Toiseuttaminen
2014, 2015

Toiseuttaminen-merkki
Valtaosa arkitodellisuudesta on yhteisten sääntöjen, sopimusten ja normien määrittelemää. Näiden yhteisesti ylläpidettyjen kehysten tarkoituksena on ensisijaisesti helpottaa ihmisten yhteiseloa ja yhteiskunnan toimintaa; samalla ne kuitenkin tuottavat yhdenmukaisuutta, toistuvuutta ja normatiivisuutta. Toiseuttamisen tutkimusryhmä näkee tässä normien muotokielessä luovuuden mahdollisuuden, mahdollisen taiteellisen kentän joka on luontainen jatke esitykselle. Se kehittää ja esittelee tekniikoita, joiden avulla yksilöiden ja yhteisöjen on mahdollista irrottautua arjen lainalaisuuksista ja löytää toisenlaisia tapoja toimia arkisen elämän keskellä. Lähestymistapa on ennen kaikkea metodinen: työryhmän ensisijaisena tavoitteena on tutkia sitä, miten voidaan tuottaa normeista poikkeavuutta sekä miten tällaisia poikkeuksia voidaan nähdä ja luoda.
Toiseuttaminen, Eroksen DNA

Toiminta rakentuu kolmen jaoksen varaan, josta kukin tutkii toiseuttamista eri näkökulmasta.

1) Rituaali: Eero-Tapio Vuori ja Jani-Petteri Olkkonen Eero-Tapio Vuori ja Jani-Petteri Olkkonen järjestävät keväällä 2015 sarjan esityksellisiä rituaaleja urbaanissa ympäristössä, joista ensimmäinen on nimeltään Eroksen ja Psykhen temppeli. Myöhemmin syksyllä toteutetaan toinen pitkäkestoisempi esityksellinen rituaalikokonaisuus.

Projektin tavoitteena on tutkia, miten aiemmin arkaaisessa ympäristössä (sauna, metsä, shamanismi) toteutettu rituaalityöskentely on siirrettävissä urbaaniin ympäristöön. Miten arkaaista tajunnallista työskentelyä ja rituaaliperinnettä on mahdollista uusiokäyttää kaupunkiympäristössä ja kontekstissa, niin että se mahdollistaa nykyihmisen ja -katsojan toisaalle siirtymisen. Tutustu rituaalitaiteeseen Rituaalitaiteen renesanssi -verkkosivulla. http://ritualartrenaissance.org/)

Eroksen DNA
Eroksen ja Psykhen temppeli -rituaaliteos
Eroksen ja Psykhen temppeli on kahdelle katsojalle kerrallaan tarkoitettu kokemuksellinen mysteerinäytelmä ruumiillisen rakkauden (Eros – Έρωτα) ja sielun (Psykhe – Ψυχή) pyhästä liitosta. Initiaatioriitin rakennetta noudattava teos sopii parhaiten pariskunnille, rakastavaisille, salarakkaille tai ihmisille, joiden välillä on voimakas eroottinen lataus. Mysteerinäytelmä valjastaa katsojien välisen eroottisen energian, kosketuksen ja toisen läsnäololle antautumisen maagis-taiteelliseen operaatioon; sisäisen tahdon voimistamiseen ja sakraalin voiman herättämiseen. Rituaali kestää 1-3 tuntia.

Esitykset: 28.3. ja 4.4. klo 18:00, 21:00 ja 24:00 (Huom! ennakkotiedoista poiketen esitys 11.4. on peruttu)

Suunnitelu: Jani-Petteri Olkkonen ja Eero-Tapio Vuori Toteutus: Jani-Petteri Olkkonen, Eero-Tapio Vuori ja Hannele Kirjavainen

2) Käsiteteknologia: Pekko Koskinen Käsiteknologian työskentely vuonna 2015 tuottaa ulostuloja aiemmin kehitettyjen muotojen kautta. Tässä alustava koonti toiminnasta vuoden kuluessa. Tapahtumia on todennäköisesti enemmän, muiden mahdollisuuksien ollessa vielä neuvottelun alla. Toteuttajina kymmenittäin tekijöitä, Pekko Koskisen koordinoidessa kokonaistoimintaa.

