Mail Order Experimance
2008, 2011

Esityksestä
Mail Order Experimance -esityksen kantavana ajatuksena on tehdä katsojalähtöinen esitys, joka yhdistelee elementtejä teatterista ja tajunnallisesta ohjauksesta. Esityksen voi kokea yksi ihminen kerrallaan omassa kodissaan – tai periaatteessa missä tahansa – ottaen huomioon sen mihin ympäristöön esitys on valmistettu. ’Esitys’ tulee kotiin kirjekuoressa, jonka sisälle esityksen kannalta tarpeelliset ohjeet on asetettu.

Konsepti, suunnittelu ja ohjaus: Risto Santavuori & Eero-Tapio Vuori

Verkkosivut: Joonas Lintera

Tuottaja: Henri Haataja

Esitykset: 1. – 31.1., 11.9. – 13.12.2008

Esitys on osa vuoden 2008 tutkimussuunnitelmaa: katsoja-kokijan keho esityksessä

TAUSTAFILOSOFIA

Esitysidea

Esityksen kantavana ajatuksena on tehdä katsojalähtöinen esitys, joka yhdistelee elementtejä teatterista ja tajunnallisesta ohjauksesta. Esityksen voi kokea yksi ihminen kerrallaan omassa kodissaan – tai periaatteessa missä tahansa – ottaen huomioon sen mihin ympäristöön esitys on valmistettu. ’Esitys’ tulee kotiin kirjekuoressa, jonka sisälle esityksen kannalta tarpeelliset ohjeet on asetettu. Jokainen kokee luonnollisesti tällaisen esityksen hyvin erilailla, yksilöllisesti.

Perinteinen teatteriesitys, kuten taide yleensä asettuu tilaan, jossa taiteilija on keskiössä luomassa kokemusta katsojalle, yleisölle, joka on kohde. – Myös ns. osallistavassa taiteessa tai mediassa ihminen pysyy kohteena, välineenä. Asetelman seuraus on, että katsoja voi aina paeta esitystä ja siksi saadakseen aikaan haluttua liikettä katsojan tajunnassa esitys joutuu koventamaan otettaan, huutamaan ja joskus jopa järkyttämään. Kun esitys viedään katsojan tajuntaan, se tapahtuu katsojassa eikä vetäytymisen tarvetta enää ole.

Omassa tajunnassaan kehittyvän esityksen katsoja tekee itse saamiensa merkitysvihjeiden pohjalta. Tällöin ei sen syntymisen tavassa ole oikeaa tai väärää, vain eri havaitsijoiden omien kokemusten kautta avautuvia maailmankaikkeuksia. Vaikka tapahtuminen näin sijoittuu jokaisen katsojan omaan kognitiiviseen avaruuteen, niin koko hänen olemuksensa seuraa siellä risteilevien tuntemusten näytelmää esityksenä. Katsoja on vapaa kaikesta suorittamisesta, kaikesta aktiivisesta tavoitteellisesta prosessoinnista. Kaikki virtaavat mielikuvat voi vastaanottaa esityksellisenä elämyksenä.

Kokemusesityksestä

Kokemusesitys (experimanssi) on uudenlainen teatterillinen esitysmuoto, joka haastaa perinteisen ajatuksen, että esitys on jotain missä joku esiintyy , ja korostaa huomattavasti katsojan aktiivista tajunnallis-kehollista osaa esitystapahtumassa. Kokemusesitys (experimance) operoi pitkälti katsojan mentaalis-fyysisen tilan muutoksilla, ja voidaankin ajatella, että kokemusesityksessä katsojan kokemus (experience) ja esitys (performance) sulautuvat yhdeksi erottamattomaksi fenomenologiseksi kentäksi – katsojan mielestä/kehosta tulee näyttämö. Eero-Tapio Vuori on tehnyt tai ollut työryhmässä tekemässä useita kokemusesityksiä:

1999 Portiton portti (Kallion teatteri)
2001 Hotel Reflection (Todellisuuden tutkimuskeskus)
2003 Reality (under construction) (Kiasma-teatteri)
2004 Katso, ihmistä (Katso, ihmistä-työryhmä)
2004 Kuvitelkaa ne meduusat tähän (TTK)
2005 Matka Jodmurtaniin (Teatteri Arki)
2005 Helsinki by Night (TTK)
2006 Tarinoita pimeydestä (Teatteri Arki)