SENIORIT | SENIORS

Todellisuuden tutkimuskeskuksen Queer Dance Group on tanssiryhmä queer ja trans-ihmisille, jossa tarjotaan turvallisempaa tilaa tutkia omaa ruumiillisuutta ja liikettä tanssin keinoin.

Ryhmässä keskitytään liikkumiseen nykytanssin ja improvisaation maailmoissa – keskiössä omaan kehoon ja sen tuottamaan liikkeeseen tutustuminen. Ryhmässä voi kokea yhteisiä tanssillisia hetkiä, liikkeen tutkimista ja keskustelua jakamalla siitä nousevia ajatuksia.

Queer Dance Group: Seniorit on osa Taidetta Sateenkaarisenioreille-hanketta, jota tuottaa Todellisuuden tutkimuskeskus ja rahoittaa Helsingin kaupunki.

Reality Research Center’s Queer Dance Group is for queer and trans people, offering a safer space to explore ones own unique physicality and movement through dance.

The group focuses on movement in the worlds of contemporary dance and improvisation – with a focus on exploring your own body and the movement it produces. The group will experience shared dance moments, exploration of movement and discussion by sharing thoughts that arise from it.

Queer Dance Group: Seniors is part of the Art for Rainbow Seniors project, produced by the Reality Research Center and funded by the City of Helsinki.

Kuva/Photo: Jussi Ulkuniemi

Aika: Perjantai KLO 15:00 – 16:30 (30.8. – 20.12.2024)

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, ESKUS

VAPAA PÄÄSY

Kieli: suomi ja englanti

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Time: Fridays at 15:00-16:30 (30.8. – 20.12.2024) 

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, ESKUS

FREE OF CHARGE

Language: Finnish and English

ACCESSIBILITY INFO HERE

Tell us about an assistant’s participation when registering.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: eevi@todellisuus.fi  
+358 41 314 6861
Sign up and more info: eevi@todellisuus.fi 
+358 41 314 6861
Kuva: Jussi Ulkuniemi
Photo: Jussi Ulkuniemi

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaa Eevi Tolvanen. Hän haluaa kehittää ryhmää yhdessä osallistujien kanssa. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ryhmä on tarkoitettu senioreille. Ei ikärajoitusta! 

The group meets once a week and is facilitated by Eevi Tolvanen(they/them). They want to develop the group together with the participants. No previous dance experience is required. The group is intended for seniors. No age limit!

Osallistuaksesi:

Ei tarvitse olla hyvässä kunnossa – osallistua voi omien voimavarojen mukaan

Mikään ei estä tanssimasta, jokainen liike voi olla tanssiliike

Voit aloittaa minkä ikäisenä tahansa!

To participate:

You don’t have to be in a good shape – you can participate according to your own resources

There’s nothing stopping you from dancing, every movement can be a dance movement

You can start at any age!

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat itsensä osaksi queer ja/tai transyhteisöä. Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. 

Everyone who feels part of the queer and/or trans community is welcome to join the group. The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla. 

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. The facilitators have made specific safer space principles for this group. They are given to the participants before the start of the dance group and will be gone through together in the first session.

KUVAT: Jussi Ulkuniemi

PHOTOS: Jussi Ulkuniemi