Läpinäkyvyydestä

FI

Läpinäkyvyydestä on kolmen esittävän taiteen ammattilaisen yhteinen esitys. Työryhmän koollekutsuja on esitystaiteilija ja toimittaja Katriina Kettunen. Lisäksi mukana ovat skenografi Kristian Palmu ja äänisuunnittelija Oula Rytkönen.

Läpinäkyvyydestä on esitystaideteos ja taiteellinen tutkimusprojekti, joka tarkastelee nyky-yhteiskuntaa läpäisevää avoimuuden ihannetta. Työn ytimessä on ristiriitainen, ehkä myös lapsenomainen tarve: tulla nähdyksi, mutta pysyä piilossa.

Arkielämän ja taiteen rajapinnoilla liikkuva teos ei esitä valmiiksi pureskeltuja väittämiä, vaan kutsuu yleisön pohtimaan aihetta kanssaan. Minkälaiseen leikkiin läpinäkyvät tilat ja materiaalit kutsuvat? Millä tavoin ihmisruumis – eri aistein koettuna – on läpinäkyvä, avoin tai rehellinen? Miten esiintyä läpinäkyvästi, omat ja ympäristön odotukset täyttävällä tavalla?

Teos on inspiroitunut filosofi Byung-Chul Hanin pamfletista The Transparency Society. Hanin mukaan elämme ”läpinäkyvyyden yhteiskunnassa”, jossa jatkuvasta vuorovaikutuksesta on muodostunut kyseenalaistamaton ihanne. Han kytkee läpinäkyvyyden esimerkiksi ihmissuhteisiin, rinnastaa sen vertauskuvallisesti pornografiaan, ja nostaa esiin kysymykset vallasta, kontrollista ja luottamuksen puutteesta: ”Läpinäkyvä suhde on kuollut suhde, vailla minkäänlaista viehätystä ja elinvoimaa”.

Läpinäkyvyydestä lähestyy yhteisesti jaettua todellisuutta leikkikenttänä. Se luo tilaa ja ehdottaa tapoja nähdä totunnainen toisin.

Teos paljastaa itsensä yleisölle ja ohikulkijoille prosessin eri vaiheissa lokakuussa 2022 Caisan Galleriassa. Taiteilijat lähestyvät läpinäkyvyyttä ja avoimuutta eri keinoin ja eri näkökulmista viikoittain, yleisölle avoimissa tapahtumissa.

TYÖRYHMÄ:

 • Esitystaiteilija ja toimittaja Katriina Kettunen
 • Skenografi-esiintyjä Kristian Palmu 
 • Äänisuunnittelija-esiintyjä Oula Rytkönen.

Tuotanto: Todellisuuden Tutkimuskeskus & Kulttuurikeskus Caisa.

ESITYKSET

Avajaiset: Diskurssi ja tila

 • La 8.10. klo 17-20

Läpinäkyvyydestä on prosessimuotoinen teos, johon yleisö saa ensimmäisen kurkistuksen avajaisissa 8.10. Avajaisten keskiössä ovat tila, johon taiteilijat ovat edeltävän viikon aikana rakentaneet installaation, sekä avoin ja läpinäkyvä viestintä: taiteilijat esittelevät sekä itsensä että teoksen yleisölle. Tilaisuuden ohjelmallinen osuus alkaa klo 18, mutta vieraat voivat tulla ja lähteä vapaasti aukioloaikojen puitteissa. Tarjolla virvokkeita. Vapaa pääsy.

Ruumis ja alitajunta

 • Ke 12.10. klo 13 
 • Ke 12.10. klo 18
 • La 15.10. klo 18

Tällä viikolla teoksessa keskitytään ihmisruumiiseen, eri aisteihin sekä kysymykseen siitä, voiko ihminen olla läpinäkyvä. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua esitykseen kolmena eri ajankohtana. Osallistumisen asteen voi valita itse. Rajatun yleisökapasiteetin vuoksi Ruumis ja alitajunta -esityksiin on edeltäkäsin lunastettava 5 euron hintainen lippu

Pimeys

 • 20.10. – 22.10. Galleria avoinna klo 13-19

Pimeys-viikolla työryhmä tutkii vaihtoehtoa läpinäkyvyydelle ja kutsuu yleisön osaksi tutkimusta. Voisiko jatkuvasta vuorovaikutuksesta pidättäytyminen ruokkia luottamusta, mielikuvitusta ja luovuutta? Voisivatko pimeys ja hiljaisuus olla osa (taiteellista) työtä?

