TOIVEIKAS MATKUSTAJA

HOPEFUL PASSENGER

TULOSSA : TAIDETTA OULUN SEUDUN LIIKENTEEN LINJA-AUTOISSA!

UPCOMING: ART ON BUSES IN THE OULU REGION!

Millaisen Oulun sinä haluaisit?

Toiveikas matkustaja – osallistava taide-esitys etsii haastateltavia, jotka matkustavat Oulun seudun liikenteen busseilla arjessaan.

Etsimme henkilöitä, jotka haluaisivat jakaa arkisen linja-automatkansa kanssamme. Haastattelut ovat osa taustatutkimusta elokuussa toteutuvalle osallistavalle tanssiesitykselle.

Toiveikas matkustaja – osallistava tanssiesitys esitetään elokuun lopussa 2024 osana Toivotun tulevaisuuden kaupunkikeskusta -hanketta.

What kind of Oulu would you like to live in?

Hopeful passenger – a participatory dance performance is looking for interviewees who use Oulu regional transport as part of their daily lives.

We are looking for people who would like to share their everyday bus journey with us. The interviews are part of the background research for a participatory dance performance in august.

Hopeful passenger – participatory dance performance will be presented at the end of August 2024 as part of Toivotun tulevaisuuden kaupunkikeskusta – project.

MILLOIN?

WHEN?

12.8.–27.8.2024

Haastattelu voidaan tehdä päivittäisen bussimatkasi aikana tai voimme sopia jonkin erillisen haastatteluajan. Matkan aikana haastattelemme sinua liittyen arkiseen matkustamiseen linja-autoissa ja pohdimme, millainen sinun tulevaisuutesi Oulu voisi olla.

Ota yhteyttä 31.7.2024 mennessä

toiveikasmatkustaja@todellisuus.fi

Huomioithan, että jos haastattelu tehdään bussissa, sinulla tulee olla voimassa oleva matkalippu.

Lisää tietoa luvassa heinäkuussa!

12.8.-27.8.2024

The interview can be scheduled as part of your daily commute or we can arrange a separate interview time. During the trip, we will interview you about your everyday bus travel and reflect on what your future Oulu could be like.

Contact us by 31.7.2024

toiveikasmatkustaja@todellisuus.fi

Please note that if the interview will take place on the bus, you must have a valid ticket.

More to come in July!