys’ dressing rooms, lack of gender diversity expertise in the field of dance pedagogy, and a number of factors that reinforce dysphoria, such as practising with mirrors. In Queer Dance Group classes, there are fewer barriers and we are developing the group’s activities to enable a safer dance experience.

Pohditko onko ryhmä sopiva sinulle? Voit lukea lisää sukupuolen moninaisuudesta täältä tai voit ottaa meihin yhteyttä ja kysyä meiltä. Kysymyksesi on meille tärkeä.

Are you wondering if this group is for you? You can contact us and ask us anything. Your question is important to us. You can also contact the Gender Diversity & Intersex Centre of Expertise for more information about different gender-identities.

KUVAT: Val Nevalainen

PHOTOS: Val Nevalainen