BINARY THE TRILOGY: TESTO TEMPLE

CADIA & MINTTU VESALA (FI)

FI

EN

Binary the Trilogy: TESTO TEMPLE tutkii kuinka sukupuolta tai seksuaalisuutta voisi näyttämöllistää ja millainen näyttämö tarvitaan, että binääriyden asemesta tilaa saisi moneus.

Binary the Trilogy: TESTO TEMPLE explores how gender or sexuality could be put on stage and what kind of stage is needed to make room for the multiplicity instead of the binary.

Teoksen yhtenä lähtökohtana on ollut teoreettinen ja empiirinen tutkimus testosteronista sukupuolen purkautumisen käynnistäjänä. Testosteronia, kuten sukupuolihormoneja ylipäätään, pidetään sukupuolten symboleina ja niihin liittyvien ominaisuuksien tuottajina ja rakennuspalikoina. Todellisuudessa hormonien tehtävä ihmisruumiissa on paljon monimuotoisempi ja kaukana sosiaalisesti tuotetusta binäärirakenteesta. TESTO TEMPLE on esityksen muotoinen ehdotus siitä, miltä ei-binääriys tuntuu, miten ei-binääriin todellisuuteen voisi päästä ja miten sukupuolta voisi ymmärtää muusta kuin binääristä käsin..

One of the starting points of the work has been a theoretical and empirical study of testosterone as a trigger for the unmaking of gender. Testosterone, like sex hormones in general, is seen as a symbol of gender and as a producer and building block of the characteristics associated with it. In reality, the role of hormones in the human body is much more complex and far from a socially produced binary structure. TESTO TEMPLE is a proposition in the form of a performance about what non-binary feels like, how non-binary reality might be accessed and how gender might be understood from a non-binary perspective.

TESTO TEMPLEn konseptista ja toteutuksesta vastaavat Cadia ja Minttu Vesala. Äänisuunnittelu on Exploited Bodyn käsialaa. Teos on osa Cadian tohtorinväitöstutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

TESTO TEMPLE is conceptualised and realised by Cadia and Minttu Vesala. The sound design is by Exploited Body. The work is part of Cadia’s doctoral thesis at the University of the Arts Theatre School.

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma 2022–23

Residency Program for Impossible Performance 2022–2023

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuosina 2022–23. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsee residenssitaiteilijan avoimen haun kautta ja residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon esityksen, jollaista ei ole ennen koettu. Aikaisemmasta ohjelmasta poiketen residenssityöskentely jakautuu kahdelle vuodelle. Vuonna 2022 Cadia työskenteli Kuopiossa kahden viikon mittaisella residenssijaksolla.

The Residency Program for Impossible Performance is a part of the Reality Research Center’s main repertoire in 2022–2023. The ANTI Festival in Kuopio serves as its main partner. Reality Research Center selects a residency artist through an open call, and the residency produces a performance unlike anything seen before. Unlike in previous programmes, the residency work now takes time over the course of two years. In 2022 Cadia had a two week residency in Kuopio.

TYÖRYHMÄ:

  • Cadia 
  • Minttu Vesala  
  • Exploited Body

Tuotanto: Todellisuuden Tutkimuskeskus & ANTI- Contemporary Art Festival. 

WORKING GROUP:

  • Cadia 
  • Minttu Vesala  
  • Exploited Body

Production: Reality Research Center & ANTI- Contemporary Art Festival. 

ESITYKSET:

  • 15.9. klo 22.30
  • 16.9. klo 17.00

PERFORMANCES:

  • 15th of September at 10.30 pm
  • 16th of September at 5 pm