Timo Soini: Taideteos
2011

"Timo Soini: Taideteos" Kuvassa on Timo Soini katsomassa hissin peiliin.

Konsepti: Suomen kansa
Käsikirjoitus ja ohjaus: Timo Soini ja Todellisuuden tutkimuskeskus
Esiintyjä: Timo Soini
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus, Anastus-projekti

Todellisuuden tutkimuskeskus on käynnistänyt eduskuntavaalien myötä 258-päiväisen suuresityksensä, Timo Soinin. Teos pohjaa seuraaviin avainajatuksiin:

 1. Timo on taideteos, aikamme suomalaiskansallisen taiteen tapahtuma.
 2. Kaikki Timon esiintymät ovat osia tässä suurteoksessa.
 3. Teos heijastaa koko Suomen kansaa: Timo on sellainen kuin on koska me olemme sellaisia kuin olemme.

Todellisuuden tutkimuskeskus, ja sen strateginen Anastus-projekti tarjoavat välineitä ja näkökulmia tämän teoksen tarkasteluun ja siitä keskusteluun. Herättelemme Timon kautta seuraavia, yhteisesti pohdittavia kysymyksiä:

 1. Mikä on ”Timo Soini”?
 2. Minkälaisia taiteellisia merkityksiä tällä teoksella on?
 3. Mitä ajatuksia teoksen taustalla pyörii?
 4. Mistä Timossa on kysymys, juuri sinulle?

Katso: Timo on täällä – meidän keskellämme.

Timo Soinin teoksellista elämää voi seurata Naamakirjassa (sivu on välistä suosionsa myötä tukossa)


OHJEITA TIMO SOININ KOHTAAMISEEN
Kuten kaikki julkisuuden ilmiöt, Timo rakentuu sirpaleista: filminpätkistä ”uutisissa”, sananparsista lehtien palstoilla, muiden ihmisten mielipiteistä ja kertomista.

Keräämme tänne Timo Soinin valikoituja sirpaleita. Voit kohdata teoksen niiden kautta – toki voit kohdata sen muuallakin, asennoitumalla otollisesti elämäsi varrelle ilmaantuviin kohtaamisiin. Ajan myötä muovaamme tänne myös työkaluja joilla käsitellä Timoa, nähdä teos arjen tuolla puolen…


TEOKSEN SIRPALEITA 1: RUNONLAULUA PIMEYDEN YTIMESTÄ
http://www.youtubeloop.com/v/DReY9hhvgGM#s=36&e=46

Kuuntele toistuvia sanan parsia viisi minuuttia. Tulkitse ensin sanoja: mitä ne sinulle viestittävät, merkitsevät?

Anna merkityksen haipua hiljalleen taustalle, ja anna äänen rytmin nousta pinnalla. Loppua kohti, löydä itsesi laulun ääreltä.


TEOKSEN SIRPALEITA 2: VALON JA PIMEYDEN NÄKÖVINKKELEISTÄ
http://www.youtubeloop.com/v/F9DSH85ApTg#s=23&e=30

Timo katsoo sinua valon ja pimeyden rajalta. Pohdi toistuvan katseen äärellä kuinka valon ja pideyden vaikutelma nousee ennen kaikkea näkökulmasta – mistä vinkkelistä kukin asioita katsoo.


TEOKSEN SIRPALEITA 3: KUVIOKELLUNTAA IHMISTEN LAINEILLA

http://www.youtube.com/v/?width=12&height=12&yt=anqsG3_reGc&flux=1&direction=rand

Teknisiä huomioita: video tarvitsee javan, ja saattaa kysyä sen käynnistystä. Tähän voi vastata joo.

Timo koostuu ihmisten ajatuksista. Hän kelluu meidän huomiomme varassa. Vain kellujat näkyvät julkisuuden ulapalla.

Mistä on pienet julkkikset tehty? Lihasta vai valopisteistä, nahasta vai nauhoitteista, luusta vai puustaakeista..


TEOKSEN SIRPALEITA 4: TARINA KOKOOMUKSESTA
Tarinankertoja kertoo usein ”sen saman vanhan” tarinan – vaikkei se koskaan ole sama tarina. Vielä olennaisemmin, tarina ei oikeastaan ole tarina ollenkaan: se on todellisuus todellisuuden paikalle – selkeämpi, elegantimpi ja ytimekkäämpi versio siitä mihin kuulijat alun perinkin uskoivat.

Tarina Seinäjoella:
http://www.youtubeloop.com/v/pVLVlmtvMBg#s=19&e=32

Kontulassa:
http://www.youtubeloop.com/v/DReY9hhvgGM#s=198&e=230

Varkaudessa:
http://www.youtubeloop.com/v/-O6O19E78vg#s=514&e=555

Concept: The citizens of Finland
Direction and Script: Timo Soini and Reality Research Center
Performer: Timo Soini
Production: Reality Research Center, Theft-project

Reality Research Center claims Timo Soini as an artwork for the duration of 258 days. This claim consist of the following principles:

 1. Timo Soini is an artwork, an event in the field of Finnish national art.
 2. Every appearance of Timo Soini, in any form or format, is part of this artwork.
 3. This artwork reflects on the Finns as a whole: Timo is who he is, because we are who we are.

Through its strategic thinktank, the Theft-project, Reality Research Center will offer tools and perspectives to the observation of this artwork. Using Timo Soini as a point of reflection, we seek to initiate the following questions, for contemplation during your encounters with Timo:

 1. What is ”Timo Soini”?
 2. What artistic connotations does this work entail?
 3. What principles and structures is this work based on?
 4. What is the meaning of Timo, to you, personally?

Witness: Timo is here – among us.

Timo Soini: the Artwork in Facebook (mostly in Finnish)


INSTRUCTIONS ON ENCOUNTERING TIMO SOINI: THE ARTWORK
Like all public phenomena, Timo builds out of fragments: filmclips in the ”news”, phrases in papers and internet sites, opinions and comments by the people that surround us.

Here, we will gather a selection of fragments from Timo Soini. You can encounter the artwork through these fragments – naturally, you can encounter it elsewhere as well, in your correspondence with the phenomenon that is Timo Soini. Here, we will also offer a set of tools for your emergent encounters with Timo, tools that enable you to perceive the art beyond the everyday life…


FRAGMENT OF THE WORK 1E: THE EXOTIC LAND OF ECONOMIC HORROR
http://www.youtubeloop.com/v/jomq38A2aIY#s=1&e=20

As you observe this loop, think of connections and connection-makers: how the stroke of a voter’s pen can be brought about a speech on the telly… then be connected to a latest of Hollywood entertainment, and general reactions of massive financial markets.

What connects you, right now? Where does this connection lead to? What can you achieve by making connections?


FRAGMENT OF THE WORK 2E: A VOICES FROM BEYOND

http://www.youtubeloop.com/v/Y6FoJ_7WTK4#s=72&e=87

This is a human voice, the voice of Timo Soini. Think of all the forms through which you have encountered a human presence. What if you think of only of the ”big time players,” the influential people? The larger the people, the stranger their forms…
kaikille.