Culture Code (CuCo) | Kulttuurikoodi
CuColla on mahdollisuus käyttää MoKS residenssiä maaliskuussa 2015. Käytämme residenssiä kirjan viimeistelemiseen.

Royal Collegen Platform 13 saapuu Cucon vieraaksi Helsinkiin maaliskuussa, ja kokeilee kulttuurikoodia designkielenä.

CuCo tekee yhteistyötä Pixelache festivaalin kanssa syksyllä 2015. Koodia käytetään sekä festivaalin näkyvässä pinnassa että sen rakenteissa, kokeiluna ihmistoiminnan uudenlaisesta ilmaisusta.

Fiktiivinen taideyliopisto
Fiktiivinen taideyliopisto toimii yhteistyössä Taide rakenteiden välissä -järjestön kanssa. Sen tarjoamalla rahoituksella käynnistetään fiktiivisen taideyliopiston toiminta fiktiivisten strategioiden kautta toimivana ”lisäkerroksena” taideyliopistolle.

Social Space Agency (SoSA)
SoSA esittelee keväällä luovan lukemisen kulttuurimuodon (potentiaalisen osan ihmiskulttuuria jota emme koskaan päätyneet historiallisesti luomaan). Manuaali tähän fiktiiviseen kulttuuriluomukseen antaa lähtökohdat sen käyttöön ja toteuttamiseen.

Neuvottelemme Bernin kaupungin kanssa Schutzenmatten jatko-operaatiosta syksylle 2015. Toteutuksen lähtökohtana on pitkäkestoisempi kokeilutodellisuus, joka määrittää alueen ja sen toimintanormit uudella tavalla.

3) Kanssaoleminen: Saara HannulaKanssaoleminen tutkii toiseksi tulemista ja inhimillisen kokemusmaailman muuttumista suhteessa ei-inhimilliseen. Se lähestyy toisia olentoja, kuten eläimiä, kasveja, eliöitä, esineitä, taivaankappaleita ja henkiä, toiseuttamisen asiantuntijoina, jotka voivat ohjata ja opastaa ihmistä toisille olemisen tavoille ja tasoille avautumisen prosessissa. Tässä yhteydessä toiseutuminen tapahtuu ei-inhimillisen maailmaan virittäytymisen ja sille altistumisen sekä ei-inhimillisen tiedon ja ohjauksen vastaanottamisen kautta.

Työskentely koostuu ihmisten ja ei-ihmisten välisistä kohtaamisista ja kanssaolemisesta, näiden kohtaamisten puitteissa syntyneiden kokemusten muistiin kirjaamisesta, kokemusten muokkaamisesta harjoitteiksi sekä näiden harjoitteiden jakamisesta toisten ihmisten kanssa. Harjoitteet kirjataan Todellisuuden tutkimuskeskuksen blogiin, jonka kautta ne ovat kaikkien saatavilla.

Syksyllä 2015 järjestämme sarjan tapahtumia ja työpajoja, joissa ohjaamme kevään ja kesän aikana syntyneitä harjoitteita ja jaamme niiden mahdollistamia kokemusmaailmoja yhdessä osallistujien kanssa.

Työryhmä

Tutkimusvastaava: Pekko Koskinen, pelisuunnittelija Pekko Koskinen suunnittelee todellisuutta pelien muodossa, leikkien eri taiteen ja arkielämän muodoilla. Hänen kädenjälkinään on syntynyt niin fiktiivisiä uskontoja, sosiaalisen elämän muotoja, käsitteellisiä työkaluja kuin itsen suunnittelua. Monet näistä operaatioista ovat tapahtuneet arkielämän piirissä, taiteen instituutioiden ulkopuolella. Taiteeksi leimattuna, hänen työnsä kokoavat jonkin verran taiteilijan arvopääomaa, livahtaen sellaisiin instituutioihin kuin Ateenan ja Mercosulin biennaalit, Volksbühne, ja New Yorkin MoMA. Hän on tätä nykyä yksi Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvastaavista, ja jäsen YKONissa, utooppisen ajattelun toteutusryhmässä.

