LIIKETYÖPAJA / MOVEMENT WORKSHOP

Liiketyöpajat Sateenkaarisenioreille

Liiketyöpaja on taideryhmä, jossa tutustutaan oman kehon liikkeeseen. Tutkitaan mitä oma keho tarvitsee – millaista liikettä, millaista venytystä! Mitään ei tarvitse osata, tule tutustumaan liikkumisen maailmaan musiikin tahdissa. Kaikista tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen!

Ei tarvitse olla hyvässä kunnossa, osallistua voi omien voimavarojen mukaan!
Ei etsitä tanssijoita, liikutaan musiikin tahtiin.
Mikään ei estä tanssimasta - jokainen liike voi olla tanssiliike.
Voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa!

Movement workshops for Queer Seniors

The movement workshop is an art group where you explore the movement of your own body. Explore what your body needs – what kind of movement, what kind of stretching! You don’t need to know anything, come and explore the world of movement to music. The most important thing is to be together and do it!

You don't have to be in good shape, you can participate according to your own resources!
Not looking for dancers, we move to the music.
Nothing stops you from dancing - every movement can be a dance movement.
You can start at any age!

TAPAAMINEN KUSTAANKARTANON E-RAKENNUKSEN PÄÄOVILLA ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA!

MEET AT THE MAIN DOORS OF KUSTAANKARTANO E-BUILDING AT THE FIRST TIME!

Ryhmä alkaa pe 8.9!

Aika: Perjantaisin klo 14-16:00 (ei kertoja 22.9, 27.10, 24.11)

Paikka: Kustaankartanon palavelukeskus, E-rakennus

Maksuton

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

eevi@todellisuus.fi  / 041 314 6861

Starts on Fri 8.9!

Time: Fridays at 14 to 16:00 (no sessions on 22.9., 27.10, 24.11)

Place: Kustaankartanon palvelukeskus, E-Building

Free of charge

Sign up and more information:

eevi@todellisuus.fi / 041 314 6861

MITEN LÖYDÄN PERILLE?

Kustaankartanon palvelukeskus, E-rakennus: Oltermannintie 32, 00620 Helsinki

Tapaaminen pääovilla klo 14:00

Bussit 550, 64, 61 saapuvat lähelle pavelukeskusta.

HOW DO I FIND THERE?

Kustaankartanon palvelukeskus, E-Building: Oltermannintie 32, 00620 Helsinki

Meeting at the main entrance at 14:00

Busses 550, 64, 61 arrive closely the service center.