Yleisöruumis

KUVA: ROSALIINA ELGLAND

FI

Tuomas Laitisen käsikirjoittama ja ohjaama Yleisöruumis on esitys ilman esiintyjiä; kuin kirja, joka on eksynyt teatterin tilaan ja aikaan.

Teatterit läpi Euroopan ovat jakautuneet kahtia: toisella puolella on yleisö, toisella taiteen tekijät. Jotta taidetta syntyisi, taiteilijan on astuttava näyttämölle tekemään jotain. Tekeminen herättää huomiota; niin syntyy yleisön ruumis. Mutta miten tämä ruumis muodostuu ja mitkä ovat sen olemisen ehdot?

Yleisöruumis on esitys ilman esiintyjiä; kuin kirja, joka on eksynyt teatterin tilaan ja aikaan. Siinä on sivuja. Käärö. Rakkauskirje. Paikka. Aika. Uppoaminen. Tuho. Järjestys. Sotku. Käytäntö. Teoria.

Esitys on Tuomas Laitisen tohtorintutkinnon tarkastettava taiteellinen osa. Tutkinto suoritetaan Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutkessa, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Esitys on kehittynyt taiteellisten kokeilujen sarjana, joka on alkanut vuonna 2018. Esitys on koettavissa sekä suomeksi että englanniksi.

ESITYKSET:

  • To 10.11. klo 16 Ensi-ilta
  • To 10.11. klo 19
  • La 12.11. klo 14
  • La 12.11. klo 17
  • Su 13.11. klo 14
  • Su 13.11. klo 17

Esityspaikka: Zodiak Stage

Liput: 15/27/30€

Huom. Esitys tallennetaan tutkimustarkoituksiin valokuvan ja videon keinoin torstaina 10.11. klo 16 ja klo 19 esityksissä. Osallistuessasi esitykseen tulet näkymään tallenteessa, jota voidaan jatkossa käyttää osana tutkimusjulkaisuja. Tuomas Laitinen tekee väitöstutkimustaan ”Audience appears” Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutkessa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Mikäli et halua näkyä tallenteessa, varaa paikka Yleisöruumiin 12. tai 13.11. esityskerroille. 

TYÖRYHMÄ

Käsikirjoitus ja ohjaus: Tuomas Laitinen

Yhteistyössä:
Valosuunnittelija Nanni Vapaavuori
Graafinen suunnittelija Visa Knuuttila
Äänisuunnittelija Carolina Jinde
Tilasuunnittelija Alexander Furunes Eriksson

Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus
Tuotanto toteutettu yhteistyössä: Liikkeellä marraskuussa
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen tuella 

Esitystä ovat tukeneet: Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Koneen säätiön Saaren kartanon residenssi, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke, TTOR – Taiteellisen tutkimuksen ohjausryhmä, Taideyliopisto; Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki, Brother

KUVA: TUOMAS LAITINEN

EN

Audience Body, by Tuomas Laitinen, is a performance without performers, like a book misplaced into the space and time of theatre.

There is a duality inhabiting theatres across Europe: the division between the audience and the makers of art. For art to appear, the artist has to enter the stage and do something. This doing attracts attention; thus an audience body is born. But how is this body formed and conditioned? 

Audience Body is a performance without performers, like a book misplaced into the space and time of theatre. There is a codex. A scroll. A love letter. Place. Time. Immersion. Destruction. Order. Mess. Practice. Theory.

The work is an examined artistic part of Tuomas Laitinen’s artistic doctorate at the Performing Arts Research Center Tutke, Uniarts Helsinki’s Theatre Academy. It has been developed in a long series of public experiments since 2018. The performance is available both in English and in Finnish.

PERFORMANCES:

  • Thu 10.11. 4 PM
  • Thu 10.11. 7 PM
  • Sat 12.11. 2 PM
  • Sat 12.11. 5 PM
  • Sun 13.11. 2 PM
  • Sun 13.11. 5 PM

Location: Zodiak Stage

Tickets: 15/27/30€

The performance is documented for research purposes with video and photography. If you attend the performance, you will be visible in the documentation, which can be used in research publications. Tuomas Laitinen is conducting his doctoral research project ”Audience appears” in the Performing Arts Research Center Tutke, at Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki. If you do not want to be seen in the documentation, please reserve a ticket to performance of the 12th or the 13th of November of Audience Body.

WORKING GROUP

Script and direction: Tuomas Laitinen

In collaboration with
Lighting designer Nanni Vapaavuori
Graphic designer Visa Knuuttila
Sound designer Carolina Jinde
Spatial designer Alexander Furunes Eriksson

Production: Reality Research Center
Production in collaboration with: Moving in November
With the support of: Zodiak – Center for New Dance

Supported by: Jenny ja Antti Wihuri Foundation, Kone Foundation’s Saari Residence, Performing Arts Research Center Tutke, TTOR – Taiteellisen tutkimuksen ohjausryhmä, Uniarts Helsinki; Arts Promotion Center Finland, Helsinki City, Brother