Minusta sinä olet – teossarja
2003, 2004, 2006

OSA 5: Knock out!
Ottelu kahdelle naiselle ja yhdelle tuolille. Maahan kaatuneella ottelijalla on 10 sekuntia aikaa nousta jaloilleen. Voit tilapäisesti häiritä tasapainoaistiasi sulkemalla silmäsi ja pyörimällä nopeasti ympäri 5-6 kertaa.

Balancé = Valssiaskeleen kaltainen keinuva askel, jossa vaihdetaan painoa jalalta toiselle.

Kauhun tasapaino on periaatteessa melko vakaa, mutta voi vaarantua, jos jompikumpi osapuoli on saamassa kyvyn tehokkaaseen ensi-iskuun.

Mutta ovatko Odette ja Odile vain saman henkilön kaksi eri puolta?
Ketä sinä haluaisit vetää lättyyn?
Vai haluatko ehkä itse daijuun?
Anna tulla!
Ja mitä Buddha sanoisi kaikesta tästä?

Lavalla: Pia Karaspuro ja Titta Halinen
Valo ja tila: Pekka Pitkänen
Ääni ja musiikki: Juha Jaakkola
Tuottaja: Henri Haataja

Ensi-ilta: 2.12.2006, Savate Club, Hämeentie 54
muut esitykset: 3.-17.12.

OSA 4: Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi

Ensi-ilta 21.5.2004 Puoli-Q näyttämöllä.

Ohjaus: Tuire Tuomisto
Esiintyjät: Pia Karaspuro, Jonna Wikström

OSA 3: Urobologia

Ensi-ilta Tanssiteatteri Hurjaruuthissa Kaapelitehtaalla 23.1.2004

Sarjan kolmannen osan ohjaa koreografi Annika Tudeer Oblivia-ryhmästä. Urbologia käsittelee muuttuvaa kaupunkia rakennustyömaiden myllertämän Helsingin avulla. Teoksen kaupunkitila muodostuu erilaisista ja -luonteisista rakennuspalikoista – kaupungin olemukseen kuuluvista elementeistä.

OSA 2

Ensi-ilta Lainsuojattomat IV -festivaaleilla Porissa 19.9.03

Esiintyjät: Pia Karaspuro ja Minna Kivelä: ”Nauraminen on sitä, että oivaltaa.”
Ohjaaja: Niina Hosiasluoma: ”Viha on sitä, ettei ymmärrä – ettei yhteyttä löydy.”

Viha.

Ärsyyntyminen siitä, että aika kulkee, että vanhenee, että bussissa on ahdasta, kaikki on hyvin, muistot ovat muistoja.

Ei jaksa, että määritellään, huoritellaan, uhkaillaan, että ei hallitse, että hallitsee, että tuntee.

OSA 1

Ensi-ilta Lainsuojattomat IV -festivaaleilla Porissa 19.9.03

Esiintyjä Pia Karaspuro
Koreografi Kolina Seppälä

Ihminen kantaa mukanaan kuvaa siitä, millainen hän itse on. Kuva muuttuu säännöstöksi. Miten paljon tämä säännöstö rajoittaa ja ohjaa elämää? Mitä jää jäljelle, jos hylkää omat sääntönsä? Entä jos ei jää mitään? Kuinka vaikeiksi asiat voi itselleen tehdä?

Teossarjan tavoitteet

Onko maailmassa jotain, mikä ei ole tanssia?

”Minusta sinä olet” -nimikkeen alla toteutettavat tanssiteokset sijoittuvat tanssin ja muiden taiteenalojen leikkauskohtiin. Teokset muodostavat sarjan, jonka jokainen osio on itsenäinen esitys tai installaatio. Kukin osa edustaa yhden ohjaajan tai koreografin näkemystä. Koreografi-ohjaajina toimivat tanssitaiteilija Leena Gustavson, ohjaaja Titta Halinen, näyttelijä Niina Hosiasluoma, performanssitaiteilija Heikki Mäntymaa, teatteriohjaaja Janne Saarakkala, koreografi-ohjaaja Annika Tudeer, näyttelijä Kolina Seppälä sekä näyttelijä Tuire Tuomisto. Teossarjan kaikissa osissa on esiintyjänä tanssitaiteilija Pia Karaspuro. Osa teoksista on soolomuotoisia, osa on duettoja tai ryhmäteoksia.

