ESIINTYVÄ RYHMÄ / PERFORMING GROUP

Todellisuuden tutkimuskeskuksen Queer Dance Group on tanssiryhmä queer ja trans-ihmisille, jossa tarjotaan turvallisempaa tilaa tutkia omaa ruumiillisuutta ja liikettä tanssin keinoin.

Esiintyvä ryhmä keskittyy tuottamaan esitysluonnoksen keväällä 2024!

Queer Dance Group: Esiintyvä Ryhmä on osa Taidetta Sateenkaarisenioreille-hanketta, jota tuottaa Todellisuuden tutkimuskeskus ja rahoittaa Helsingin kaupunki.

Reality Research Center’s Queer Dance Group is for queer and trans people, offering a safer space to explore ones own unique physicality and movement through dance.

The Performing Group focuses on creating a perfofmance sketch in spring 2024!

Queer Dance Group: Performing Group is part of the Art for Rainbow Seniors project, produced by the Reality Research Center and funded by the City of Helsinki.

Aika: Tiistai 16.1. – 20.4.2024 

KLO 17:30 – 20:30

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 3 

VAPAA PÄÄSY

Kieli: suomi ja englanti

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: eevi@todellisuus.fi / +358 41 314 6861

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Time: Tuesday 16.1. – 30.4.2024 

FROM 17:30 TO 20:30

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 3

FREE OF CHARGE

Language: Finnish and English

Sign up and more info: eevi@todellisuus.fi / +358 41 314 6861

ACCESSIBILITY INFO HERE

Tell us about an assistant’s participation when registering.

Esiintyvä ryhmä keskittyy esityksen tuottamiseen, jonka ensi-ilta on keväällä 2024. Ryhmä muodostuu eri-ikäisistä queer ja transihmiset (nuoret, aikuiset, seniorit).

The Performing Group focuses on producing a performance that premiers in spring 2024. The group forms of different aged queer and trans people (youth, adults, seniors).

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaa Eevi Tolvanen sekä Minna Lund. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ei ikärajoitusta! 

The group meets once a week and is facilitated by Eevi Tolvanen(they/them) and Minna Lund (she/her). No previous dance experience is required. No age limit!

Taiteilijoiden kanssa käsitellään ihastumista – musertamista.

Rutistua, rutistaa, ihastua, ihastella, murskata, murskaantua, törmätä, tavata

Miten eri-ikäisten queer ja transihmisten kokemukset ihastumisesta ja musertamisesta keskustelevat keskenään? 

With the artists we will discuss crushing.

crushing, let´s talk about crushes, crushing, being crushed. being alone and being together

How do queer and trans people of different ages discuss their experiences of crushing?

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat itsensä osaksi queer ja/tai transyhteisöä. Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. 

Everyone who feels part of the queer and/or trans community is welcome to join the group. The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. The facilitators have made specific safer space principles for this group. They are given to the participants before the start of the dance group and will be gone through together in the first session.

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla. 

KUVAT: Valtteri Nevalainen

PHOTOS: Valtteri Nevalainen