Läpinäkyvyydestä

FI

Läpinäkyvyydestä on kolmen esittävän taiteen ammattilaisen yhteinen esitys. Työryhmän koollekutsuja on esitystaiteilija ja toimittaja Katriina Kettunen. Lisäksi mukana ovat skenografi Kristian Palmu ja äänisuunnittelija Oula Rytkönen.

Läpinäkyvyydestä on esitystaideteos ja taiteellinen tutkimusprojekti, joka tarkastelee nyky-yhteiskuntaa läpäisevää avoimuuden ihannetta. Työn ytimessä on ristiriitainen, ehkä myös lapsenomainen tarve: tulla nähdyksi, mutta pysyä piilossa.

Arkielämän ja taiteen rajapinnoilla liikkuva teos ei esitä valmiiksi pureskeltuja väittämiä, vaan kutsuu yleisön pohtimaan aihetta kanssaan. Minkälaiseen leikkiin läpinäkyvät tilat ja materiaalit kutsuvat? Millä tavoin ihmisruumis – eri aistein koettuna – on läpinäkyvä, avoin tai rehellinen? Miten esiintyä läpinäkyvästi, omat ja ympäristön odotukset täyttävällä tavalla?

Teos on inspiroitunut filosofi Byung-Chul Hanin pamfletista The Transparency Society. Hanin mukaan elämme ”läpinäkyvyyden yhteiskunnassa”, jossa jatkuvasta vuorovaikutuksesta on muodostunut kyseenalaistamaton ihanne. Han kytkee läpinäkyvyyden esimerkiksi ihmissuhteisiin, rinnastaa sen vertauskuvallisesti pornografiaan, ja nostaa esiin kysymykset vallasta, kontrollista ja luottamuksen puutteesta: ”Läpinäkyvä suhde on kuollut suhde, vailla minkäänlaista viehätystä ja elinvoimaa”.

Läpinäkyvyydestä lähestyy yhteisesti jaettua todellisuutta leikkikenttänä. Se luo tilaa ja ehdottaa tapoja nähdä totunnainen toisin.

Teos paljastaa itsensä yleisölle ja ohikulkijoille prosessin eri vaiheissa lokakuussa 2022 Caisan Galleriassa. Taiteilijat lähestyvät läpinäkyvyyttä ja avoimuutta eri keinoin ja eri näkökulmista viikoittain, yleisölle avoimissa tapahtumissa.

Työryhmä:

  • Esitystaiteilija ja toimittaja Katriina Kettunen
  • Skenografi-esiintyjä Kristian Palmu 
  • Äänisuunnittelija-esiintyjä Oula Rytkönen.

Tuotanto: Todellisuuden Tutkimuskeskus & Kulttuurikeskus Caisa.

Liput tulevat myyntiin myöhemmin syksyllä Kulttuurikeskus Caisan sivuille.

Työryhmä on saanut vuoden 2021 työskentelyyn tukea Taiteen edistämiskeskukselta, ja Katriina Kettusen työskentelyä on tukenut Koneen säätiön Saaren kartanon residenssi. 

Lue Katriina Kettusen työskentelystä teoksen parissa Saaren kartanon residenssin sivuilta klikkaamalla tästä.


Kuva: Jussi Virkkumaa / Saaren kartanon residenssi

EN

Exercises in Transparency is a live art and artistic research project that examines the ideal of openness and transparency in modern society. At the heart of the work is a contradictory, perhaps also childlike need: to be seen but to remain hidden.

According to the philosopher Byung-Chul Han, we live in a society of transparency where constant interaction has become an unquestioned ideal. Han connects transparency with, for example, interpersonal relationships, symbolically equates it with pornography, and raises questions of power, control, and lack of trust: “(A) transparent relationship is a dead one, altogether lacking attraction and vitality.”

Navigating between everyday life and art, Exercises in Transparency does not offer predigested statements, but invites the audience to reflect on the topic together with the artists. The work consists of a series of performances to be seen in the fall of 2022, each approaching the topic from a different perspective, with different means of live art.

The project is led by artist, performer and journalist Katriina Kettunen. The core working group also includes scenographer, performer Kristian Palmu and sound designer, performer Oula Rytkönen.

The working group has received support for 2021 from Taike and Katriina Kettunen’s work has been supported by Kone Foundation’s Saari Residence.

Read about Katriina Kettunen’s work in Saari Residence by clicking here


Picture: Jussi Virkkumaa / The Saari Residence