Työpajat I–III
2009

Työpajat olivat avoimia vain jäsenille ja Tunteet-tutkimusvuoteen osallistuville taiteilijoille. Työpajat pidettiin Todellisuuden tutkimuskeskuksessa. Ne olivat viikon mittaisia ja työskentely kokopäiväistä. Työpajat päättyivät demoihin ja niissä syntynyttä materiaalia on myös nähty Tunne-klubeilla. Työpajat keskittyivät esitykselliseen työskentelyyn: harjoitteisiin, kokeiluihin, demoihin ja niistä keskusteluun. Työskentely tapahtui sekä yksin että ryhmissä. Työpajoihin sai myös tulla oman aiheen kanssa sitä eteenpäin työstäen.

ALOITUSSEMINAARI
La 17.1. klo 10-16

Seminaarissa esiteltiin tutkimusvuoden lähtökohdat ja sisällöt. Lisäksi katsottiin tunnepitoisia kohtauksia, keskusteltiin teemoista ja työskenneltiin pienryhmissä.

TYÖPAJA I: YHTEISKUNNALLINEN NÄKÖKULMA TUNTEISIIN
Todellisuuden tutkimuskeskus, 2.-7.2.

Aiheet: kriittinen näkökulma tunteisiin, tunteet emansipaation välineenä, esitysten tunnetalous, lohtu, taiteen tehtävä tunteiden tuottajana ja/vai kuvaajana.

Vetäjät: Katariina Numminen ja Jonna Wikström

Osallistujat: Titta Halinen, Niina Hosiasluoma, Pekko Koskinen, Tuomas Laitinen, Katariina Numminen, Maria Nuutinen, Janne Pellinen, Tuire Tuomisto, Erich Weidle, Jonna Wikström.

Demoesitys:
7.2.

TYÖPAJA II: YHTEISÖTAIDE JA TUNTEET
Todellisuuden tutkimuskeskus, 17.-21.2.

Aiheet:
Työpajassa tutustuttiin Kalleisten työssään käyttämiin yhteisötaiteen metodeihin (open space) sekä Ykon ryhmän toimintaperiaatteisiin.

Vetäjät: Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen

Osallistujat: Titta Halinen, Saara Hannula, Anna-Maria Häkkinen, Anna Jussilainen, Pekko Koskinen, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Nuutinen, Henrik Pirttineva, Maria Ruostepuro, Erich Weidle ja Jonna Wikström.

TYÖPAJA III: ESITYS JA TUNNE
Todellisuuden tutkimuskeskus, 30.3.- 4.4.

Aiheet: Peilineuronit, tunteet ilmaus/tunteen synnytys, tunteet taiteessa (keino, päämäärä, sivutuote, haitta?), mikä esityksessä on paatoksellista, tunteisiin vaikuttavaa, teatteriesitykset tunteiden ”opetuksena”.

Vetäjät: Titta Halinen, Katariina Numminen ja Jonna Wikström sekä vierailijoina Julius Elo ja Tuomas Laitinen.

Osallistujat: Titta Halinen, Niina Hosiasluoma, Pekko Koskinen, Susanna Kuparinen, Katariina Numminen, Janne Pellinen, Jonna Wikström.

Demoesitys: 4.4.