Saara Hannula, esitystaiteilija ja tutkija Saara Hannula on esitys- ja kuvataiteen kentillä työskentelevä taiteilija, ohjaaja ja tutkija. Hän työskentelee sekä itsenäisenä taiteilijana että yhteistyössä erilaisten työryhmien, kollektiivien ja taideorganisaatioiden kanssa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana hän on osallistunut lukuisten uudenlaisten esityskonseptien, yhteistyön muotojen ja osallistumisen tapojen luomiseen sekä Todellisuuden tutkimuskeskuksessa että sen ulkopuolella. Saara tekee tällä hetkellä taiteellista tutkimusta Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa.

Jani-Petteri Olkkonen, ohjaaja ja rituaalitaiteilija Olkkonen on rituaalitaiteeseen erikoistunut teatteriohjaaja, esitystaiteilija ja shamanistisen metodiikan kouluttaja. Esitystaiteessa häntä kiinnostaa erityisesti välimerellisiin mysteeriperinteisiin assosioituvat suuntaukset ja niiden syväekologiset ulottuvuudet. Hän on tehnyt esityksiä vapaalla kentällä vuodesta 1996, ja on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi Lontoosta. Hän toimii myös eri yhteyksissä esitysdramaturgina ja esitysdramaturgian opettajana. Taiteilijana hän pyrkii kehittämään uusia mysteeri- ja initiaatioesitysten muotoja.

Eero-Tapio Vuori, teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija Vuori on teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija, joka on erikoistunut ihmisen tajuntaa, unia, kuolemaa ja arkaaista maailmankuvaa käsittelevien esitysten ohjaamiseen. Hänen tavaramerkkinsä ovat teatterin valtavirrasta poikkeavat, uudenlaiseen esityskieleen ja ajatteluun perustuvat teokset. Vuori on värikkään uransa aikana työskennellyt ohjaajana sekä kiinnitettynä ohjaajana perinteisessä teatterissa (Kajaanin kaupunginteatteri), että freelancerina kokeellisten esitysmuotojen parissa (Todellisuuden tutkimuskeskus, Kiasma-teatteri, Kuriton Company, Teatteri Naamio ja Höyhen). Lisäksi hän on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt ja opettanut teatteria Mosambikissa. Tällä hetkellä hän toimii ohjaajantyön lehtorina Teatterikorkeakoulussa. Vuori on Todellisuuden tutkimuskeskuksen perustajajäsen.How does one detach oneself from everyday reality? How does one get off the beaten track and leave common conditions and the paths of normality behind to get somewhere else? Where could one find such tracks and how one could create them?

Othering studies how bodily awareness and a person’s existence in the world can be changed, and what kind of means could be developed to serve this purpose.

Apart from the research it also creates different performative, ritual, bodily and conceptual techniques to help people find other ways of being. The techniques are applied in different contexts and included as part of the life of different people and communities. The project consists of a two-year development programme and performances and applications based on this.

The project has three different starting points: ritual, concept-technology and practice.

1) Ritual: Eero-Tapio Vuori and Jani-Petteri Olkkonen During spring 2015 Eero-Tapio Vuori and Jani-Petteri Olkkonen will organize a series of performative rituals in an urban environment called The Temple of Eros and Psyche. The aim is to study how rituals that have been previously carried out in archaic environments (e.g. sauna, forest rituals, shamanism) can be brought to an urban environment. How can archaic cognitive processes and traditional rituals be recycled in the context of the city in such a way that it enables participants to make a transition to another state of being? Check out the website of Ritual Art Renaissance for more info.

The Temple of Eros and Psyche – ritual performance Temple of Eros and Psykhe is a ritual performance and mystery play for two persons at a time. It is an experience about the sacred union of physical love (Eros – Έρωτα) and soul (Psykhe – Ψυχή).

