Muotokuvia
2001

”Näin kuvassa jotakin hyvin pientä ja haurasta, jotain joka antoi minulle paljon iloa.”
Ensi-ilta 2.3.2001
Muut esitykset: 4.-18.3.2001
Ohjaus, käsikirjoitus, lavastus: Miko Jaakkola
Rooleissa: Niina Hosiasluoma

Esitys:
Esityksen aiheita olivat identiteetti ja muuttuminen.
Esityksessä yksi näyttelijä esitti viiden roolin kautta muotokuvallisia monologeja ihmisistä, jotka olivat elämänsä aikana käyneet läpi jonkin elämänmuutoksen. Se kertoi viisi näkökulmaa ihmisistä, jotka olivat jollakin tavalla muuttaneet omaa elämäänsä, tai ihmisistä jotka ovat valinneet jonkin toisen ja vaihtoehtoisen todellisuuden kuin sen jossa he aikaisemmin elivät.

Tutkimuskohde:
Esityksessä ihmisen muuttumista tarkasteltiin näyttelijäntyöllisenä ongelmana. Se laajennettiin kattamaan kysymyksiä ihmisen identiteetin reunaehdoista/rajoista, ihmisen identiteetin uskottavuudesta/todellisuudesta, ihmisen identiteetin moniäänisyydestä, toisena henkilönä olemisen mahdollisuudesta/mahdottomuudesta sekä muuntautumiskyvyn/autenttisuuden arvotuseroista. Siinä kysyttiin mikä on se jokin, mitä yksilö ei voi menettää muuttumatta kokonaan toiseksi.I saw in the picture something very fragile and small, it gave me great pleasure.’

Director: Miko Jaakkola
Performer: Niina Hosiasluoma

This was a performance about identity and the change of identity. Niina Hosiasluoma acted the roles of five different people who went through major changes in their lives. The main focus was on the method and techniques of acting.