Yleisöruumis

Audience Body (work-in-progress) 24th of May 2022

Audience Body is a performance and a reading event premiering in November 2022 as part of the programs of Reality Research Center and Moving in November festival. The work has been developed in a long series of public experiments since 2018 – also in May we will present a work-in-progress version of the piece. Audience feedback is welcome and will help the makers to take the process forward towards November.

Read more about the pipece and attend from here!

EN

There is a peculiar duality haunting theaters across Europe: the division between the audience and the makers of art. For art to appear, the artist has to enter the stage and do something. This doing attracts attention; thus audience is born. The artist is the object of attention, the audience are the ones who attend. To draw attention to the audience would dispose of it as we know it. They too would start to perform, they too would enter the stage. So how to learn something about the audience? How to focus on the audience while letting it remain beyond the sphere of attention?

Since 2018 Tuomas Laitinen has conducted a series of experiments, which address this puzzling mystery. This series has been realized as more than 20 events of reading, in which the readers are invited to contemplate the phenomenon of audience while at the same time becoming its body. The series spans from the time before the outbreak of Covid-19 into to the time after the reopening of theaters. It thus documents a process of searching for the meaning of audience in exceptional conditions.

The 2022 program of Reality Research Center and Moving in November Festival feature Audience Body, which restages this series of readings and invites the audience to think about and feel itself as an emergent being. What is an audience now, as we are both closer to and further from each other like never before?

Yleisöruumis (work in progress) 24.5.2022

Yleisöruumis on esitys ja lukutapahtuma, jonka ensi-ilta on Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmistossa marraskuussa 2022. Työtä on kehitelty pitkänä julkisten kokeilujen sarjana vuodesta 2018 saakka – myös toukokuussa esitämme keskeneräisen version työn alla olevasta teoksesta. Yleisöpalaute on tervetullutta ja auttaa tekijöitä kehittämään teosta edelleen.

Lue lisää ja osallistu toukokuun esitykseen täältä!

FI

Teattereissa läpi Euroopan kummittelee kaksijakoinen haamu: yleisön ja taiteen tekijöiden välinen jakolinja. Jotta taidetta syntyisi, taiteilijan on astuttava lavalle tekemään jotain. Tekeminen herättää huomiota; niin syntyy yleisö. Taiteilija on huomion kohde, yleisö taas se, joka huomaa. Jos huomion siirtää yleisöön, se häviää sellaisena kuin sen tunnemme. Hekin alkavat esiintyä, hekin ajautuvat näyttämölle. Miten sitten oppia jotain yleisöstä? Miten kiinnittää huomio yleisöön ja antaa sen samalla viipyä huomion piirin tuolla puolen?

Vuodesta 2018 lähtien Tuomas Laitinen on valmistanut sarjaa kokeita, jotka tarttuvat tähän hämmentävään mysteeriin. Sarja koostuu yli kahdestakymmenestä lukutapahtumasta, joiden lukijat kutsutaan tunnustelemaan ilmiötä nimeltä yleisö, tullen samalla sen ruumiiksi. Sarja ulottuu ajasta ennen pandemian puhkeamista aikaan, jona teatterien ovet on jälleen avattu. Siten se dokumentoi prosessia, jossa yleisön merkitystä etsitään poikkeusoloissa.

Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Liikkeellä marraskuussa -festivaalin vuoden 2022 ohjelmistossa esitettävä Yleisöruumis asettaa tämän lukutapahtumien sarjan uusiin kehyksiin ja kutsuu yleisön ajattelemaan ja tunnustelemaan itseään olentona, joka saapuu. Mitä yleisö on nyt, kun olemme uudella tavalla sekä lähempänä että kauempana toisistamme?