Exhibit

FI

Tulisitko esitykseen, josta et tiedä mitään?

Tämä on mahdoton esitys: kukaan ei tiedä, mitä siinä tapahtuu. Taiteilijat Emelie Zilliacus ja Martin Paul luovat esityksen Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja ANTI-festivaalin ohjelmistoon, mutta eivät paljasta sen sisältöä edes näille.

Esityksen luoneet taiteilijat ovat pohtineet, että taiteen rahoitusmekanismeilla on luovaan työhön negatiivinen vaikutus. Taiteilijoiden täytyy perustella työtään rahoitushakemuksissa, raporteissa ja markkinoinnissa. Zilliacus ja Paul kokevat, että prosessi syö tekemisen luovuutta. Taiteilijoilta vaaditaan vastauksia ennen kuin he ovat kerenneet tutkia kysymyksiä.

Kuka päättää, mitä taidetta tuotetaan ja nähdään? Rahoittajat, taiteilijat, yleisö? Mikä on näiden kolmen suhde esityksen luomisessa? Exhibit on yritys tutkia näitä kysymyksiä, samalla kun se luodaan osana niitä rakenteita, jotka sen tekijät kyseenalaistavat.

”Kutsumme sinut utooppiseen ideaamme, salaiseen esitykseemme, joka on tehty vain, jotta voisit kokea sen.”

Emelie Zilliacus ja Martin Paul

Emelie Zilliacus ja Martin Paul ovat molemmat näyttelijöitä, jotka valmistuivat kesällä 2021 Teatterikorkeakoulusta. He haluavat tarkastella teatteria tapahtumana sekä tutkia sitä ympäröiviä sosiaalisia ja taloudellisia rakenteita. Exhibit on Zilliacuksen ja Paulin ensimmäinen opintojen jälkeinen teos.

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuosina 2019–2021. Pääyhteistyökumppanina toimii ANTI-festivaali Kuopiossa. Yhteistyössä on mukana myös Eskus – Esitystaiteen keskus Helsingissä. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsee residenssitaiteilijan avoimen haun kautta ja kunakin vuonna residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon syyskuussa esityksen, jollaista ei ole ennen koettu. Ohjelma on tarkoitettu uraansa aloittaville taiteilijoille, jotka toimivat Suomessa, ja joilla on esitystaiteellisia, vielä toteutumattomia unelmia. Residenssiohjelmassa aiemmin toteutetut esitykset ovat Mimosa Norjan Dear Deer vuonna 2019 ja Samuli Laineen Nurture vuonna 2020.

Esitykset

  • ANTI-festivaalilla Kuopiossa 
  • 15.-19.9.2021: Keskiviikkona 15.9. klo 17 ja klo 22, torstaina 16.9. klo 14, klo 19 ja klo 22, lauantaina 18.9. klo 12, klo 14 ja klo 17 ja sunnuntaina 19.9. klo 12 ja klo 14  
  • Vapaa pääsy, varaa lippusi täältä.

Kuvat medialle täältä.

EN

Would you go to a performance you know nothing about? 

This is an impossible performance, no-one knows the content of it, not even the festival -arrangers. The artists Emelie Zilliacus and Martin Paul have been given a chance by the Reality Research Center and the ANTI festival to make a performance without sharing any details about the piece. 

The artists have thought about how the bureaucracies governing the funding of the art field have a negative effect on creative work. Artists have to justify their art in funding applications, reports and marketing. Zilliacus and Paul have experienced that this has the effect of draining the creative process. Artists have to present the answers before even having explored the questions. 

Who decides what art should be seen and produced? The funders, the artists, the audience? What are the relations of these three in making a performance? Exhibit will be an attempt to explore these questions whilst still being a part of the structures the artists oppose. 

”We welcome you to this utopian idea of ours, our secret performance that is purely meant for you to experience, nothing more – nothing less.”

Emelie Zilliacus and Martin Paul

Emelie Zilliacus and Martin Paul are both actors who graduated from the Theatre Academy in Helsinki in the summer of 2021. Zilliacus and Paul want to examine theatre as a happening and investigate the social and economic circumstances surrounding it. EXHIBIT will be the duo’s first performance outside of the Theatre Academy. 

Residency Program for Impossible Performance 

The Residency Program for Impossible Performance is part of the Reality Research Center’s main program from 2019 to 2021. The main partner of the residency program is the ANTI – Contemporary Art Festival in Kuopio, Eastern Finland. The program is also supported by Eskus Performance Center in Helsinki. Through an open call, the Reality Research Center selects one residency artist per year to produce an unprecedented performance to be premiered at the ANTI Festival in September. The residency program is meant for emerging artists who work in Finland and who have unfulfilled dreams about performing arts. The previous performances of the program were Mimosa Norja’s Dear Deer in 2019 and Samuli Laine’s Nurture in 2020.

Performances

  • ANTI festival, Kuopio, Finland
  • 15.-19.9.2021: Wed 15 Sept at 5pm and 10pm, Thu 16 Sept at 2pm, 7pm and 10pm, Sat 18 Sept at 12noon, 2pm and 5pm, Sun 19 Sept at 12noon and 2pm 
  • Free admission. Book your ticket here.

Images for media from here.