The ritual performance follows the structure of an initiation rite, and is suitable for couples, lovers, secret lovers or persons who feel a strong erotic attraction/tension between them. The mystery play harnesses the erotic power into a magical-artistic operation. Touching and surrendering to the presence of the other between the two participants is used to strengthen one’s inner will and awakening sacred power.

Each couple can stay in the ritual from one to three hours.

Performances: 23.8. and 4.4. at 18:00, 21:00 and 24:00

Concept: Jani-Petteri Olkkonen and Eero-Tapio Vuori Execution: Jani-Petteri Olkkonen, Eero-Tapvio Vuori and Hannele Kirjavainen

2) Concept-technology: Pekko Koskinen During Utopian Reality and his project on self-design Pekko Koskinen developed various methodological means to adopt a creative relationship with one’s own life. The process has opened up the possibility to use a similar kind of methodological approach towards the whole field of culture: instead of our inner thoughts we orient towards our common reality and social structures.

Over the following two years we will search for an answer to the question: with what kind of ”brushes” can we paint the basic structures of our culture, and how can these created structures be shared? The project is actively searching for opportunities to experiment with our everyday reality, as well as the means to publish and present the results of the experiments. The project’s dialogue with traditional culture is facilitated by these publications and presentations. Presentations and publications can be in the form of speeches, posters, street campaigns or Internet messages, depending on what suits the project best.

Social Space Agency – SoSA was founded as part of the activities of Concept-technology during year 2014. SoSA will continue operating during the year 2015. More info about SoSA (http://www.socialspaceagency.org/).

3) Being-with: Saara HannulaBeing-with investigates the process of becoming other in relation to the nonhuman. It approaches nonhuman beings, such as animals, plants, microbes, objects, celestial bodies and spirits, as experts who can guide us human beings as we open towards other ways and levels of being. In this context, othering happens as we attune ourselves to the nonhuman world and become receptible to the knowledge and guidance it may grant us with.

In the course of the working process, we will encounter nonhuman beings, reflect on the experiences that emerge during the encounters, turn the reflections into exercises and share them with others. The exercises will be published on the RRC blog.

In Fall 2015, we will organize a series of events and workshops, where we will guide some of the exercises that have formed during the spring and summer, and share these emergent experiential worlds with the participants.

Working group

Head of research: Pekko Koskinen, game designer Pekko Koskinen designs reality through the form of games, playing around with various forms of art and everyday life. His works have included fictional religions, social forms, conceptual tools and self-designs. Many of these have taken place within life at large, outside art institutions. Within the field of sanctified arts, his work has infiltrated several institutions offering modest artistic capita, such as Athens and Mercosul Biennials, Volksbühne and NY MoMA. He’s currently one of the research administrators of Reality Research Center, and a member of YKON: an advocacy group for utopian thought.

Saara Hannula, performing artist Saara Hannula is a Helsinki-based performing artist, researcher and educator. She works both as an independent artist and in collaboration with various working groups, collectives and organizations, such as the Reality Research Center, HIAP, Baltic Circle, Kiasma Theatre and the SenseLab (CAN). She is currently conducting her doctoral research at Aalto ARTS with a focus on the potentiality of performative events and environments. During the past ten years, she has been involved in the creation of a number of experimental performance concepts to enable new forms of collaboration, participation and co-composition between human as well as nonhuman beings

Jani-Petteri Olkkonen, director and ritual artist Olkkonen is a director and ritual artist who specialises in mythological art. In performance art he is interested in the roots of performance in Greek mystery plays and archaic tragedy, and he also teaches classical performance dramaturgy. He has a life-long relationship with rituals, especially shamanism, working with runes and western traditions of ceremonial magic.

Eero-Tapio Vuori, theatre director, and performance and ritual artist Vuori is a theatre director, performance and ritual artist who specializes in performances that deal with people’s cognition, dreams, death and archaic worldviews. His trademark is alternative performances which are based on a new kind of performance language and way of thinking. During his career Vuori has worked as both a director within traditional theatre and as a freelance performance artist among experimental forms of performance. He has also produced and taught theatre in Mozambique for over ten years. He is currently working as a lecturer in directing at the Theatre Academy of Helsinki. Vuori is a founding member of Reality Research Center.