XI etydi ikuisesta elämästä – Meditaatio
2010

Nagashila ja Tuomas Laitinen

Harjoite

Etsi hyvä asento istuen tai maaten, tai kävele keskittyneesti.

Tule tietoiseksi kehosi asennosta tai liikkeestä – ole läsnä tässä ja nyt.

* * *

Tuo mieleesi fyysinen kuolema ja sen ilmeneminen yhteiskunnassa.

Haudo sitä viisi minuuttia.

Elämän hyväksyminen: anna mielesi vapautua ajattelusta ja vain ole. Kolme minuuttia.

* * *

Kontemplaatio 1:

”Minä kuolen.”

Viisi minuuttia.

Elämän hyväksyminen: anna mielesi vapautua ajattelusta ja vain ole. Kolme minuuttia.

* * *

Tuo mieleesi fyysinen kuolemasi ja läheiset ihmiset. Viisi minuuttia.

Elämän hyväksyminen: anna mielesi vapautua ajattelusta ja vain ole. Kolme minuuttia.

* * *

Kuvittele mitä kehollesi tapahtuu kuoleman jälkeen. Viisi minuuttia.

Tule tietoiseksi kehosi asennosta tai liikkeestä – ole läsnä tässä ja nyt. Viisi minuuttia.

* * *

Kontemplaatio 2:

”Kuolema on totta.”

Viisi minuuttia.

Elämän hyväksyminen: anna mielesi vapautua ajattelusta ja vain ole.

* * *

Lopeta harjoite.

Esitys

Marraskuun kolmannen jälkeisenä yönä, yhdestätoista aamukuuteen, Avoimen taidekoulun tiloissa Helsingissä järjestettiin kuoleman valvojaiset. Valvojaiset toimivat tilana, jossa osallistujat saivat viettää aikaa oman kuolevaisuutensa äärellä. Tila rakentui arkun ympärille. Arkun äärellä paikalla olijat saattoivat istua hiljaisuudessa. Seinälle kuoleman harjoittelemisesta syntyneen runon yhteyteen oli naulattu hauki. Toiseen seinään osallistujat saivat merkitä kuolleiden läheistensä nimiä ja kuolinvuosia. Lisäksi tarjolla oli kaavake, johon kukin sai kirjata käytännön ohjeita läheisilleen kuolemansa varalta. Kahvia ja teetä tarjottiin ja niiden nauttimisen rinnalla käytiin keskusteluja kuolemasta läpi yön.Kaavake

OHJEET KUOLEMANI TAPAHDUTTUA

Kun minä, ……………………………………………………, kuolen

tahdon että siitä ilmoitetaan seuraaville henkilöille:

………………………………………………… ……………………………………….
nimi puhelin

………………………………………………… ……………………………………….
nimi puhelin

………………………………………………… ……………………………………….
nimi puhelin

Mikäli hoitohenkilökunnan näkemyksen mukaan en enää tule palaamaan tajuihini, elintoimintojani tulee ylläpitää koneellisesti
…kyllä …ei

Haluan että mahdollinen lääkitys pidetään niin pienenä, että säilyn tietoisena kuolemani hetkellä (mikäli mahdollista)
…kyllä …ei

Seuraavat elimeni saa lahjoittaa lääketieteen käyttöön:

Ruumiini käsittely, hautausmenetelmä ja sijoitus (hautapaikka tms.):

Ohjeita hautajaisiani varten:

Muita toiveita:

* * *

kuvat: Jan Ahlstedt