Tilaan valmistuu performatiivinen installaatio, joka on auki yleisölle torstaista lauantaihin klo 13–19. Huomioithan ovihenkilön ohjeistukset ja kunnioitat niitä, kun astut galleriaan. Tilaan on vapaaehtoinen pääsymaksu (vain käteinen).

Läpinäkyvyydestä: esitys

 • to 27.10. klo 18 
 • pe 28.10. klo 18 
 • la 29.10. klo 18

KIITOKSET:

Kiitos: Julius Elo, Kulttuurikeskus Caisan henkilökunta, Tiia Hietanen, Lasimyynti Tammela, Ylioppilasteatteri, Tanssiteatteri Hurjaruuth, CoolHead Brew, Kinson Ab, Asko Kokkonen Oy.

Työryhmä on saanut vuoden 2021 työskentelyyn tukea Taiteen edistämiskeskukselta, ja Katriina Kettusen työskentelyä on tukenut Koneen säätiön Saaren kartanon residenssi. 

Lue Katriina Kettusen työskentelystä teoksen parissa Saaren kartanon residenssin sivuilta klikkaamalla tästä.


Kuva: Jussi Virkkumaa

EN

Exercises in Transparency is a live art and artistic research project that examines the ideal of openness and transparency in modern society. At the heart of the work is a contradictory, perhaps also childlike need: to be seen but to remain hidden.

According to the philosopher Byung-Chul Han, we live in a society of transparency where constant interaction has become an unquestioned ideal. Han connects transparency with, for example, interpersonal relationships, symbolically equates it with pornography, and raises questions of power, control, and lack of trust: “(A) transparent relationship is a dead one, altogether lacking attraction and vitality.”

Navigating between everyday life and art, Exercises in Transparency does not offer predigested statements, but invites the audience to reflect on the topic together with the artists. The work consists of a series of performances to be seen in the fall of 2022, each approaching the topic from a different perspective, with different means of live art.

The project is led by artist, performer and journalist Katriina Kettunen. The core working group also includes scenographer, performer Kristian Palmu and sound designer, performer Oula Rytkönen.

WORKING GROUP:

 • Performance artist and journalist Katriina Kettunen
 • Scenograph-performer  Kristian Palmu 
 • Sound designer-performer Oula Rytkönen.

Production: Reality Research Center & Kulttuurikeskus Caisa.

EVENTS:

 • Sat 8.10. klo 17-20 / Discourse & space: Opening

At the opening event the audience gets a first glance to the piece. The artists are introducing themselves and the piece, and the space that has build into an installation. The program starts at 6 PM but the guests can come and go as they please. Refreshments will be served, free of charge.

Body and subconsciousness

 • Wed 12.10. klo 13 / Body and subconsciousness
 • Wed 12.10. klo 18 / Body and subconsciousness
 • Sat 15.10. klo 18 / Body and subconsciousness

This week the piece concentrates on the human body, different senses and the question of whether a human body can be transparent. The audience has three different possibilities to attend to the performance. Due to limited audience capacity you need to buy a 5€ ticket from lippu.fi.

Darkness

 • 20.10. – 22.10. / Gallery open 13-19
 • Free of charge / voluntary entrance fee

On the Darkness week the working group explores the alternative for transparency, and invites the audience to be a part of the exploration. Could abstaining (opting out) from constant interaction feed trust, imagination and creativity? Could darkness and silence be a part of (artistic) work?

During the course of Darkness the space assembles into an performative installation, which is open for the audience from Thursday to Saturday 1PM-7PM. Please pay attention to the door person’s guidelines when entering the space. There is an optional entrance fee to the space (only cash).

Exercises in Transparency: performance

 • Thu 27.10. klo 18
 • Fri 28.10. klo 18
 • Sat 29.10. klo 18

The working group has received support for 2021 from Taike and Katriina Kettunen’s work has been supported by Kone Foundation’s Saari Residence.

Read about Katriina Kettunen’s work in Saari Residence by clicking here


Picture: Jussi Virkkumaa