Queer Dance Group: Youth 2023

Queer Dance Group Nuoret on tanssiryhmä 15 vuotta täyttäneille sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille. Ryhmän tavoitteena on tarjota nuorille vertaistukea ja turvallisempi tila, jossa tutkia sekä syventää omaa liikettä ja kehotietoisuutta yhdessä.

Tunneille voivat osallistua kaikkiin sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret, kuten esimerkiksi transmaskuliinit, transfeminiinit, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset, sekä sukupuoli-identiteettiään pohtivat nuoret.

Queer Dance Group Youth is a dance group for young people from gender minorities aged 15 and over. The group aims to provide a safer space for young people to explore and deepen their movement and body awareness together.

The classes are open to young people from all gender minorities, such as transmasculine, transfeminine, non-binary and intersex young people, as well as those who are unsure about their gender identity.

Aika: Torstaisin 2.3. – 25.5.2023 

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 2 

klo 17:30 – 19:00

Kevätkauden hinta: 80€

Kieli: suomi ja englanti

Lisätiedot: eevi@todellisuus.fi 

Time: Thursdays 2.3. – 25.5.2023 

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 2

From 17:30 to 19:00

Spring fee: 80€

Language: Finnish and English

More info: eevi@todellisuus.fi 

Nuorten ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaavat Jan Loukas ja Pie Kär. Ohjaajat haluavat kehittää ryhmää yhdessä osallistujien kanssa vastaamaan ryhmän tarpeita. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ryhmä on tarkoitettu 15-24-vuotiaille sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille.


The youth group meets once a week and is run by Jan Loukas (they/them) and Pie Kär (they/them). The facilitators want to develop the group together with the participants to meet the needs of the group. No previous dance experience is required. The group is for young people aged 15-24 from gender minorities.

Ryhmän ensisijainen kieli on suomen kieli. Suomea vähän puhuvat tai kokonaan puhumattomat voivat myös osallistua tunneille. Ohjaajat puhuvat suomen lisäksi tarvittaessa englantia. Ilmoitathan englanninkielisen ohjauksen tarpeesta tulevalle kaudelle ilmoittautumisen yhteydessä.


The group’s main language is Finnish. Those who speak little or no Finnish can also take part in the classes. The facilitators speak English when needed. If you need English-language hosting, please let us know when signing up for the coming season.

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla. 


Queer Dance Group does not accept discrimination of any kind, e.g. racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, classism or body-commentary. We know there is no such thing as a completely safe space, we will do our best to create as compassionate a space for learning as possible. The facilitators have created safer spaces principles. They are distributed to the participants before the dance group starts and discussed together at the first session.

Nuorten tanssiryhmä on suunnattu nimenomaan sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille ja aikuisille laajemman queer-rajauksen sijaan, koska tanssiharrastus on erityisen vaikeasti saavutettava muille, kuin cis-sukupuolisille henkilöille. Esimerkkejä asioista, jotka luovat haasteita tai esteitä osallistua tanssinopetukseen, ovat tyttöjen ja poikien pukuhuoneet, puutteellinen sukupuolen moninaisuuden osaaminen tanssinopetuksen alalla sekä useat dysforiaa vahvistavat tekijät, kuten harjoitteleminen peilien avulla. Queer Dance Groupin tunneilla näitä esteitä on pyritty vähentämään ja kehitämme ryhmien toimintaa mahdollistaaksemme turvallisemman tanssikokemuksen.


The Youth dance group is specifically aimed at gender minority youth and adults, rather than at queer people broadly. This is because a dance hobby is particularly inaccessible for non-cisgender people. Examples of issues that create challenges or barriers to participating in dance education include girls’ and boys’ dressing rooms, lack of gender diversity expertise in the field of dance pedagogy, and a number of factors that reinforce dysphoria, such as practising with mirrors. In Queer Dance Group classes, there are fewer barriers and we are developing the group’s activities to enable a safer dance experience.


Pohditko onko ryhmä sopiva sinulle? Voit lukea lisää sukupuolen moninaisuudesta täältä tai voit ottaa meihin yhteyttä ja kysyä meiltä. Kysymyksesi on meille tärkeä.


Are you wondering if this group is for you? You can contact us and ask us anything. Your question is important to us. You can also contact the Gender Diversity & Intersex Centre of Expertise for more information about different gender-identities.

KUVITUSKUVAT: Alkuperäiset Tomi Paasonen, editoinut Eevi Tolvanen


PHOTOS: Originals by Tomi Paasonen, edited by Eevi Tolvanen