”Minusta sinä olet” -teossarjassa tarkastellaan tanssijan näkökulmasta esiintyjyyden erityiskysymyksiä: läsnäolon erilaisia tapoja, aikaa ja tilaa. Teossarjan lähtökohtana on kysymys siitä, minkälaisia teoksia erilaiset lähestymistavat ja työskentelyn muodot tuottavat sekä millaista kommunikaatiota tai olemisen tapaa ne vaativat ja kehittävät. Keskeinen teema on jakaminen. Tekijöiden näkökulmasta jakamiseen liittyy mm. kullekin ominaisten työtapojen jakaminen, näkemysten jakaminen, yhdessä tuotetun materiaalin sekä vastuun jakaminen. Koetamme kartoittaa ajattelutapojemme yhteistä pohjaa, sekä ajattelussamme olevia eroavuuksia. Minkälaisten ajatus- ja työprosessien läpi teokset syntyvät? Mitä ohjaamisprosessissa tapahtuu? ”Minusta sinä olet” on ennen kaikkea ihastuksen osoitus sitä moninaisuutta kohtaan, jolla ihminen ja maailma kietoutuvat toisiinsa. Tanssin työtapojen soveltaminen töyskentelyssä toimii sekä metodina että teosten osien yhdistävänä tekijänä, ja pakottaa kysymään: onko maailmassa jotain, mikä ei ole tanssia?

Esityssarjassa tarkastellaan ihmistä aktiivisena heijastuspintana tai mahdollisuuksien kenttänä. Nähdyn ja toisaalta näkijänä olijan roolit ovat työskentelyn keskeinen aihe. Miten ”minut” nähdään? Miten ”minä” näen ”toisen”? Tarkastelemme esiintyjyyttä asettamalla yhden ja saman henkilön erilaisten tulkintojen kohteeksi. Tavoitteena on tällä tavoin yhtäältä purkaa esittämisen tapojen sidonnaisuuksia sekä tarkastella yleisemmin vaatimisen ja suostumisen tematiikkaa. Kuinka monenlaiseksi yksi ihminen voi muuntautua? Mikä on oikea tapa nähdä tai tulla nähdyksi? Mitä merkitsee olla ”väärin nähty”, tai ”väärin olemassa”?A series (1-7) of dance-solos by Pia Karaspuro choreographed by different artists based on their personal perception of Pia. The project started in 2003 and will continue all the way to 2005.

I Think You Are…Part 1
Lainsuojattomat IV –festival, Pori 19.9.03
Choreographer: Kolina Seppälä.
Performer: Pia Karaspuro

Everyone carries around an image of how she seems herself. This picture slowly becomes the rule that controls your life. Can this rule be broken?

I Think You Are…Part 2

Lainsuojattomat IV –festival, Pori 19.9.03
Choreographer: Niina Hosiasluoma.
Performer: Pia Karaspuro ja Minna Kivelä

The subject of this performance was hate. Hate is when you don’t understand – you find the connection.

I Think You Are…Part 3: Urbology
Hurjaruuth, Helsinki 23.1.2004
Chorographer: Annika Tudeer
Performer: Pia Karaspuro ja Annika Tudeer

There is a construction yard everywhere. The face on Helsinki is changing all the time. What does it mean for me? What is my place within this city, in between these tall buildings?

I Think You Are…Part 4: Be prepared to Identify Yourself

(Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi)
Puoli-Q, Helsinki 21.5.2004
Choreographer: Tuire Tuomisto
Performer: Pia Karaspuro ja Jonna Wikström